АЗАМАТТЫҚ ІС ЖҮРГІЗУГЕ ПРОКУРОРДЫҢ ҚАТЫСУЫ
520.50K
Category: lawlaw

Азаматтық іс жүргізуге прокурордың қатысуы

1. АЗАМАТТЫҚ ІС ЖҮРГІЗУГЕ ПРОКУРОРДЫҢ ҚАТЫСУЫ

Орындаған: Хайржанова Әсемгүл
Құқықтану 302 топ

2.

Қазақстан Республикасының прокуратурасы мемлекет
атынан Республика аумағында заңдардың, Қазақстан
Республикасы Президентi Жарлықтарының және өзге
нормативтiк құқықтық актiлердiң дәл және бiркелкі
қолданылуына, сотқа дейінгі іс жүргізудің, жеделiздестiру қызметiнiң, әкiмшiлiк және атқарушылық iс
жүргiзудiң заңдылығын жоғары қадағалауды жүзеге
асырады.

3.

“ҚР Прокуратура туралы” Заңы және ҚР АІЖК-і азаматтық
процеске прокурордың қатысуының 2 нысанын белгілейді:

4.

ҚР-ның
55-бабы3 бөлігіне
3 бөлігіне
сәйкес
прокурор
азаматтардың
ҚР-ныңАІЖК-нің
АІЖК-нің 55-бабы
сәйкес
прокурор
азаматтардың
құқықтарын,
құқықтарын,
бостандықтарын
жәнемүдделерін,
заңды мүдделерін,
ұйымдардың
құқықтары
бостандықтарын
және заңды
ұйымдардың
құқықтары мен
заңды
мүдделерін,
қоғамдыққоғамдық
және мемлекеттік
мүдделерді қорғау
туралы қорғау
сотқа талап
қоюға
мен заңды
мүдделерін,
және мемлекеттік
мүдделерді
туралы
құқылы.
талап
қоюдағы міндеттерінің
негізгі мақсаты
– заң бұзушылықты
сотқа
талап Прокурордың
қоюға құқылы.
Прокурордың
талап қоюдағы
міндеттерінің
негізгі
жоюға
сот
тәртібімен
уақытылы
және
тиімді
шара
қолдану,
құқық
бұзушылықтың
алдын
мақсаты – заң бұзушылықты жоюға сот тәртібімен уақытылы және тиімді шара
алу, азаматтардың құқықтарын, бостандықтарын және заңды мүдделерін, ұйымдардың
қолдану, құқық бұзушылықтың алдын алу, азаматтардың құқықтарын,
құқықтары мен заңды мүдделерін, қоғамдық және мемлекеттік мүдделерді қорғау.
бостандықтарын және заңды мүдделерін, ұйымдардың құқықтары мен заңды
мүдделерін, қоғамдық және мемлекеттік мүдделерді қорғау.

5.

Прокурордың талаптары – заң бұзушылыққа
қарсы күрестің тиімді де маңызды құралдарының
бірі.

6.

ҚР-сы Бас Прокурорының 1999 жылғы 15 шілдедегі № 60
“Әлеуметтік және экономикалық салалардағы заңдардың
қолдануына прокурорлық қадағалау ұйымдастыру” атты
бұйрығына сәйкес, адам және азаматтың құқықтары мен
бостандықтары бұзылғандығы анықталып, ал олардың
денсаулығына немесе жасы ұлғайғандығына байланысты
өздерінің құқықтары мен бостандықтарын сотта қорғау
мүмкіндіктері жоқ болса немесе бірнеше азаматтың құқықтары
мен бостандықтары бұзылып жатса, прокурор олардың мүддесін
талап ету және арыз беру арқылы сотта қорғай алады. Басқа
жағдайларда, прокурор әрбір азаматтың өз құқығы мен
бостандығын сот арқылы қорғауға конституциялық құқығы бар
екендігін түсіндіреді.

7.

Прокурор өзіне жүктелген міндеттерді жүзеге асыру
мақсатында іс бойынша қортынды беру үшін және
азаматтардың құқықтарын, бостандықтарын және заңды
мүдделерін, ұйымдардың құқықтары мен заңды мүдделерін,
қоғамдық немесе мемлекеттік мүдделерді қорғау үшін өз
бастамасы немесе соттың бастамасы бойынша процеске
қатыса алады. Жауапкер мен оның өкілі соңғы сөздерін
айтып болғаннан кейін іс бойынша тарап болып
табылмайтын және ҚР АІЖК-нің 55-бабының 2-бөлігінде
көзделген тәртіппен процеске қатысушы прокурор жалпы
істің мәні бойынша қортынды береді.
English     Русский Rules