“Парниковий” ефект
“Парниковий” ефект
“Парниковий” ефект
«Озонові дірки»
«Озонові дірки»
«Кислотні дощі»
«Кислотні дощі»
Смог
Вода
Чиста та забруднена вода
Антропогенне забруднення (Китай)
Хімічні відходи на березі річки Янцзы
Відходи ливарного виробництва, що викидаються у р. Ан`янг
Прання у ставку із сміттям
Каналізаційні труби, що виходять у Жовте море
Відходи виробництва пластиків викидаються у р. Янцзи
Типова для промислового Китаю панорама
Індустріально-развинений район
Електростанція, що працює на вугіллі (Внутрішня Монголія)
Відходи титанового виробництва викидаються у річку Янцзи. За кілометр нижевідбирається забор вода на потреби міста Дан`янг
Провінція Шанксі - одна з найбільш забруднених у Китаї. Та з найбільшим відсотком вроджених дефектів. На фото сем`я, що
5.46M
Categories: chemistrychemistry ecologyecology

«Зелена» хімія

1.

«Зелена» хімія

2.

«Зелена» хімія – відкриття, розробка та
використання хімічних продуктів і процесів, що
зменшують або виключають використання та
утворення шкідливих речовин.
Paul Anastas and Nicolas Eghbali, Green Chemistry: Principles and Practice // Chem. Soc. Rev. 2010, 39, 301-312.

3.

Глобальні проблеми
1.
Забруднення води
4.
Незворотнє вичерпування енергоносіїв
2.
Забруднення атмосфери
5.
Скорочення
3.
Забруднення грунтів
1.
2.
3.
4.
водних та земельних
ресурсів
“Парниковий” ефект
Озонові «дірки»
“Кислотні дощі”
Смог
Глобальні кліматичні зміни
Проблема життєзабезпечення населення Землі

4.

Джерела забруднення атмосфери
Природні
Геохімічні (вулкани, лісові
та степові пожежі, метеорити і
т.п.)
Біологічні, обумовлені
діяльністю живих організмів
Атмосферні (реакції, що
відбуваються в атмосфері)
Антропогенні
Теплоенергетика
Транспорт
Промислові підприємства
Видобуток корисних копалин
Рослинництво
Тваринництво і птахівництво
Звалища
Комунально-побутове
господарство
4

5.

Джерела забруднення атмосфери
Забруднювачі
Антропогенні джерела
Тверді частинки (пил)
(діаметр частинок >1 мкм)
Згоряння палива, металургійна промисловість,
виробництво будматеріалів (напр., цементу)
Аерозолі (діаметр частинок 0,10,001 мкм)
-»-, хімічна промисловість
СО2
Згоряння палива, виробництво цементу
СО
Неповне згоряння палива
SO2
Згоряння палива, металургійна промисловість,
переробка нафти та природного газу,
виробництво сірчаної кислоти
NxOy
Згоряння палива, виробництво азотної кислоти
та азотних добрив, процеси нітрування,
виробництво вибухових речовин
Леткі вуглеводні СnHm
Неповне згоряння палива, видобуток та
переробка нафти і газу, тваринництво

6. “Парниковий” ефект

7. “Парниковий” ефект

8. “Парниковий” ефект

Основні парникові гази* :
Сонячний спектр у верхньому шарі атмосфери
Сонячний спектр на рівні моря
Діоксид вуглецю, СО2
Метан, СН4
Закис азоту, N2O
Гідрофлуорокарбони
Перфлуорокарбони
Гексафторид сірки, SF6
*Додаток А до Кіотського протоколу

9.

“Озонові дірки”

10. «Озонові дірки»

Механізм утворення та руйнації озону (природний):
Утворюється
О2 + hν(240нм) → О + О
О2 + О + М → О 3 + М
Руйнується:
О3 + hν(380нм) → О2 + О
О3 + О → 2О2
М = N2, O2
Цикл Чепмена, 1930 р.
Сумарно
2О3 ↔ 3О2
10

11. «Озонові дірки»

Речовини, що рцйнують озон (антропогенний вплив):
Х˙ + О3 → ХО + О2
ХО + О˙ → Х˙ + О2
О3 + О˙ → 2О2
Х˙ = Сl˙, Br˙, NO˙
ХФУ(CFC) – хлорофлуоровуглеводні, фреони
CFC-11 (CFCl3), CFC-12 (CF2Cl2), CFC-113 (CCl2FCClF2)
Бромофлуоровуглеводні.
Флуоровуглеводні
Приклад: хлорний цикл
.
CFCl3 + hν → CFCl2 + Cl
Cl• + O3 → ClO•+ O2
ClO• + O3 → Cl • + O2
11

12. «Кислотні дощі»

13. «Кислотні дощі»

14. Смог

15.

СМОГ
Смог (від англ. Smoky fog, буквально —
«димовий туман») — аерозоль, що
складається з диму, туману і пилу, один
з видів забруднення повітря у великих
містах і промислових центрах
1. Крижаний смог (аляскового типу);
2. Вологий смог (лондонського типу);
3. Сухий, або фотохімічний, смог
(лос-анджелеського типу)

16.

Глобальні кліматичні проблеми
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
Підняття рівня моря – за останні 15 років рівень моря підвищувався більш
стрімко, ніж очікувалось – на 3,4 мм на рік. При збільшенні середньої температури
на 2 градуси Світовий океан може піднятися на 1 м.
Масове переселення та конфлікти через ресурси. Тільки через підвищення рівня
моря свої домівки на узбережжі можуть залишити 300-500 млн. осіб.
Екстремальна погода. Руйнівні буревії можуть стати звичними навіть у Европі.
Втрати для економіки. За оцінками МВФ, якщо до 2050 року рівень поря
підвищиться на на 0,5 м, потрібно буде витратити 28 триліонів доларів на захист
узбережної від затоплення.
Зникнення рослин і тварин. Підвищення середньої температури на 3,5 градуси
призведе до вимирання 30-70 % відомих видів живої природи.
Нестача питної води. Вже зараз така проблема актуальна для Тибету і Болівії.
Процесс «розгойдування» кліматичної системи. Потепління активізує процес
гигантського викиду газів, що викликають парниковий ефект. Якщо це відбудеться,
то швидкість зміни климату стрімко зросте. *
Інтерв`ю з директором Потсдамського інституту кліматичних досліджень Хансом-Йоахимом
Шелльнхубером, грудень2009
*

17. Вода

18.

Колообіг води в природі

19. Чиста та забруднена вода

Проходячи через гідрологічний цикл вода вбирає відходи двох
видів:
Звичайні – органічні залишки (екскременти людей та
тварин, рослинні залишки)
Промислові – відходи виробництва і продукція, що вже
вийшла з використання.
Агрохімікати
(напр., пестициди,
добрива),
метали,
Нафта
(вуглеводні)
Синтетичні полімери
Теплове
забруднення

20. Антропогенне забруднення (Китай)

21. Хімічні відходи на березі річки Янцзы

22. Відходи ливарного виробництва, що викидаються у р. Ан`янг

23. Прання у ставку із сміттям

24. Каналізаційні труби, що виходять у Жовте море

25. Відходи виробництва пластиків викидаються у р. Янцзи

26. Типова для промислового Китаю панорама

27. Індустріально-развинений район

28. Електростанція, що працює на вугіллі (Внутрішня Монголія)

29. Відходи титанового виробництва викидаються у річку Янцзи. За кілометр нижевідбирається забор вода на потреби міста Дан`янг

30.

31. Провінція Шанксі - одна з найбільш забруднених у Китаї. Та з найбільшим відсотком вроджених дефектів. На фото сем`я, що

усиновила 17 дітейінвалідів.

32.

Е. С. Яновська «Хімія атмосфери» Навч. Посібник, К.:
«Київський університет», 2004.-114 с.
О.А. Голуб, В.О. Дрозд, “Небезпечні хімічні речовини»- Київ,
ВПЦ.: «Київський університет», 2004.-67с.
О.І. Циганенко, І.Т. Матасар, В.Ф. Торбін Основи загальної,
екологічної та харчової токсикології. Київ.
«Чорнобильінтерінформ», 1998.- 173 с.
О.П. Мітрясова «Хімічні основи екології» Ірпінь.: «Перун»,
1999.-192с.
English     Русский Rules