Європейська модерністська проза І половини ХХ століття. Життєвий і творчий шлях Франца Кафки
Вплив філософських концепцій на формування світобачення людини 20 століття
Літературний процес 20 століття, розмаїття течій
Тенденції літератури 20 століття
Масова література - численні твори розважального та повчального характеру, розраховані на широку читацьку аудиторію
Класична (елітарна)література - визначні, всесвітньо визнані твори, що відповідають критерію художності, засвідчують появу нових естетичн
Головні теми літератури 20 столітті
ФРАНЦ КАФКА
ОСНОВНІ ВІДОМОСТІ
ПОХОДЖЕННЯ
РОДИНА
ОСВІТА І ПОЧАТОК РОБОТИ
РОБОТА І ЛІТЕРАТУРА
ЯКИМ ВІН БУВ?
ОСОБИСТЕ ЖИТТЯ
ОСОБЛИВОСТІ ТВОРЧОСТІ
БІБЛІОГРАФІЯ
747.50K
Categories: biographybiography literatureliterature

Європейська модерністська проза І половини ХХ століття. Життєвий і творчий шлях Франца Кафки (11 клас)

1. Європейська модерністська проза І половини ХХ століття. Життєвий і творчий шлях Франца Кафки

Лекція – презентація, 11 клас

2. Вплив філософських концепцій на формування світобачення людини 20 століття

Ф.Ніцше(1844-1900)
(Німеччина)
Європейська культура
прямує до катастрофи
Концепція про
надлюдину, яка є
сенсом землі.
Життя – боротьба
ворожих сил
“Усе дозволено!”
А.Бергсон(1859-1941)
З.Фрейд (1856-1939)
(Франція)
2 види пізнання: смислове
інтелектуальне та
інтуітивне
Інтуіція осягає світ
(Австрія)
Основа будь якої
діяльності-сексуальна
енергія
Психіка незалежна від
розуму, керується
силами, що за межами
свідомості

3. Літературний процес 20 століття, розмаїття течій

Модернізм
Заперечення
традиційних форм
та естетики
минулого
Авангардизм
Відкидання традицій,
бунтарство
Реалізм
Вплив
соціальноісторичних
обставин на
людину
Постмодернізм
Співіснування
найдавніших і новітніх
форм буття

4.

Модернізм (фр. moderne сучасний, найновіший) - загальна
назва нових літературномистецьких течій XX ст.
нереалістичного спрямування,
що виникли як заперечення
традиційних форм та естетики
минулого.

5.

1)
2)
3)
4)
особлива увага до внутрішнього світу особистості;
орієнтація на вічні закони буття і мистецтва;
надання переваги творчій інтуїції;
розуміння літератури як найвищого знання, що
спроможне проникнути у найінтимніші глибини
існування особистості й одухотворити світ;
5) схильність до містицизму, підсвідомого;
6) пошук нових формальних засобів у мистецтві
(метамода, символіка, міфотворчість тощо);
7) прагнення відкрити вічні ідеї, що можуть перетворити
світ за законами краси й мистецтва;
8) створення нової художньої реальності, рівнозначної
довколишній дійсності та експерименти (літературна
гра) з цією новою реальністю;

6.

• авангардизм
• символізм
• естетизм
• експресіонізм
• імпресіонізм
• екзистенціалізм
• імажинізм
• футуризм
• Сюрреалізм
• "театр абсурду"
• "потік свідомості
• гіперссилка.ppt

7. Тенденції літератури 20 століття

• Розмаїття течій
• Інтернаціональне поширення
літературних напрямів, течій
• Вихід на всесвітню арену
літератур “відносно нових країн”
• Популярність масової літератури

8. Масова література - численні твори розважального та повчального характеру, розраховані на широку читацьку аудиторію

Масова література численні твори
розважального та
повчального характеру,
розраховані на широку
читацьку аудиторію

9. Класична (елітарна)література - визначні, всесвітньо визнані твори, що відповідають критерію художності, засвідчують появу нових естетичн

Класична
(елітарна)література -
визначні, всесвітньо визнані
твори, що відповідають критерію
художності, засвідчують появу
нових естетичних форм і є
надбанням не лише
національної, а й світової
культури

10. Головні теми літератури 20 столітті

• Самовідчуття людини в
новій епосі
• Самотність людини,
втрата нею особистості
• Проблема часу

11. ФРАНЦ КАФКА

ЖИТТЯ ТА ТВОРЧІСТЬ
ПИСЬМЕННИКАМОДЕРНІСТА

12. ОСНОВНІ ВІДОМОСТІ

Один із
найвизначніших німецьких п
исьменників XX
ст. єврейського походження,
більшу частину робіт якого
було опубліковано
посмертно. Його твори
просякнуті абсурдом і
страхом перед зовнішнім
світом та вищим
авторитетом, вони здатні
пробуджувати в читачеві
відповідні почуття тривоги,
що є унікальним явищем в
світовій літературі.

13. ПОХОДЖЕННЯ

Народився 3 липня 1883 року
в єврейській сім'ї, в Празі
(Богемія, в той час — частина
Австро-Угорської Імперії).
Його батько — Герман
Кафка (1852—1931), вийшов
з чеськомовноїєврейської
громади, з 1882 р. був
торговцем галантерейними
товарами. Мати
письменника —Юлія
Кафка (Леві) (1856—1934) —
віддавала
перевагу німецькій мові.

14. РОДИНА

У Кафки було два
молодших брати та три
молодші сестри. Обидва
брати, не досягши і
дворічного віку,
померли до того, як
Кафці виповнилося 6
років. Сестер звали Еллі,
Валлі та Оттла (всі троє
загинули під час Другої
світової війни в
нацистських концентрац
ійних табораху Польші).

15. ОСВІТА І ПОЧАТОК РОБОТИ

В період з 1889 по 1893 рр.
Кафка відвідував початкову
школу, а потім гімназію, яку
закінчив в 1901 році.
Закінчивши
Празький Університет
Карлов, отримав ступінь
доктора права, а потім
поступив на службу
чиновником в страховому
відомстві, де і пропрацював
на скромних посадах до
передчасного — через
хворобу — виходу на пенсію
в 1922 році.

16. РОБОТА І ЛІТЕРАТУРА

Робота для письменника була
заняттям другорядним та
обтяжливим: у щоденниках та
листах він буквально
признається в ненависті до
свого начальника, товаришів по
службі та клієнтів. На першому
ж плані завжди була література,
«реабілітовуюча все його
існування». У 1917 після
легеневого крововиливу
розвився туберкульоз, від якого
письменник помер 3
червня 1924 року в санаторії
під Віднем.

17. ЯКИМ ВІН БУВ?

Аскетизм, невпевненість в собі, самоосуд та хворобливе сприйняття навколишнього світу — всі ці якості
письменника добре задокументовані в його листах та щоденниках, а особливо в «Листі батькові» —
коштовній інтроспективі в стосунки між батьком і сином. Через ранній розрив з батьками Кафка був
вимушений вести дуже скромний спосіб життя та часто міняти житло, що наклало відбиток на його ставлення
до самої Праги та її мешканців. Хронічні хвороби дуже дошкуляли йому; окрім туберкульозу, він страждав
від мігрені, запаморочення, наривів та інших захворювань. Він намагався протидіяти всьому цьому
натуропатичними засобами, такими як вегетаріанська дієта, регулярна гімнастика та вживання великої
кількості непастеризованого коров'ячого молока. Будучи школярем, він брав активну участь в організації
літературних зустрічей, докладав зусилля до організації та просування театральних спектаклів. На оточуючих
Кафка справляв враження своєю хлоп'ячою, акуратною, суворою зовнішністю, спокійною та незворушною
поведінкою, а також своїм розумом і незвичайним почуттям гумору.

18. ОСОБИСТЕ ЖИТТЯ


У період між 1912-м та 1917-м роками він
залицявся до берлінської дівчини Феліції Бауер, з
якою двічі був заручений і двічі розривав
заручини (наслідком цих стосунків стало
написання роману «Процес»). Спілкуючись з нею
головним чином через листи, Кафка створив її
образ, який зовсім не відповідав дійсності. І
справді вони були дуже різними людьми, що
виявляється з їх листування.
Другою нареченою Кафки стала Юлія Вохрицек,
але заручини знову ж таки незабаром були
розірвані.
На початку 1920-х років він мав любовні стосунки
із заміжньою чеською журналісткою,
письменницею та перекладачкою — Міленою
Есенською.
У 1923 році Кафка, разом з дев'ятнадцятирічною
Дорою Дімант, на декілька місяців переїхав
у Берлін, в надії віддалитися від впливу сім'ї та
сконцентруватися на письменництві; потім він
повернувся до Праги. Здоров'я в цей час
погіршувалося, і 3 червня 1924 року Кафка помер
в санаторії під Віднем, ймовірно, від виснаження.

19. ОСОБЛИВОСТІ ТВОРЧОСТІ

За життя Кафки опубліковано
всього декілька коротких
розповідей, що склали дуже малу
частину його робіт, і його творчість
не приваблювала багато уваги,
доки посмертно не були видані
його романи. Перед смертю він
доручив своєму другу та
літературному агенту — Максу
Броду — спалити все ним написане
без виключення. Його коханка Дора
Дімант дійсно знищила рукописи,
якими вона володіла, але Макс
Брод не скорився волі покійного та
опублікував більшу частину його
робіт, які незабаром почали
привертати до себе увагу. Вся його
опублікована творчість, окрім
декількох чеськомовних листів,
була написана німецькою.

20. БІБЛІОГРАФІЯ

Сам Кафка опублікував чотири
збірки — «Споглядання», «Сільс
ький
доктор», «Покарання» та «Голо
дар» — перший розділ
роману «Америка» («Кочегар»),
а також декілька інших
коротких новел. Проте головні
його твори —
романи «Америка»(1911—
1916), «Процес» (1914—1918)
та «Замок» (1921—1922) —
залишилися різною мірою
незавершеними і побачили світ
вже після смерті автора і
всупереч його останній волі.
English     Русский Rules