Політична свідомість та політична ідеологія
ПОЛІТИЧНА СВІДОМІСТЬ
політична свідомість
політична психологія
Політична ідеологія
політична ідеологія
рівні політичної свідомості
залежно від суб’єкта політичної свідомості
66.00K
Category: policypolicy

Політична свідомість та політична ідеологія

1. Політична свідомість та політична ідеологія

ПЛАН
1. Політична свідомість як відображення
політичного життя суспільства.
2. Визначення та структура політичної
свідомості.
3. Основні елементи політичної психології.
4. Поняття «політична ідеологія».
5. Буденна і теоретична політична свідомість.

2. ПОЛІТИЧНА СВІДОМІСТЬ

сукупність знань, ідей, поглядів,
орієнтацій та установок індивідів і
соціальних спільностей стосовно
політичної системи та їхнього місця в ній

3. політична свідомість

Політична
психологія
політичні
• потреби
інтереси
почуття
настрої
традиції
Політична
ідеологія

4. політична психологія

сукупність почуттів, настроїв, емоцій,
волі, думок, особливих рис характеру
індивідів і соціальних спільностей, що
виражають їх ставлення до політичних
інститутів, здійснення влади.

5. Політична ідеологія

система концептуально оформлених
уявлень, ідей і поглядів на політичне
життя , яка відбиває інтереси, світогляд,
ідеали, умонастрої людей, класів, націй,
суспільства, політичних партій,
громадських рухів та ін. суб’єктів
політики

6. політична ідеологія

•політичні теорії
•політичні ідеї
•суспільно-політичні
•ідеали
•концепції політичного
•розвитку
•політичні програми
•політичні символи

7. рівні політичної свідомості

БУДЕННА
політична свідомість
ТЕОРЕТИЧНА
політична свідомість
несистематизовані
масові уявлення про
політику
сукупність ідей,
поглядів, які
виникають на основі
наукового
дослідження
політичних явищ і
процесів
(ставлення до політичної
влади формується через
факти повсякденного
життя)

8. залежно від суб’єкта політичної свідомості

індивідуальна
індивіда як учасника
політичного процесу
групова
соціально-класових,
етнічних, демографічних,
професійних,
спільностей
масова
маси як сукупності індивідів,
які належать до різних
соц. спільностей
English     Русский Rules