Джерела міжнародного приватного права
Термін
Офіційний характер джерел МПрП можуть набувати:
Найбільш авторитетно джерела МПрП окреслено у ст. 38 (1) Статуту Міжнародного суду ООН
До таких джерел відносять:
Інші джерела
Джерела МПрП можуть бути:
Існує п’ять видів джерел МПрП:
Внутрішнє законодавство країн
Внутрішньодержавні закони
Звичай
Міжнародний договір
Судова та арбітражна практика
Доктрина
Двоїстий характер джерел МПрП
ДЯКУЮ ЗА УВАГУ!
572.04K
Category: lawlaw

Джерела міжнародного приватного права

1. Джерела міжнародного приватного права

2.

3. Термін

"джерела права"

4. Офіційний характер джерел МПрП можуть набувати:

• через
правотворчість,
коли
суб'єкти
міжнародного права схвалюють договори, котрі
вміщують норми права або рекомендації
міжурядових організацій;
• через
санкціонування,
коли
міжнародного права схвалюють
норми, надають їм юридичної сили.
суб'єкти
звичаєві

5. Найбільш авторитетно джерела МПрП окреслено у ст. 38 (1) Статуту Міжнародного суду ООН

6. До таких джерел відносять:

• міжнародні конвенції;
• міжнародний звичай;
• загальні принципи права;
• судові рішення та доктрини найбільш
кваліфікованих фахівців із міжнародного
публічного права різних націй.

7. Інші джерела

8. Джерела МПрП можуть бути:

9.

• матеріальними;
• нематеріальними

10.

• кодифікованими;
• некодифікованими

11.

• універсальні;
• локальні

12. Існує п’ять видів джерел МПрП:

• внутрішнє законодавство країн;
• звичай
як
внутрішньодержавний,
міжнародний;
• міжнародний договір;
• судова та арбітражна приктика;
• доктрина.
так
і

13. Внутрішнє законодавство країн

14. Внутрішньодержавні закони

15. Звичай

16. Міжнародний договір

17. Судова та арбітражна практика

18. Доктрина

19. Двоїстий характер джерел МПрП

• міжнародні договори
міжнародні звичаї;
• норми законодавства
окремих держав.
та
і
багатосторонні
судова
практика

20.

21.

22.

23. ДЯКУЮ ЗА УВАГУ!

Підготувала
• Чегіль Одарка
English     Русский Rules