Лекція 4-5
Зміст
Цитата теми
1. Поняття професійної кар’єри, її функції та типи
Компоненти фахової кар'єри
Функції професійної кар’єри
Механізми кар'єрного процесу
Чинники побудови кар'єрної стратегії
Причини неправильної кар'єрної стратегії
Типи побудови фахової кар'єри
2. Вікові особливості побудови кар’єри суб’єктом праці
Вікові особливості побудови кар’єри суб’єктом праці
3. Типові етапи кар’єрного розвитку особистості
Типові етапи кар’єрного розвитку особистості
Типові етапи кар’єрного розвитку особистості
Етапи побудови кар'єри
4. Принципи побудови фахової кар’єри
4. Принципи побудови фахової кар’єри
Сприятливі особистісні якості для побудови фахової кар’єри
Сприятливі особистісні якості для побудови фахової кар’єри
Цінні якості для керівника
Типові ілюзії кар'єрної стратегії
Дії, сприятливі для кар'єрного просування
Розповсюджені кар'єрні «капкани»
Розповсюджені кар'єрні «капкани»
Коротко про головне
5.48M
Category: psychologypsychology

Психологія професійної кар'єри

1. Лекція 4-5

ЛЕКЦІЯ 4-5
Психологія
професійної
кар'єри

2. Зміст

1. Поняття професійної кар’єри, її
функції та типи.
2. Вікові особливості побудови кар’єри
суб’єктом праці.
3. Типові етапи кар’єрного розвитку
особистості.
4. Принципи та загальні технологічні
аспекти побудови фахової кар’єри.

3. Цитата теми

Кар'єра –
чудова річ, але
вона нікого не
зможе зігріти у
холодну ніч.
Мерилін Монро

4.

Що таке
професійна
кар'єра? Яке її
співвідношення
з професійною
самореалізацією?

5. 1. Поняття професійної кар’єри, її функції та типи

Фахова кар'єра – це
активність суб'єкта
праці, що
супроводжується
змінами його
професіоналізму,
місця роботи і/ чи
посади

6. Компоненти фахової кар'єри

Професійне
зростання
(переважає
внутрішня
мотивація)
Службове
підвищення
(переважає
зовнішня
мотивація)

7. Функції професійної кар’єри

засіб самовираження
(самоствердження),
спосіб досягнення цілей
та реалізації амбіцій,
механізм підвищення
професіоналізму та
соціального статусу,

8. Механізми кар'єрного процесу

соціальне
середовище
мотивація і
активність
фахівця
конкуренція
Кар'єрна стратегія (якір кар'єри)

9. Чинники побудови кар'єрної стратегії

зовнішні
внутрішні
• характеристики
професії,
• специфіка місця
роботи
• родинні зобов'язання
• інтереси та амбіції,
• вікові, гендерні
особливості,
• професійні якості

10. Причини неправильної кар'єрної стратегії

неадекватна
самооцінка
фахові і гендерні
стереотипи
вузьке
світобачення

11. Типи побудови фахової кар'єри

• зміна місця
горизонтальний роботи,
• переміщення
вертикальний
• підвищення
посади
• просування
діагональний
• чергування змін
місця роботи і
посади,
• мобільність

12.

Коли доречно
починати і
завершувати
фахове кар’єробудування?

13. 2. Вікові особливості побудови кар’єри суб’єктом праці

20
років
25
років
30
років
• професійне навчання,
• зародження кар'єрних амбіцій
• професійна адаптація,
• формування кар'єрної стратегії
• збагачення професіоналізму,
• реалізація кар'єрних задумів

14. Вікові особливості побудови кар’єри суб’єктом праці

40
років
50
років
55
років
• аналіз професійних досягнень,
• корекція кар'єрної стратегії
• досягнення професійного плато,
• ревізія життєвих цінностей
• наставництво, аналіз кар'єрних
досягнень,
• формування пенсійної зрілості

15.

Як виглядає
успішна фахова
кар'єра
представників
творчих
професій?

16. 3. Типові етапи кар’єрного розвитку особистості

1. Цілепокладання:
• формулювання мети
кар'єрного розвитку,
• усвідомлення
мотивації,
• аналіз переваг та
недоліків кар'єрного
зрушення,
• осмислення ресурсів

17. Типові етапи кар’єрного розвитку особистості

2. Формування кар'єрної
стратегії:
• визначення типу побудови
фахової кар'єри
(горизонтальний,
вертикальний чи
діагональний),
• визначення провідного
аспекту кар’єробудування,
• побудова плану реалізації
кар'єрних запитів

18. Типові етапи кар’єрного розвитку особистості

3. Здобуття та підтримка
кар'єрних досягнень:
• реалізація кар'єрних
планів,
• аналіз і корекція
кар'єрних досягнень,
• підготовка за
завершення професійної
кар'єри

19. Етапи побудови кар'єри

До 25 років
Пропедевтика
- здобуття
фахової освіти
До 45 років
Просування
- зміцнення
кар'єрних
досягнень
До 35 років
Становлення
- працевлаштування
та початок кар'єри
До 55-60 років
Завершення
- підготовка до
виходу на пенсію

20. 4. Принципи побудови фахової кар’єри

осмисленості
активності
унікальності

21.

Які якості
потрібні для
побудови
успішної
фахової
кар'єри?

22. 4. Принципи побудови фахової кар’єри

гнучкості
неперервності
економічності

23. Сприятливі особистісні якості для побудови фахової кар’єри

усвідомлена
мотивація
переконлива
самопрезентація
інтернальність і
помірний оптимізм

24. Сприятливі особистісні якості для побудови фахової кар’єри

послідовність і
передбачуваність
результативність
лояльність і гнучкість

25. Цінні якості для керівника

продуктивні
особистісні
рухливість та
креативність
здатність
відповідати
очікуванням
результативність
лояльність
(відданість)

26. Типові ілюзії кар'єрної стратегії

«Кар’єра
залежить
тільки від
мене»
«Кар'єра – це
мої здібності»
«Кар'єра – це
везіння,
випадковість»
«Кар'єра – це
вміння
сподобатись»

27. Дії, сприятливі для кар'єрного просування

• ризикувати,
• перенапружуватися,
• проявляти значний
талант, що
визнається багатьма,
• діяти підло і
амбіційно,
• старанно
розраховувати всі
свої дії з точки зору
їх сприяння кар'єрі;

28. Розповсюджені кар'єрні «капкани»

зарплатня
• невиправдане
очікування її
зростання
звільнення
• нова посада зі
складними
функціями з
подальшим
звільненням
зусилля
• очікування
більшої
функціональнос
ті для
підвищення

29. Розповсюджені кар'єрні «капкани»

формальний
статус
• зміна посади без
суттєвих
внутрішніх змін
«Ви в черзі»
• невиконувані
обіцянки щодо
перспектив
підвищення
політика
• можливість
підвищення лише
через вступ до
корпоративного
альянсу

30. Коротко про головне

English     Русский Rules