1.80M
Category: historyhistory

Угорщина

1.

Виконала: Стрижак Анна

2.

3.

Особливістю революцій в Австро-Угорщині
був їх національно-визвольний характер. 30
жовтня 1918 р. у Відні відбулася
демонстрація робітників і солдатів з
вимогою встановлення республіки. У ніч на
31 жовтня в Угорщині почалася революція,
після перемоги якої був сформований
революційний уряд на чолі з графом Карої.
16 листопада Угорщина проголошувалася
народною республікою. Підкреслювалася
рівноправність націй. Утворилися перші
ради, наприклад, солдатська рада столиці.
По-більшовицькому налаштовані
військовополонені, що прибули на цей час
до країни, утворили Комуністичну партію
Угорщини на чолі з Бела Куном. Якщо уряд
М. Карої орієнтувався на союз з Антантою,
то угорські комуністи — на союз із
Радянською Росією.

4.

На початку 1919 р. в умовах загострення суперечностей між революційними силами уряд М. Карої пішов у
відставку. У березні 1919 р. комуністи домовилися про спільні дії з соціал-демократами й утворили коаліційний
уряд — Революційну урядову Раду на чолі з соціал-демократом О. Гарбаєм. Б. Кун став міністром внутрішніх
справ.
Цього ж дня Угорщину проголосили Радянською республікою, а обидві партії об´єднались у соціалістичну партію
Угорщини. Почали здійснюватися соціалістичні
перетворення: націоналізація шахт, великих і середніх
підприємств, транспорту, торгівлі, великих земельних
володінь, що перевищували 57 гектарів. Запроваджувався
8-годинний робочий день, загальне соціальне страхування,
безкоштовне навчання та медичне обслуговування.

5.

Антанта була стривожена «більшовизацією» Угорщини і в середині квітня вводить до неї румунські війська.
Війська Радянської Росії не змогли прорватися на допомогу Угорщині. Певні успіхи угорські війська мали на
півночі проти чехословацької армії.
Однак Антанта в ультимативній формі вимагала
від радянської Угорщини відвести її війська за
демаркаційну лінію, встановлену керівниками
переможного військового блоку. У липні
Угорщина виконала цю вимогу, внаслідок чого
радянська Словаччина була зайнята
чехословацькими військами.
У результаті політичної кризи 1 серпня 1919 р. Угорська радянська республіка припинила своє існування. До
влади прийшов соціалістичний уряд Д. Пейала. 7 серпня його змінив правоцентристський уряд С. Фрідріха.
Нарешті, у листопаді 1919 р. влада опинилася в руках військово-диктаторського режиму адмірала М. Хорті, який
ліквідував головні здобутки революції і розпочав у країні нещадний терор проти учасників революції.
Таким чином, революція в Угорщині зазнала поразки. Однак наслідком революційних потрясінь 1918-1919 pp. у
колишній Австро-Угорщині став її остаточний розпад на кілька незалежних держав: Угорщину, Чехословаччину,
Австрію.

6.

1. 1920-1944 р.р.
2. 14 листопада 1919 року – після виведення румунських військ з
Угорщини, до Будапешта вступила угорська армія адмірала М. Горті,
який, фактично, встановив у країні свою диктатуру.
3. Режим Горті був породжений масовим терором, тим не в меншій мірі
обумовлений підтримкою всередині країни.
4. Риси режиму Горті:
• Обмеження демократичних прав і свобод;
• консерватизм;
• збереження представницьких демократичних інститутів влади;
• легальне існування опозиції;
• обмежена діяльність лівих сил;
• необмежена влада Горті;
• монархічна, націоналістична ідея.
1868-1957

7.

Різке загострення внутрішньополітичного та міжнародного становища Угорщини спричинилося до захоплення
на короткий час (березень-липень 1919) влади в країні комуністами, які проголосили Угорщину радянською
республікою. Після ліквідації комуністичної влади в Угорщині було встановлено диктатуру Міклоша Горті, який
формально відновив монархію. Королівський трон залишився незайнятий (Габсбурги були його позбавлені), а
сам Горті став регентом країни. Хоча встановлений Горті режим був украй авторитарним за своїм характером,
в країні зберігалися певні залишки демократичних свобод: існували парламентська система, політичні партії,
профспілки.
Сподіваючись, що гітлерівський уряд допоможе Угорщині
повернути втрачені території, гортистський режим пішов на
встановлення союзницьких відносин з нацистською Німеччиною.
English     Русский Rules