Курс “Устаткування для виготовлення виробів” (Взуттєве виробництво)
ВИДИ ЗАНЯТЬ та КОНТРОЛЬ ЗНАНЬ
ПРО КОНТРОЛЬ ЗНАНЬ З ПРЕДМЕТУ
Про вільний графік
Про самостійно встановлений “так званий студентський вільний графік”
Про індивідуальне завдання Індивідуальний захист в кінці семестру
ЗАГАЛЬНІ ПИТАННЯ ПРО ТЕХНОЛОГІЧНЕ ОБЛАДНАННЯ ДЛЯ ВИГОТОВЛЕННЯ ВЗУТТЯ
ОСНОВНІ ЕТАПИ ВИРОБНИЦТВА ВИРОБІВ на Вашому підприємстві
Загальне поняття про технологічне устаткування
1. Приводні пристрої технологічного обладнання
Переваги гідроприводів
Недоліки гідроприводів
2. Принцип роботи пневмоприводів
Переваги пневмоприводів
Недоліки пневмоприводів
3. Електромеханічні приводи Приклад (привід ланцюгового конвеєра)
Про електромеханічні приводи
Про кінематичні схеми
Для початку розглянемо прості механізми (механізм голки швейної машини)
Принцип роботи кривошипно-повзунного механізму голки
КОНСОЛЬНІ ВИРУБНІ ПРЕСИ
Електрогідравлічний вирубний прес
Гідро-конструктивна та електрична схема вирубного преса (ПВГ-8)
Гідравлічна схема вирубного преса ПВГ-8-2-0 з поворотним ударником
Траверсні вирубні преси
Рекомендована література
15 правил мотивації для студентів Гарварда
1.61M
Category: industryindustry

Загальні питання про технологічне обладнання для виготовлення взуття

1. Курс “Устаткування для виготовлення виробів” (Взуттєве виробництво)

Викладач – професор Драпак Георгій
Мефодійович
© Г. Драпак 2018

2. ВИДИ ЗАНЯТЬ та КОНТРОЛЬ ЗНАНЬ

Програма вивчення курсу передбачає
проведення:
Лекцій
Лабораторних занять – індивідуальна здача
Підсумковий контроль - іспит
Відпрацювання пропущених лекцій – реферат
(розбірливо написаний вручну) і співбесіда.
Здача лаб. робіт, в разі підготовленого звіту
безпосередньо на лабораторній або на наступній
лабораторній роботі.
Підготовка і захист індивідуального завдання.
До здачі іспитів допускаються студенти які
повністю виконали план по курсу.
2

3. ПРО КОНТРОЛЬ ЗНАНЬ З ПРЕДМЕТУ

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
Вимоги допуску до іспиту :
Позитивні оцінки з контрольних точок по усім темам
теоретичного курсу. (УВАГА На початку кожної лекції
буде проводитись бліц контрольна за темою
попередньої лекції.)
Позитивні оцінки за здачу реферату, написаного вручну
за кожну пропущену лекцію і захищену (в кінці
семестру).
Позитивна оцінка за захист індивідуального завдання в
кінці семестру.
Захист усіх лабораторних робіт на позитивну оцінку.
Перездача бліц контрольних з теоретичного курсу буде
проводитись в кінці семестру.
Обов'язкове відпрацювання та здача усіх пропущених
лабораторних робіт.
Екзаменаційна оцінка вираховується як середнє
арифметичне усіх оцінок, отриманих студентом
протягом семестру + екзаменаційна.
3

4. Про вільний графік

Прохання до Студентів, які вже
офіційно оформили вільний графік, чи
збираються його отримати:
1. Швидше визначитись з темою
індивідуального завдання. Адже його
захист має бути здійснений до дня іспиту.
2. Прошу обрану Вами тему обов'язково
узгодити зі мною на наступному занятті.
3. Ці вимоги стосується усіх, і навіть
тих хто буде, чи вже оформив (без
мого підпису !?) Вільний графік !
4

5. Про самостійно встановлений “так званий студентський вільний графік”

Інформація для осіб, які будуть
пропускати пари.
Умови допуску до здачі іспиту:
- реферат (написаний вручну) за темою
кожної пропущеної лекції, який потрібно буде
захищати на консультації в кінці семестру.
- кожна пропущена лабораторна робота також
має бути відпрацьована і захищена.
Особливості відпрацювання і захисту
пропущених лабораторних робіт.
Все це будуть проводитись в кінці
семестру, згідно встановленого графіка.
5

6. Про індивідуальне завдання Індивідуальний захист в кінці семестру

Уявіть, що Ви створюєте (звичайно поки віртуально) своє власне мале
підприємство із виготовлення та продажу (ремонту) взуття, шкіргалантерейних
виробів, тощо…
Оберіть: - вид продукції (асортимент…);
- моделі, сезонність, ростовку;
- метод кріплення (для взуття)…;
Продумайте, де і як це обладнання буде розташовуватись;
Поміркуйте: - як можна використовувати відходи Вашого виробництва.
Яке фінансування буде потребувати ця справа і де можна взяти ці кошти і як їх
потім віддавати ???)…
Продумайте інші заходи і обладнання, які будуть потрібні для цього виробництва
(придбання матеріалів і комплектуючих, кількість працівників, їх кваліфікація…)
Не забудьте про основних працівників та обслуговуючий персонал і про збут
Вашої продукції… Оберіть і обґрунтуйте потребу в обладнанні, продумайте
його розміщення і не забувайте про складські приміщення
Як і де Ви будите реалізовувати власну продукцію ?

Ви також можете запропонувати власну тематику.
Обмеження тут лише одне. Тема Вашого завдання має бути
пов'язана з спеціальністю за якою Ви навчаєтесь…
6

7.

ПРОХАННЯ ДО СТАРОСТИ:
Прошу подавати мені списки:
1. Присутніх та відсутніх на кожному занятті.
2. Повідомте будь ласка відсутніх Ваших колег про
обов'язковість здачі матеріалу пропущеного
заняття, що будуть проводитись на консультаціях в
кінці семестру і захисту відповідного реферату по
цій темі.
ІНФОРМАЦІЯ ДЛЯ СТУДЕНТІВ
1. Вимоги до студентів, що будуть
оформляти вільний графік на цей семестр
Вони, обов'язково мають узгодити індивідуальну
програму вивчення нашого курсу.
2. Пропуск занять або незадовільна оцінка з
бліц контрольної вимагає перездачі в кінці
7
семестру.

8. ЗАГАЛЬНІ ПИТАННЯ ПРО ТЕХНОЛОГІЧНЕ ОБЛАДНАННЯ ДЛЯ ВИГОТОВЛЕННЯ ВЗУТТЯ

Враховуючи велику різноманітність
технологічних процесів, які застосовується
при виробництві взуття, знайомство з
конструкцію взуттєвого обладнання
побудуємо за технологічним принципом.
8

9. ОСНОВНІ ЕТАПИ ВИРОБНИЦТВА ВИРОБІВ на Вашому підприємстві

???
Придбання та зберігання матеріалів.
Контроль якості цих матеріалів.
Аналіз власних технічних можливостей підприємства
(для випуску ВИРОБІВ певного виду).
5.
Розробка технології виготовлення ВИРОБІВ.
6.
Технологія Виготовлення (чи закупка) комплектуючих
для ВИРОБІВ.
7.
НАПРИКЛАД - Виготовлення верху (чи закупка).
8.
НАПРИКЛАД - Виготовлення низу (чи закупка).
9.
Складання взуття чи інших ВИРОБІВ.
10. ?
11. ??
Якщо Ви з чимось не згодні або помітили
помилки, будь ласка, вільно висловлювайтесь
і виправляйте.
1.
2.
3.
4.
9

10. Загальне поняття про технологічне устаткування

Як на Вашу думку:
З яких основних частин складається
технологічне обладнання певного типу (для
виготовлення взуття ЧИ інших виробів)?
1.
2.
3.
.
.
10

11. 1. Приводні пристрої технологічного обладнання

1.1. Гідроприводи
1.2. Пневмоприводи
1.3. Електромеханічні системи
1.4. Електромагнітні (хоча вони в галузі
використовуються вкрай рідко)
1.5. ?
11

12.

1. Гідропривід,
.
це - сукупність пристроїв,
призначених для приведення в рух
механізмів і робочих органів машин за
допомогою робочої рідини, яка
знаходиться під тиском, при цьому
одночасно виконується функція
регулювання швидкості і реверсування
руху вихідної ланки гідро двигуна.
Гідропривід (гідравлічний привід) - сукупність гідравлічної
апаратури та гідромагестралей (трубопроводів) для приведення в
дію робочих органів машин та механізмів за допомогою
потенційної енергії рідини, яка перебуває під тиском.
При цьому енергія передається за допомогою переміщення
певних об'ємів робочої рідини
12

13. Переваги гідроприводів

Значне поширення гідроприводів у різних галузях
зумовлюється низкою істотних переваг, до яких у першу
чергу належать:
можливість одержання великих зусиль та обертових
моментів при порівняно малих розмірах та масі гідро
двигунів;
передача великих потужностей при відносно малій масі
гідроприводу;
плавність рухів вихідних ланок;
можливість безступінчастого (плавного) регулювання
швидкості у широкому діапазоні;
мала інерційність таких систем;
простота їх керуванням та можливість автоматизації;
висока експлуатаційна надійність та стійкість до
перевантажень;
простота реалізації основних видів рухів (обертального,
зворотно-поступального і зворотно-поворотного).
13

14. Недоліки гідроприводів

Гідроприводи поступаються електричним приводам у
відстані транспортування енергії від джерела до робочого
органу та швидкості передачі командних сигналів.
Велика чутливість до в'язкості робочої рідини, яка у свою
чергу залежить від температури масла в системі.
Нижчий к.к.д. у порівнянні з механічними передачами.
Підвищена складність системи вимагає більш
кваліфікованого обслуговування.
Велика вартість мінеральні масла.
Мінеральні масла, що використовуються мають бути
вогнебезпечними.
У гідроприводах актуальним питанням є забезпечення
герметичності системи, що знаходиться під тиском.
Некваліфіковане обслуговування може призвести до
забруднення не тільки робочого місця, а навіть
навколишнього середовища.
14

15. 2. Принцип роботи пневмоприводів

15

16. Переваги пневмоприводів

забезпечує великі швидкості спрацювання
робочих органів;
екологічність (можливість стравлювати робоче
тіло (повітря) безпосередньо в атмосферу;
простота обслуговування системи;
можливість передачі енергії на відстань без
втрат силових параметрів робочого тіла;
менша чутливість до зміни температури
навколишнього середовища;
пожежобезпечність.
16

17. Недоліки пневмоприводів

передача лише малих зусиль (порівняно з
гідросистемами);
при перепадах зовнішньої температури потреба у
видалення вологи, що безпосередньо
конденсується з робочого повітря;
підвищена вартість пневматичної енергії
порівняно з електричною;
нижчий к. к. д. порівняно з гідроприводом;
погані умови змащування поверхонь тертя
рухомих елементів пневматичних пристроїв та
потреба їх захисту від корозії.
17

18. 3. Електромеханічні приводи Приклад (привід ланцюгового конвеєра)

18

19. Про електромеханічні приводи

Електропри́від — електромеханічна система призначена
для приведення в рух робочих органів виконавчих
механізмів технологічного обладнання і керування цим рухом
для виконання певного технологічного процесу.
Сучасний електропривід — це система, яка складається
з електричного двигуна, та апаратів і систем керування ним.
Сьогодні електропри́води є основними споживачами
електричної енергії на підприємствах (до 60 %) і головним
джерелом для отримання потрібної механічної енергії для
виконання потрібних технологічних операцій.
Найефективнішим способом економії електричної енергії на
всіх виробництвах, де потрібне регулювання продуктивності
механізмів на базі електродвигунів змінного струму є
застосування регульованого електроприводу змінного струму.
Впровадження електроприводу для механізмів типу насосів,
вентиляторів, повітродувок тощо дозволяє досягти економії
електроенергії на 30-70 %.
19

20. Про кінематичні схеми

Для початку зупинимося лише на механічних
системах.
При вивченні конструкції і принципу дії різного
обладнання (його механізмів), та з метою
спрощення їх графічного зображення будемо
використовувати так звані схематичні
зображення.
Почнемо з кінематичних схем. Вони дозволять
Вам не тільки суттєво спростити графічне
зображення плоских та просторових реальних
технічних систем, а й краще зрозуміти принципи
їх дії і регулювання.
20

21. Для початку розглянемо прості механізми (механізм голки швейної машини)

в)
а) Просторова система координат.
б) Конструктивна схема механізм у голки (МГ) швейної машини.
в) просторова кінематична схема МГ
г) Плоска кінематична схема МГ
21

22. Принцип роботи кривошипно-повзунного механізму голки

Принцип роботи кривошипноповзунного механізму голки
22

23. КОНСОЛЬНІ ВИРУБНІ ПРЕСИ

23

24. Електрогідравлічний вирубний прес

24

25. Гідро-конструктивна та електрична схема вирубного преса (ПВГ-8)

25

26. Гідравлічна схема вирубного преса ПВГ-8-2-0 з поворотним ударником

.
26

27. Траверсні вирубні преси

27

28. Рекомендована література

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
Машины и аппараты обувного производства:учебник/ Л.В. Ценова, Н.А.
Сивченко, В.А. Скатерной.-К.:Вища школа,1991.-318с.
Оборудование обувного производства:учебник/ Т.А. Набалов.М.:Легпромбытиздат,1990.-464с.
Лабораторный практикум по машинам и аппаратам обувного
производства:учеб. пособие/ В.В. Сторожев, В.П. Корнилов.-М.:Легкая
индустрия,1972.-192с
Оборудование раскройных цехов обувных фабрик:учебник.-3-е изд.,
перераб. и доп./ В.И. Колосков.-М.:Легпромбытиздат,1988.-192с.
Електронна бібліотека університету. Доступ до ресурсу:
http://lib.khnu.km.ua/asp/php_f/p1age_lib.php.
Безоплатні книги та навчальні посібники з взуттєвого обладнання
в Інтернеті. Режим доступу: http://www.promelectroavtomat.ru/skachatknigi , http://www.bibliolink.ru/publ/394
Колосков Учебник Оборудование И Механизация Обувного
Производства.rar Режим доступу:
http://filesbaltimore573.weebly.com/blog/koloskov-uchebnik-oborudovaniei-mehanizaciya-obuvnogo-proizvodstva
Лебедев В. С. Технологическое оборудование ремонтно-обувных
предприятий М., "Легкая индустрия“ Режим доступу:
http://dfiles.ru/files/sgixm6x04
28

29. 15 правил мотивації для студентів Гарварда

15 правил мотивації для студентів Гарварда
1. Якщо ти зараз заснеш, то звичайно тобі, насниться твоя мрія.
Якщо ж замість сну ти обереш навчання, то ти втілиш свою мрію
у життя.
2. Коли ти думаєш, що вже занадто пізно, на справді, все ще рано.
3. Мука навчання всього лише тимчасова. Мука незнання — вічна.
4. Навчання — це не час. Навчання — це зусилля.
5. Життя — це не тільки навчання, та якщо ти не можеш пройти навіть
через цю її частину, то на що ти взагалі зданий?
6. Напруження і зусилля можуть бути задоволенням.
7. Тільки той, хто робить все раніше, тільки той, хто
прикладає зусилля, по-справжньому зможе насолодитися
своїм успіхом.
8. У всьому досягти успіху дано не кожному. Але успіх приходить лише
з самовдосконаленням и рішучістю.
9. Час летить.
10. Сьогоднішня слина стане завтрашніми слізьми.
11. Люди, які вкладають щось у майбутнє — реалісти.
12. Твоя зарплата прямо пропорційна твоєму рівню освіти.
13. Сьогодні ніколи не повториться.
14. Невідь зараз твої конкуренти жадібно листають книжки.
29
15. Не впрієш — не заробиш
English     Русский Rules