SOBORY KOŚCIOŁA POWSZECHNEGO
Sobór Nicejski 325
Postanowienia soboru
Znaczenie Soboru Nicejskiego
Sobór w Konstantynopolu (381)
Sobór Efeski (431)
Postanowienia soborowe
Sobór Chalcedoński (451)
Symbol Chalcedoński
Kanony Chalcedońskie
Sobór Konstantypolitański II (553)
Sobór Konstantypolitański III (680-681)
Sobór Nicejski II (787)
Postanowienia soboru
koniec
680.00K
Category: religionreligion

Sobory kościoła powszechnego. Historia kościoła starożytnego

1. SOBORY KOŚCIOŁA POWSZECHNEGO

HISTORIA KOŚCIOŁA
STAROŻYTNEGO

2. Sobór Nicejski 325

1. Odpowiedź na poglądy Ariusza
2. Zagadnienie Chrystus - Syn Boży

3. Postanowienia soboru

1. Wyznanie wiary:
„Syn Boży jest współistotny Ojcu; Bóg z Boga,
światłość ze światłości, Bóg prawdziwy z Boga
prawdziwego zrodzony a nie stworzony”
2.
3.
4.
5.
Święcenie Wielkanocy
Struktura Kościoła
Godność kleru
Dyscyplina pokutna

4. Znaczenie Soboru Nicejskiego

1. Określenie Bóstwa Jezusa Chrystusa
2. Zapoczątkowanie praktyki
powszechnych soborów
3. Fundament wiary każdego
chrześcijanina (Symbol Nicejski)

5. Sobór w Konstantynopolu (381)

1.
2.
3.
Uznanie biskupa Grzegorza z Nazjanzu za
prawowitego biskupa Konstantynopola
Ustalenie nauki o Duchu Świętym:
Bóstwo Ducha Św.
Filioque
Kanony soboru:
Anatemy na herezje i heretyków
Doprecyzowanie struktur Kościoła
Konstantynopol zyskuje rangę równą
Rzymowi

6. Sobór Efeski (431)

• Odpowiedź na nestorianizm

7. Postanowienia soborowe

• Przyznanie Maryi tytułu Bożej Rodzicielki
• Wykluczenie Nestoriusza z godności
biskupiej i wspólnoty Kapłańskiej

8. Sobór Chalcedoński (451)

• Odpowiedź na monofizytyzm
• Przeniesienie soboru z Nicei do
Chalcedonu
• Symbol Chalcedoński
• Kanony

9. Symbol Chalcedoński

• Tożsamość zrodzonego z Ojca
przedwiecznie Syna Bożego i człowieka
Chrystusa, narodzonego z dziewicy.
• Chrystus Syn Boga i syn Maryi,
• Dwie natury zjednoczone w jednej osobie,
boska i ludzka, różne we właściwościach i
działaniach.

10. Kanony Chalcedońskie

• Zabraniała duchownym przyjmowania
świeceń bez zgody biskupa i piastowania
urzędów świeckich
• Mnisi poddani zostali jurysdykcji biskupiej
• Groźba ekskomuniki za samowolne
odejście z klasztoru do życia świeckiego
• Pierwszeństwo biskupa Konstantynopola
przed biskupami Aleksandrii, Antiochii i
Jerozolimy

11. Sobór Konstantypolitański II (553)

• Potępiono nowe pisma heretyckie
• Potwierdzono doktryny i kanony
poprzednich soborów

12. Sobór Konstantypolitański III (680-681)

• Przyjęcie rzymskiego dokumentu o dwóch
wolach i dwóch działaniach złączonych z
dwoma naturami w Chrystusie
• Twórców i zwolenników monoteletyzmu
sobór obłożył klątwą
• Przyjęcie wyznania wiary

13. Sobór Nicejski II (787)

• W odpowiedzi na ikonoklazm

14. Postanowienia soboru

• Ikonoklazm uznany za herezje
• Złożenie z katedr biskupów
organizujących w przeszłości
prześladowania zwolenników czci obrazów
• Podkreślono że kult obrazów odnosi się do
osoby przedstawianej na obrazie a nie do
samego obrazu
• Ustalony zasady tworzenia ikon

15. koniec

•Miłego przyswajania wiedzy

16.

Pomoc Duchowa
www.adonai.pl
English     Русский Rules