Мамандыққа кіріспе. Балаларда стоматологиялық ауруларды алдын алу
Стоматология келесі салаларға бөлінеді:
Профилактика
Профилактиканың ең маңызды мақсаты, аурудың пайда болуын және оның себебін анықтау. Профилактиканың 3 түрі: -біріншілік;
Біріншілік профилактика
1-ші реттік профилактика әдістерін 2-ге бөлеміз:
Екіншілік профилактика
Екіншілік профилактикаға диспансеризация жатады
Үшіншілік профилактика
Бұл тәсілдерді енгізу жеке дара, топтық және популяциялық деңгейде жүргізілуі мүмкін.
Ауыз қуысының негізгі және қосымша гигиеналық заттары
Назарларыңызға рахмет
757.64K
Category: medicinemedicine

Мамандыққа кіріспе. Балаларда стоматологиялық ауруларды алдын алу

1. Мамандыққа кіріспе. Балаларда стоматологиялық ауруларды алдын алу

“Астана Медицина Университеті” АҚ
МАМАНДЫҚҚА КІРІСПЕ. БАЛАЛАРДА
СТОМАТОЛОГИЯЛЫҚ АУРУЛАРДЫ
АЛДЫН АЛУ

2.

Пән: Стоматологиялық аурулардың алдын алу
Мамандық: 5В130200 «Стоматология»
Курс: 3
Сағат: 1 cағ.
Дәріскер: каф. меңгерушісі А.М.Еслямғалиева.

3. Стоматология келесі салаларға бөлінеді:

СТОМАТОЛОГИЯ КЕЛЕСІ САЛАЛАРҒА БӨЛІНЕДІ:
Терапия
Хирургия
Ортопедия
Балалар жасындағы стоматология:
терапия
хирургия
ортопедия стоматологиялық ауруларды
алдын алу
- амбулатория
- бет-жақ хирургиясы

4. Профилактика

ПРОФИЛАКТИКА
Профилактика - (грекшеден
“prophylaktikos” - алдын алу)
ауыз қуысының ауруларын
алдын
алуға
және
денсаулықтың
жоғарғы
деңгейіне жетуге бағытталған
мемлекеттік,
әлеуметтік,
медициналық,
гигиеналық
шаралар жиынтығы болып
табылады.

5. Профилактиканың ең маңызды мақсаты, аурудың пайда болуын және оның себебін анықтау. Профилактиканың 3 түрі: -біріншілік;

ПРОФИЛАКТИКАНЫҢ ЕҢ МАҢЫЗДЫ
МАҚСАТЫ, АУРУДЫҢ ПАЙДА БОЛУЫН ЖӘНЕ
ОНЫҢ СЕБЕБІН АНЫҚТАУ.
ПРОФИЛАКТИКАНЫҢ 3 ТҮРІ:
-БІРІНШІЛІК;
-ЕКІНШІЛІК;
-ҮШІНШІЛІК

6. Біріншілік профилактика

БІРІНШІЛІК ПРОФИЛАКТИКА
Бұл мемлекеттік, медициналық,
әлеуметтік,
гигиеналық
және
тәрбиелік
іс-шаралардың,
стоматологиялық
аурулардың
алдын алуға, себептерін, пайда болу
шарттарын жоюға бағытталған.

7. 1-ші реттік профилактика әдістерін 2-ге бөлеміз:

1-ШІ РЕТТІК ПРОФИЛАКТИКА ӘДІСТЕРІН 2-ГЕ БӨЛЕМІЗ:
1. Негізгі:
A.
Толық рацоналды балансталған тамақтану
B.
Рационалды жалпы ережені сақтау
C.
Ауыз қуысының рационалды гигиенасы
D.
Медико-педогогикалық сеніммен САЖ әдісі
2. Қосымша:
A.
Жағымсыз факторлардың әсеріне қарсы тұратын парадонт
және тіс тіндерінің төзімділігін жоғарылату
B.
Эмальдың минералдану кезінде реминералдаушы дәріні
қолдану
C.
Көрсетілуіне байланысты емдік профилактикалық дәрілерді
қолдану
D.
1-ші және 2-ші реттік жарақаттық окклюзияларды жою
E.
Коррекциялық жаттығулар

8.

9. Екіншілік профилактика

ЕКІНШІЛІК ПРОФИЛАКТИКА
Бұл - ертеректе табылған ауруды емдеу,
оның өршуін және асқынуын алдын алу
болып табылады.
Екіншілік профилактиканың әдістері –
санация және диспансеризация.
Ауыз қуысының санациясы - ауыз
қуысындағы мүшелерді және тістерді
жүйелі емдеу, оларды сақтауға және
асқынуын болдырмауға бағытталған ісшара.

10. Екіншілік профилактикаға диспансеризация жатады

ЕКІНШІЛІК ПРОФИЛАКТИКАҒА
ДИСПАНСЕРИЗАЦИЯ ЖАТАДЫ
Диспансерлеу - бұл тұрғын халықтың жұмысқа
қабілеттілігін
жоғарлату,
денсаулықты
сақтау және нығайту мақсатында қажетті
сауықтыру, әлеуметтік гигиеналық және емдік
профилактикалық
шараларды
қамтитын
тұрғындарға медико - санитарлық қызмет
көрсететін әдіс.

11.

12. Үшіншілік профилактика

ҮШІНШІЛІК ПРОФИЛАКТИКА
Бұл ауыз қуысындағы мушелердің
қайта қалпына келуіне және
олардың
функционалдық
қабілеттіліктерін
сақтауға
бағытталған

13. Бұл тәсілдерді енгізу жеке дара, топтық және популяциялық деңгейде жүргізілуі мүмкін.

БҰЛ ТӘСІЛДЕРДІ ЕНГІЗУ ЖЕКЕ ДАРА, ТОПТЫҚ
ЖӘНЕ ПОПУЛЯЦИЯЛЫҚ ДЕҢГЕЙДЕ
ЖҮРГІЗІЛУІ МҮМКІН.
Жек дара - ұйымдастырудың жоғары деңгейін
қажет ететін, бала мен дәрігер тығыз жұмыс
атқарады, арнайы заттарды қажет ететін
әдіс.
Топтық – дәрігермен және оның қатысуымен
балаларда алдын алу шаралары.
Популяциялық - белгілі бір аймақтың бүкіл
балаларына қажет жабдықтар мен әдістерді
қолдану.

14.

15. Ауыз қуысының негізгі және қосымша гигиеналық заттары

АУЫЗ ҚУЫСЫНЫҢ НЕГІЗГІ ЖӘНЕ
ҚОСЫМША ГИГИЕНАЛЫҚ ЗАТТАРЫ
Негізгі заттар:
1. Тіс щеткасы
2. Тіс пастасы
Қосымша заттар:
1. Тіс тазалағыштар
2. Флосстар
3. Тіс стимуляторлары
4. Ершиктер
5. Ирригаторлар
6. Тіл тазалағыш
щеткасы

16. Назарларыңызға рахмет

НАЗАРЛАРЫҢЫЗҒА РАХМЕТ
English     Русский Rules