Тақырып 7. Халықаралық банк ісінің негіздері және валюта-қаржылық қатынастар
Дүниежүзіндегі 1-ші деңгейлі капитал бойынша бірінші бестікке келесі трансұлттық банктер кіреді: 1. Citigroup (АҚШ), 2. Mizuho
95.63K
Category: financefinance

Халықаралық банк ісінің негіздері және валюта-қаржылық қатынастар

1. Тақырып 7. Халықаралық банк ісінің негіздері және валюта-қаржылық қатынастар

*
Тақырып 7. Халықаралық банк
ісінің негіздері және валютақаржылық қатынастар

2.

*Халықаралық банк ісі — бұл халықаралық
экономикалық және құқықтық жүйеде
жасалатын банктік операцияларды
ұйымдастыру мен басқару тәсілдері мен
әдістерінің жүйесі.
*Ол халықаралық банктік операцияларды
басқару б.т. Халықаралық операцияларды
жүргізетін банктер оның субъектілері
болады.

3.

*Халықаралық банк ісінің функциялары:
*өндірістік процесті рационалды ұйымдастыру
жолымен банк қызметін табыстылықпен қамтамасыз
ету, оның ішіне банкті басқару және оның техникатехнологиялық базасының дамуы.
*кадрлық потенциалды тиімді қолдану;
*халықаралық нарыққа шығу стратегиясын
ұйымдастыру;
*халықаралық банктік операцияларын басқару
стратегиясын жасау және енгізу;
*талдамалы ақпаратты жедел дайындауын жоғары
деңгейге жеткізу, оның негізінде басқару шешімдері
қабылданады.

4.

*Халықаралық банк ісінің негізгі субъектілері
болып трансұлттық банктер (ТНБ) табылады трансұлттық банктік капиталдың басты
ұйымдастыру формасы.
*Трансұлттық банктік капитал — бұл
әртүрлі елдердегі несие-есеп айырысу және т.б.
операциялар үшін көбірек пайда алу
мақсатымен трансұлттық банктермен
тартылатын ақшалай капиталдар жиынтығы.
*Трансұлттық капитал өз қызметімен ұлттық
экономикалардың жақындауына әрекет
жасайды.

5.

*Трансұлттық банктік капитал келесі қатынастарды
сипаттайды:
*трансұлттық банктер тобының арасындағы, олар
бәсекелестікті күшейтіп, монополизмға жол бермейді;
*трансұлттық банктік капитал мен интернационалдық
жалдамалы жұмыс арасындағы;
*трансұлттық және ұлттық банктік мекемелер
арасындағы;
*трансұлттық банктер мен мемлекеттер арасындағы;
*трансұлттық банктер мен басқа халықаралық несиелікқаржылық ұйымдар арасындағы (МБРР, МВФ, ЕБРР
және т.б.).

6. Дүниежүзіндегі 1-ші деңгейлі капитал бойынша бірінші бестікке келесі трансұлттық банктер кіреді: 1. Citigroup (АҚШ), 2. Mizuho

*Трансұлттық банктер – бұл кең
таралған ұлттық және шетелдік
бөлімшелерінің желісі бар,
капиталының салмақты бөлігі ұлттық
б.т. әмбебап типті халықаралық
несиелік-қаржылық ұйымының бір түрі,
оның қызметі қаржылық капиталының
халықаралық байланысын және ұлттық
экономикаларының өзара әрекеттестігін
күшейтуге әсерін тигізеді.

7.

* ТҰБ қызметінің негізгі принциптері:
* сыртқы және ішкі нарықтағы банктік саясатты өткізуге көмектесетін
дұрыс ұйымдастырушылық құрылым жасау;
* ғылыми менеджментті қолдану;
* банктің өз ісіне әлеуметтік жауапкершілігі;
* ұзақмерзімді жоспарлау, ол акционерлердің банктің келешегіне
сенімділігін сақтайды;
* өз қызметтерін сапалы орындау, өз клиенттеріне назарын шоғырлау,
оларды қажетті қызметпен қамтамасыз ету;
* банктік капитал экспансиясының көлемін кеңейту;
* банктік топтар қызметкерлерін орталықтандырылмаған басқаруын
және өз қызметіне әрбір бөлімшенің, әрбір құрылымдық буынның,
әрбір банк жұмысшысының жауапкершілігін бірлестіру;
* жұмысты сапалы жоғарлатуды материалды ынталандыру.

8.

*Трансұлттық банктердің негізгі функциялары:
*ТҰК, экономиканың барлық қаржылық емес
секторларына өз елінде және шетелде қаржылық,
консультативтік және ақпараттық қызмет көрсету;
*мемлекеттерді несиелеу;
*евровалюта нарығына қызмет көрсету;
*халықаралық несиелік-қаржылық ұйымдардың қызметін
қаржыландыруға қатысу;
*ипотекаларды қаржыландыру;
*халыққа есеп айырысу қызметін көрсету;
*ақпараттық бизнес;
*БҚН-ға қызмет көрсету және т.б..

9.

*Банктің шетелдік өкілдігі — банктік қызметті
жүргізбейтін аумақтық бөлек құрылымдық бөлімше.
*Өкілдіктің міндеттері:
шетелдік қаржылық орталыққа қатынасу, егер
жасалатын операциялар көлемі филиалдар мен
еншілестік құрылымдарды құруға жеткіліксіз болса;
өтініштерді бас офиске жіберу арқылы шетелдегі өз
клиенттеріне бизнесті жүргізуге көмек беру;
орналасу елі туралы қаржылық-экономикалық
ақпаратты жинау.

10.

*Шетелдік бөлімшелер — бұл
операциялар «ата-аналық» банктің
операцияларын кеңейтудің заңды
формасы, бөлек корпорация емес,
оның акциялары ата-аналық фирмаға
тиесілі.

11.

*Агенттіктер — ол банктік
операцияларының кең спектрін жүргізетін
халықаралық банк ісінің формасы, бірақ
салымдар қабылдауға тиым салынады.
* Агенттіктер бөлімдерге рұқсат берілмеген
жерде қызмет етеді, яғни халықаралық
банктік менеджментінің негізгі мақсаты
қаражат тарту болмаған жағдайда (мысалы,
несиелеу).

12.

Шетелдік еншілес банктер — бұл жалпы банктік
қызметті жүргізетін және жаңа кәсіпорын ретінде
немесе банкті жұтылу жолымен құрылатын
халықаралық банктік менеджментінің формасы.
Шетелдік еншілес банктің міндеті:
халықаралық бәсекелестік позицияларды жақсарту;
салықтық міндеттемелерді азайту;
шетелдік филиал құруға тиым салынған елдерде тиімді
әрекет жасау мүмкіндігі;
жергілікті клиенттерге қызмет көрсету және қалыптасқан
елде бас офис үшін тыйым салынған операцияларды
жүргізу арқылы аналық банктер мүддесінде қызмет ету.

13.

Банктік консорциум - әртүрлі елдердің бірнеше
банктері өз ресурстарын халықаралық
операцияларды жүргізетін бір банкті құру үшін
бірлестіреді.
Мұндай форма қатысушы-банктерге қажетті
жағдайда өз серіктестерінің қолдауын қолдануға
мүмкіндік береді.

14.

Сауда банктері — Лондонда бар және олар
халықаралық банктік операцияларды жүргізеді:
бағалы қағаздар портфелін басқаруды жүргізеді
және корпорацияларға қызмет көрсетеді.
Халықаралық банктік қызметтер — АҚШ
үшін халықаралық өкілдіктің тиесілі формасы, ол
Америкадағы міндетті резервтер құруға қатысты
қойылған талаптарды ескермей шетел
клиенттерінен мерзімді депозиттерді қабылдай
алады.
English     Русский Rules