КІРІКТІРІЛГЕН БІЛІМ БЕРУ БАҒДАРЛАМАСЫ
Кіріктірілген білім беру бағдарламасы дегеніміз не?
Кіріктірілген білім беру бағдарламасы
Дағдыларды дамыту
Жаңа кіріктірілген пәндер
Жоғары мектеп моделі
БІЛІМ БЕРУ ІСІН ҰЙЫМДАСТЫРУ ЕРЕКШЕЛІКТЕРІ
Кіріктірілген білім беру бағдарламасын АПРОБАЦИЯЛАУ
ACTION RESEARCH жобасы (Тәжірибені әрекетте зерттеу)
1.61M
Category: educationeducation

Кіріктірілген білім беру бағдарламасы

1. КІРІКТІРІЛГЕН БІЛІМ БЕРУ БАҒДАРЛАМАСЫ

«Назарбаев Зияткерлік мектептері» ДББҰ
КІРІКТІРІЛГЕН БІЛІМ БЕРУ
БАҒДАРЛАМАСЫ
Астана, 2013 сәуір
1

2. Кіріктірілген білім беру бағдарламасы дегеніміз не?

Кіріктірілген білім беру бағдарламасы Зияткерлік
мектептердің білім беру әрекетін реттейтін
негіздемелік құжат болып табылады.
Заманауи талаптар тұрғысынан қарағанда,
Кіріктірілген білім беру бағдарламасын әзірлеуде
біз қазақстандық мектеп пен әлемдік білім беру
тәжірибесінің озық жетістіктерін есепке аламыз.
2

3.

Кіріктірілген білім беру бағдарламасы
Халықаралық тәжірибені зерттеу
Білім беру мазмұнын анықтау мақсатында білім беру
мазмұны саласындағы халықаралық тәжірибе зерттелді:
Финляндия, Швеция, Сингапур, Ұлыбритания, АҚШ,
Германия, Жапония, Оңтүстік Корея, т.б.;
Білім беру бойынша халықаралық конференциялар
материалдары;
ОЭСР: PISA & TIMSS зерттеулерінің мәліметтері;
21-ғасыр талаптарына жауап ретінде әлемдік білім беру
кеңістігін дамытудағы заманауи үрдістер.
3

4.

Білім беру саласындағы
Стратегиялық әріптесіміз - Кембридж Университеті
Неліктен Кембридж?
Кембридж
Университетімен
әріптестік
Білім беру факультеті
Халықаралық Емтихан
Кеңесі
ESOL (Университеттің
ағылшын тілінен
емтихандар өткізетін
бөлімшесі)
4
Кембридж Университеті әлемдегі орта
білім саласында реформалар
әзірлеумен айналысатын жетекші
университет болып табылады;
160-тан астам елдің білім беру
министрліктері және ұйымдарымен
жұмыс істейді, білім беру саласында
әлемде тұрақты беделге ие;
Білім берудің барлық саласында, оның
ішінде білім беру бағдарламаларын
әзірлеу, мұғалімдерді оқыту, бағалау
және мектептегі көшбасшылық
салаларында жетекші сарапшылармен
іскери әріптестікте.

5.

Халықаралық және
отандық тәжірибені
кіріктіру
Кіріктірілген пәндер
КІРІКТІРІЛГЕН
білім беру бағдарламасы
Пәндерге ортақ
тақырыптар
5
Оқытудағы
кіріктірілген әдіс

6. Кіріктірілген білім беру бағдарламасы

Ерекшеліктері:
оқушыларға алған
білімдерін оқудағы және өмірдегі
мәселелерді шешуде пайдалануды үйретуге бағдарлау;
тілдерді деңгейлік үйретуді ұйымдастыру;
пәндерді кіріктіру;
жаңа пәндерді енгізу;
тереңдетіп және стандартты оқуға арналған пәндерді
жоғары мектепте таңдау құқығы;
ЖОО-ға түсуге мақсатты түрде дайындалу;
жобалау іс-әрекеті;
бағалаудың критерийлік жүйесі.
6

7. Дағдыларды дамыту

сын тұрғысынан ойлау;
білімдерді шығармашылықпен пайдалана білу;
зерттеушілік дағдылары;
АКТ дағдылары;
топта және жеке жұмыс істей білу;
коммуникациялық дағдылар (тілдік дағдыларды
қосқанда);
міндеттер мен мәселелерді шеше білу.
7

8. Жаңа кіріктірілген пәндер

Бастауыш мектепте «Ғылымға кіріспе»
Бастауыш мектепте «АКТ»
Бастауыш мектепте «Кіріктірілген ана тілі мен
әдебиеті»
Бастауыш және орта мектепте «Өнер»
Жоғары мектепте «Қазіргі әлемдегі Қазақстан»
Жоғары мектепте «Әдебиет»
Жоғары мектепте «Жаһандық перспективалар мен
зерттеу»
8

9.

Пәнаралық
жобалар
бастауыш,
негізгі және
жоғары мектеп
сабақтарындағы
жобалау ісәрекеті
Жоғары
мектептегі жаңа
пән
«Жаһандық
перспективалар
мен зерттеу»
Оқушылардың
жобалаузерттеу
жұмыстары
сыныптан тыс
жұмыс
шеңберінде
әлеуметтік және
қоғамдық
жобаларға
қатысу
мектептер
әріптестігі
шеңберіндегі
халықаралық
жобалар
КЕҢ АУҚЫМДЫ ДАҒДЫЛАРДЫ ДАМЫТАТЫН
нәтижелі оқыту стратегияларының бірі
9

10. Жоғары мектеп моделі

ТЕРЕҢДЕТІЛГЕН ДЕҢГЕЙ
Міндетті
Математика
Ағылшын тілі
Жаһандық перспективалар мен зерттеу
Таңдау бойынша
1
2
3
4
5
Барлығы
11 пән
1-нұсқа
2-нұсқа
3-нұсқа
4-нұсқа
5-нұсқа
биология
физика
химия
физика
информатика
физика
химия
биология
химия
информатика
6-нұсқа
биология
информатика
СТАНДАРТТЫ ДЕҢГЕЙ
Міндетті
Қазіргі әлемдегі Қазақстан
Әдебиет
Дене шынықтыру
АӘД
Таңдау бойынша
1
2
3
4
1-нұсқа
География
5
10
Экономика
6
2-нұсқа
3-нұсқа
4-нұсқа
5-нұсқа
Орыс тілі
Қазақ тілі
География
Орыс тілі
География
Қазақ тілі
Экономика
Орыс тілі
6-нұсқа
Экономика
Қазақ тілі

11.

Кіріктірілген білім беру бағдарламасы:
Бағдарламалар сабақтастығы
БАСТАУЫШ МЕКТЕП
НЕГІЗГІ МЕКТЕП
ЖОҒАРЫ МЕКТЕП
Ғылым
Физика
Биология
Химия
Физика
Биология
Химия
АКТ
Информатика
Информатика
Дүниетану
География
Дүниежүзі тарихы
Қазақстан тарихы
Қазіргі әлемдегі
Қазақстан
География (таңдау
бойынша)
Экономика (таңдау
бойынша)
11

12. БІЛІМ БЕРУ ІСІН ҰЙЫМДАСТЫРУ ЕРЕКШЕЛІКТЕРІ

Үш тілді білім беру ортасы
Тәрбие мен оқытуды кіріктіру
• ҮШ ТІЛДІ білім беруді жүзеге
асыру арқылы;
• Білім беру ісіне негізгі
ҚҰНДЫЛЫҚТАР МЕН
ПЕДАГОГИКАЛЫҚ
ҚАҒИДАТТАРДЫ енгізу
арқылы;
• мұғалімдерді кәсіби дамыту
мен КӘСІБИ ҚОҒАМДАСТЫҚ
құру арқылы;
Заманауи педагогикалық әдістер мен
тәсілдер
12

13. Кіріктірілген білім беру бағдарламасын АПРОБАЦИЯЛАУ

Апробацияға
дайындық
категоризация
және өзгерістер
енгізу арқылы
1-санат:
бағдарламаларды
барлық сыныптарда
апробациялаудан
кейін енгізілетін
өзгерістер
3-санат:
мүмкінгіінше ертерек
енгізілуі тиіс
техникалық
өзгерістер
13
Бағдарламаларды
қайта қарастыру
2-санат:
оқу жылының
соңында енгізілетін
өзгерістер
4-санат: өзгерістер
енгізілмейді
Түсіндіру семинарлары
мен тренигтерін өткізу
арқылы
Апробация
Мониторинг
Сауалнамалар жүргізу,
сабақтарды бақылау,
мектептерге бару, action
research арқылы
2012 жылдың
қыркүйегінен 7
және 11сыныптарда;
2013 жылдың
қыркүйегінен 1, 8
және 12сыныптарда…

14. ACTION RESEARCH жобасы (Тәжірибені әрекетте зерттеу)

жоспарлау
қимыл
КБББ
БОЙЫНША
ОҚЫТУ ЖӘНЕ
ОҚУ
рефлексия
14
бақылау
• мұғалімдерге арналған оқыту
семинарлары (3)
• онлайн платформаны құру
және қолдау (БББО)
• Action Research бойынша
әдебиетті оқып-зерттеу
• Action Research бойынша
әріптестермен тәжірибе
алмасу
ACTION RESEARCH –
мұғалімнің тәжірибеден
қол
үзбей,
оқу
процесіндегі мәселелерді
жеке немесе топ ішінде
зерттеу арқылы оқыту
мен
оқу
сапасын
жақсартуы.

15.

Сан жүзіндегі нәтижелер:
40
60
45
200
400
оқу бағдарламасы
517
жаңа бағдарламалар мониторингін жүргізу
мақсатында қатысқан сабақтар
оқу жоспары
бағдарлама әзірлеу семинарлары
Бағдарлама әзірлеуді үйренген мұғалімдер
жаңа бағдарламалар бойынша тренингтерден
өткен мұғалімдер

16.

Апробация нәтижелері
МҰҒАЛІМДЕР:
«…ой-өрісті кеңейтеді, оқушылар сын
тұрғысынан ойлануды үйренеді…»
«…бұл бағдарлама балалардың өздігінен
білім алу дағдыларын, талдау, өз
көзқарасын дәлелдей білу, командада
жұмыс істеу, алған білімдерін өмірде
пайдалану қабілеттерін, тілдік және
коммуникативтік дағдыларын
дамытады…»
«…мұғалімнің сабақты жоспарлауында
шығармашылық әдістер қолдануына
мүмкіндіктер береді…»

17.

Апробации нәтижелері
«…бағдарламалар өздігінен білім
алуға мүмкіндік береді…»
«…практикалық сабақтар
көбірек…»
«…жоғары мектепте пәндерді
таңдау мүмкіндігі пайда болды…»
«… сабақтарда оқытудың
белсенді түрлері жиі қолданыла
бастады…»
ОҚУШЫЛАР:

18.

Назар аударғандарыңызға
рахмет!
18
English     Русский Rules