Найвидатніші літературні здобутки на початку XX століття
Декаденство
Основні риси декадансу:
Естетичні принципи декадансу:
Представники декадансу:
Збірки і твори представників декадансу:
Символізм
Характерні риси символізму:
Представники символізму:
Збірки і твори представників символізму:
Модернізм
Характерні риси модернізму:
Представники модернізму:
Збірки і твори представників модернізму:
Експресіонізм
Характерні риси експресіонізму:
Представники експресіонізму:
Екзистенціалізм
Характерні риси екзистенціалізму:
Представники екзистенціалізму:
Нові жанри літератури у XX столітті
Дякую за увагу!
4.52M
Category: literatureliterature

Найвидатніші літературні здобутки на початку XX століття

1. Найвидатніші літературні здобутки на початку XX століття

• Найвидатніші
літературні здобутки на
початку XX століття
ПІДГОТУВАЛА УЧЕНИЦЯ 11- А КЛАСУ
МУРАЛЬ ЯНА

2.

Розвиток літератури невід'ємний від розвитку суспільства.
Література на межі XIX-XX століть була тісно пов'язана з усіма
перипетіями свого часу. Складністю та суперечливістю
історичної доби зумовлені своєрідність і розмаїття світового
літературного процесу. Література XX століття буквально
пронизана контрастами. Нестримні експерименти — і дбайливе
збереження традицій, поява принципово нових жанрів; і розвиток
всіх, раніше вироблених літературною історією, високе
розуміння призначення письменника; і тотальна комерціалізація.

3. Декаденство

Декадентство стало іологічним (політичним) явищем на
рубежі ХІХ - ХХ ст. Відрізняється настроями
безнадійності, неприйняття життя і опиралося на
філософські ідеї Шатобріана та Шопенгауера. В основі
цього вчення лежить твердження, що цивілізація
вичерпала себе і вступила в стадію спаду і згасання. Риси
декадансу найбільш чітко виявилися у французькому
символізмі (в поезії Поля Верлена), у творчості
натуралістів.

4. Основні риси декадансу:

Неприйняття дійсності
Відмова від громадського в мистецтві
Культ краси як вищої цінності
Містицизм, віра в надприродні сили
Індивідуалізм
Відмова від моралі буржуазного суспільства.

5. Естетичні принципи декадансу:

Поетизація
слабості, згасання, руйнації
Індивідуалізм
і естецтво як бунт проти
нелюдського буржуазного суспільства
Мистецтво
Зовнішня
для мистецтва
правдоподібність

6. Представники декадансу:

Оскар Уайльд(18541900, Британія)
Жоріс-Карл
Гюїсманс(1848-1907,
Франція)
Моріс Метерлінк(18621949,Бельгія)

7. Збірки і твори представників декадансу:

Моріс Метерлінк
У 1883 році на сторінках журналу «Jeune Belgique» було опубліковано перший вірш Метерлінка. У 1888 році побачила
світ поетична збірка «Оранжереї», а рік по тому була написана «Принцеса Мален» - перша п'єса Метерлінка, яка
здобула похвалу Октава Мірбо. У 1889 вийшла збірка віршів «Теплиці», у 1896 - збірка «12 пісень» (у 1900 - «15 пісень »).
Жоріс-Карл Гюїсман
У 1874 р. опублікував свою першу книгу під назвою «Ваза з прянощами». побутові психологічні романи —
«Марта» та «Сестри Ватар». У 1884 р. з'явивий роман «Навпаки». В 1906 р. з'являється роман «Лурдські натовпи», де
вихваляється побожність і бичується жага до наживи. Цей роман став останньою великою працею Гюїсманса.
Оскар Уальд
У 1888 році побачила світ збірка "Щасливий принц». В 1891 році О. Вайльд видав оповідання "Злочин лорда Артура Севіля
та інші оповідання". Цього ж року з'явився роман "Портрет Доріана Грея", У 1894 році вийшла друком книга віршів
"Сфінкс". Потім О. Вайльд звертається до драматургії і створює цілу низку п'єс - "Соломеї" (189), "Віяло леді
Віндермір(1892), "Жінка, не варта уваги" (1893), "Ідеальний чоловік" (1894) і "Як важливо бути серйозним" (1895).

8. Символізм

З’являються літературні і мистецькі напрями, течії, стилі, серед яких новий
літературний напрям, що одержав назву символізм. Поезія, згідно з теорією
символістів, має підходити до дійсності через тонкі намітки і напівкольори.
Краса та істина осягаються не свідомістю, а інтуїцією. Батьківщиною
символізму вважається Франція. Там він склався як напрям ще у 70-80 роки
XIX століття. Більшість символістів були виразниками ідей декадансу,
відбиваючи песимістичні настрої, створюючи символи смерті. Але до
символів звертались і поети, які займали прогресивні позиці.
Основоположником французького символізму по праву вважається Поль
Верлен.

9. Характерні риси символізму:

Двосвіття;
Ідеалізм;
Індивідуалізм;
Музикальність і асоціативність вірша;
Багатозначність слова й образу.

10. Представники символізму:

Шарль Бодлер
Артюр Рембо
Поль Верлен

11. Збірки і твори представників символізму:

Шарль Бодлер
25 червня 1857 Пуле-Малассі випускає поетичну збірку Бодлера «Квіти зла», яка викликала гучний скандал.
У 1860 було опубліковано збірку коротких художньо-філософських есе «Штучний рай». У 1861 році вийшло
друге видання «Квітів Зла». 1864 журнал «Фігаро» опублікував шість поем у прозі під заголовком
«Паризький сплін». У 1868 році видавничий будинок Леві випустив третє видання «Квітів Зла».
Артюр Рембо
Поетичні збірки А. Рембо: "Останні вірші" (1872), "Свята терпіння", "Осяяння", "Сезон у пеклі"
(1873). Рембо створював вірш, лише протягом трьох років. Доробок поета невеликий: кілька десятків
поезій і дві збірки віршів у прозі- "Осяяння" і "Сезон у пеклі". Але те що було ним зроблено, без
перебільшення можна вважати революцією в поезії.
Поль Верлен
Перші збірки Верлена «Сатурнічні вірші» і «Вишукані свята». Найкращою поетичною книгою Верлена
стали «Романси без слів». Основні твори: поетичні збірки «Сатурнічні вірші» (1886), «Вишукані свята»
(1889), «Романси без слів» (1874), книга прози «Прокляті поети»(1884).

12. Модернізм

Починаючи з кінця XIX ст., домінуючу роль у літературному процесі
перебирає на себе модернізм. Головна увага у творах модерністської
літератури XX ст. зосереджується на вираженні глибинної сутності
людини й одвічних проблем буття, пошуках шляхів виходу за межі
конкретного й історичного, можливостях досягнення «високої
всезагальності», тобто на відкритті універсальних тенденцій
духовного розвитку людства. У модерністському творі поєднуються
свідоме й підсвідоме, земне й космічне, що здійснюється передусім у
психологічній площині. У центрі такого твору — людина, яка шукає
сенс буття, прислухаючись до власних переживань і стаючи немов
«оголеним нервом епохи».

13. Характерні риси модернізму:

Особлива увага до внутрішнього світу особистості;
Орієнтація на вічні закони буття і мистецтва;
Надання переваги творчій інтуїції;
Сприйняття літератури як найвищого знання, яке здатне
проникнути в найінтимніші глибини існування особистості;
Прагнення віднайти вічні ідеї, що можуть перетворити світ за
законами краси;
Створення нової художньої реальності та експерименти з нею;
Пошуки нових формальних засобів.

14. Представники модернізму:

Франц Кафка
(Австро-Угорщина)
Генріх Ібсен (Норвегія)
Фрідріх
Ніцше(Німеччина)

15. Збірки і твори представників модернізму:

Франц Кафка
Творчий прорив Кафки стався в 1912 році, коли він написав «Вирок». Перша збірка Ф. Кафки «Сію стереження». Письменник
написав лише три романи, які побачили світ вже після його смерті: «Процес», «Замок», «Америка»; оповідання «Вирок»,
«Перевтілення», «У виправній колонії», збірки оповідань «Спостереження», «Сільський лікар», «Гол о дар».
Генріх Ібсен
Драми «Воїни у Хельгеланді» (1857), «Боротьба за престол» (1863). Віршована п'єса «Комедія любові» (1862), віршовані драми —
«Бранд» (1865) і «Пер Гюнт» (1867), філософсько-історичній трилогії «Кесар і галілеєць» (1873). П’єси «Ляльковий дім»
(1879),«Хвороблива уява»(1880), «Привиди» (1881), «Ворог народу» (1882), «Маразм старого чоловіка»(1883).
Фрідріх Ніцше
Написано перші роботи: «Походження трагедії з духу музики» (1872); «Філософія в трагічну епоху Греції» (1873); «Про істину й
неправду в позаморальному розумінні» (1873); «Наука й мудрість у боротьбі» (1875); «Несвоєчасні міркування» (1873-1876).
Роботи періоду 1878 – 1882: «Людське, занадто людське» (1878 -1880) – автор вдається до різкої критики моралі тогочасного
суспільства; «Ранкова зоря» (1881); «Весела наука» (1882) – розвиває концепцію «переоцінки цінностей». Основні роботи: «По
той бік добра й зла» (1883–1886); «Генеалогія моралі» (1887); «Так говорив Заратустра. Книга для всіх і ні для кого» (1883–
1885);«Антихристиянин» (1888); «Сутінки кумирів».

16. Експресіонізм

Експресіонізм (від фр. "виразність, вираження")
набув свого повного розквіту в першій чверті 20
ст. Експресіоністи були тісно пов'язані з
реальністю - саме вона їх сформувала і глибоко
хвилювала. Вони засуджували потворні явища
життя, жорстокість світу, протестували проти
війни і кровопролиття, були сповнені
людинолюбства, стверджували позитивні ідеали.

17. Характерні риси експресіонізму:

Зацікавленість глибинними психічними процесами;
Світ - хаотична система, якою керують незбагненні сили і від них немає
порятунку;
В центрі уваги письменника - внутрішній світ людини, її почуття і думки;
Оновлення формально-стилістичних засобів, художньої образності та
виразності, часом непоєднуваних між собою, як глибокий ліризм і
всеохоплюючий пафос;
Суб'єктивізм і зацікавленість громадянською темою;
У творах багато сатири, гротеску, чимало різноманітних жахів, надмірної
жорстокості, перебільшень і суб'єктивних оцінок реальності.

18.

Український експресіонізм започаткував В. Стефаник,
який від декадентських поезій у прозі перейшов на
засади експресіонізму. Класичний експресіонізм
утвердив О. Туринський повістю «Поза межами болю». У
стильову течію експресіонізму частково вписується
творчість М. Куліша («97»), частково -- М. Бажана (збірка
«17-й патруль»), а особливо проза М. Хвильового, І.
Дніпровського, Ю. Липи, Т. Осьмачки.

19. Представники експресіонізму:

Василь Стефаник
Микола Куліш
Осип Турянський

20. Екзистенціалізм

Екзистенціалізм
(від лат. exsistentia — існування) —
модерністська течія в літературі, що оформилась на
початку 40-х років ХХ ст. і найвиразніше виявила себе
у творчості Ж.-П. Сартра, А. Камю.

21. Характерні риси екзистенціалізму:

Песимізм;
Заперечення
Твердження
раціонального пізнання;
інтуїтивного розуміння реальності;
Людське
існування (екзистенція) виявляється через
турботу, страх, рішучість, совість;
Людина
осягає екзистенцію в граничних ситуаціях
(боротьба, страждання, смерть).

22.

Екзистенціалізм розглядають і в більш широкому значенні: як умонастрій з
притаманними йому спільними світоглядними мотивами. Ним переймається
значна частина філософів та письменників XX ст., зокрема, французи А. Жід, А.
Мальро, Ж. Ануй, Б. Віан, англійці В. Ґолдінґ, А. Мердок, Дж. Фаулз, німці Г. Е.
Носсак, А. Дьоблін, американці Н. Мейлер, Дж. Болдуїн, іспанець М. де Унамуно,
італієць Д. Буццаті, японець Кобо Абе. Характерні для екзистенціалізму
умонастрої та мотиви спостерігаються також у творчості Ф. Достоєвського, Ф.
Кафки, Р.-М. Рільке, Т. С. Еліота, Р. Музіля та ін.
В українській літературі екзистенціалізм проявився у творчості В. Підмогильного,
І. Багряного, Т. Осьмачки, В. Барки, В. Шевчука, в поезії представників «ньюйоркської групи», в ліриці В. Стуса. Нерідко межі екзистенціалізму як світоглядної
структури є досить примарними, а зарахування до нього окремих митців -дискусійним.

23. Представники екзистенціалізму:

Ф. Достоєвський
Р.-М. Рільке
В.Підмогильний,
І.Багряний

24. Нові жанри літератури у XX столітті

Літературний процес кінця XIX - поч. XX ст. збагатився не лише
художніми напрямами, а й жанрами. Урізноманітнився передусім
роман: поряд із соціальним побудували науково-фантастичний,
соціально-утопічний, а також романи історичні, соціальнопсихологічні, філософські, політичні, біографічні, романи-памфлети,
романи-епопеї. Набула різновидів драма, популярною стала
психологічна новела, жанрово збагатилася лірика.

25. Дякую за увагу!

English     Русский Rules