283.67K
Category: pedagogypedagogy

Үлгілік оқу бағдарламасының мазмұнын игеру бойынша балалардың біліктері мен дағдыларының даму мониторинг нетижелері

1.

2.

4-5-Д.5
4-5-Д.6
екеуден, үшеуден
қатарға қайта
тұрады;
спорттық ойындар
мен жаттығулардың
бастапқы
техникасын
игерген;
жеке бас
гигиенасының
бастапқы
дағдыларын
сақтайды.
III
III
III
III
II
II
II
III
III
III
II
III
III
II
III
II
II
II
III
II
II
III
III
III
III
II
II
II
II
III
III
II
III
III
II
III
II
II
II
III
II
II
III
III
III
II
II
II
II
II
III
II
II
III
III
II
II
II
II
II
II
II
II
III
III
III
II
II
II
II
II
III
II
II
III
III
II
II
II
II
II
III
II
II
III
III
III
II
II
II
II
II
III
II
II
III
II
II
II
II
II
II
II
II
II
III
III
III
II
III
II
II
II
III
III
II
III
III
II
II
II
II
II
III
II
II
Жанұзақ Айшолпан
Өмірәлі Ақпейіл
Өтеген Мади
Жанайдар Омар
Бақытжан Даулет
Талғат Нурикамал
Кенжебек Айзере
Сейілхан Нұрмұхаммед
Қуаныш Аяжан
Кенжебек Аяулым
Оңдабай Гаухар
Қалтөре Сезім
Абилашим Айару
Амангелді Жания
Жақсылық Рақымжан
Дәулетқызы Айдана
Дарушқан Жансая
Қалдан Қайсар
Жеткерген Айшат
Бексейіт Нурислам
Жанат Бекзат
І-0
10
I деңгей -0
ІІ деңгей -13
І-0
ІІ-11
ІІІ- 11 10
ІІІІІ- І-0
15
ІІ- І-0
ІІІ-6 14
ІІ - І-0
ІІІ -7 16
ІІ- І -0
ІІІ-5 12
ІІІ деңгей-8
бойынша балалардың біліктері мен дағдыларының даму деңгейі-ІІ
18
18
18
14
13
12
12
13
18
15
12
18
17
12
14
12
12
12
16
12
12
Орташа деңгей
4-5-Д.4
жалпы саны
4-5-Д.3
түрлі тапсырмалар
орындап, бір-бірден
сапта жүреді;
1
2
2
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
Аты-жөні
4-5-Д.2
қимылды
ойындардың
ережелерін
сақтайды;

4-5-Д.1
дене жаттығуларын
орындауға
қызығушылық
танытады;
Дене шынықтыру
3
3
3
2.3
2.1
2
2
2.1
3
2.5
2
3
2.8
2
2.3
2
2
2
2.6
2
2
Біліктер мен дағдылардың
даму деңгейі
Балалардың біліктері мен дағдыларының даму деңгейлерін бастапқы бақылау диагностикасының нәтижелерін бақылау парағы
Ортаңғы тобы
2017-2018 оқу жылы
Өткізу уақыты: 1-10 қыркүйек
"Денсаулық"
III
III
III
II
II
II
II
II
III
ІІІ
II
III
III
II
II
II
II
II
III
II
II
ІІ ІІІ- 9
Жалпы топ

3.

"Коммуникация"
4-5-К.10
4-5-К.11
4-5-К.12
4-5-К.13
4-5-К.14
4-5-К.15
4-5-К.16
4-5-К.17
4-5-К.18
4-5-К.19
4-5-К.20
4-5-К.21
4-5-К.22
4-5-К.23
4-5-К.24
4-5-К.25
таныс ертегілердің мазмұнын айтып береді;
өзіне ұнайтын бірнеше шығармаларды атайды;
әдеби кейіпкерлердің қылықтарын бағалай
алады;
оқиғаларды ойдан құрастырады, таныс
шығармалардан үзінділерді сахналайды.
понимает русскую речь педагога в игровых
ситуациях и в повседневной жизни
умеет считать на русском языке до 10 и
обратно
произносит правильно свистящие,
шипящие(ж,щ,с,з) и сонорные (р, л) звуки
русского языка;
называет группы предметов ближайшего
окружения, их свойства, признаки; времена
года и отдельные явления природы;
употребляет в речи имена существительные
единственного и множественного чисел.
барлық дыбыстарды анық және әртүрлі
қарқында дыбыстайды;
дауыс күшін өзгертіп, түрлі интонацияда
дыбыстайды;
сезім ырғағы мен қозғалыс үйлесімін
серіктесімен сәйкестендіре отырып, сақтайды;
сахнаны, алаңды бағдарлайды;
театрландырылған қойылымды дайындау
барысында ересектермен және құрдастарымен
өзара әрекет ете алады;
әдеби кейіпкерлердің әрекеттеріне өзінің
көзқарасын білдіреді;
адамгершілік нормалары мен түсініктері
тұрғысынан бағалайды;
достық қарым-қатынас және өзара көмек
көрсетеді
4
5
6
7
Өтеген Мади
Жанайдар Омар
Бақытжан Даулет
Талғат Нурикамал
Кенжебек Айзере
Сейілхан
8 Нұрмұхаммед
Қуаныш Аяжан
9
Кенжебек Аяулым
10
Оңдабай Гаухар
11
Қалтөре Сезім
12
Абилашим Айару
13
Амангелді Жания
14
Жақсылық
15 Рақымжан
Дәулетқызы Айдана
16
Дарушқан Жансая
17
Қалдан Қайсар
18
Жеткерген Айшат
19
Бексейіт Нурислам
20
Жанат Бекзат
21
Біліктер мен дағдылардың даму деңгейі
4-5-К.8
көркем шығармаларды эмоционалды қабылдай
біледі;
III
II
III
III
III
III
III
III
III
III
III
III
III
III
III
III
III
III
III
III
III
72 2.8
III
III
III
III
III
III
III
III
III
III
III
III
III
III
III
III
III
III
III
III
III
III
III
74 2.9
III
III
III
II
II
III
II
III
III
III
III
II
III
II
II
II
II
II
II
II
II
III
III
III
III
III
63 2.5
III
II
II
II
II
II
II
II
II
II
II
II
II
II
II
II
II
II
II
II
II
II
II
II
II
II
50
2
II
II
II
II
II
II
II
II
II
II
II
II
II
II
II
II
II
II
II
II
II
II
II
II
II
II
50
2
II
III
II
II
II
II
II
II
II
III
II
II
II
II
II
II
II
II
II
II
II
II
II
II
II
II
52
2
II
II
II
II
II
II
II
II
II
II
II
II
II
II
II
II
II
II
II
II
II
II
II
II
II
II
50
2
II
2
Орташа деңгей
4-5-К.7
үлгі бойынша әңгіме құрастыра алады; шағын
әңгімелер мен ертегілерді мазмұндайды.
III
II
Жалпы саны
4-5-К.6
отбасы, отбасындағы тұрмыс, халықтық
дәстүрлер, қаласы (ауылы) туралы айтып бере
алады;
II
III
4-5-К.9
4-5-К.5
II
III
4-5-К.3
сан есімдерді ретімен атайды, оларды зат
есімдермен септіктерде, жекеше және көпше
түрде байланыстырады;
3
Өмірәлі Ақпейіл
4-5-К.2
4-5-К.4
2
Жанұзақ Айшолпан
Драмма
Орыс тілі (қазақ тілінде оқытатын
топтарда)
III
4-5-К.1
1
Аты-жөні
құрдастарымен және ересектермен қарымқатынасқа түсе алады, олардың өтініштерін
өйлемдердің түрлерін
(жай және күрделі), сын
орындайды;
есімдерді, етістіктерді, үстеулерді,
қосымшаларды қолданады; адамдардың
мамандықтарын, олардың ерекшеліктерін
білдіретін сөздерді біледі, тұрмыстық заттар
және қоршаған табиғат заттарының мәнін
түсінеді;
себеп-салдарлық байланыстарды
орната біледі;

Көркем әдебиет
жалпы мағыналас сөздерді (көлік, өсімдіктер,
киім) қолданады;
Сөйлеуді дамыту
II
II
II
II
II
II
II
II
II
II
II
II
II
II
II
II
II
II
II
II
II
II
II
II
II
50
III
III
III
III
III
II
III
II
III
III
II
II
II
III
II
II
II
III
III
III
III
II
III
II
III
65 2.6
III
III
III
II
III
II
III
II
II
II
II
II
II
II
II
II
II
II
III
II
II
II
III
II
III
III
58 2.3
II
II
II
II
II
II
II
II
II
II
II
II
II
II
II
II
II
II
II
II
II
II
II
II
II
II
50
III
III
III
III
III
II
III
II
III
III
III
III
II
II
II
II
II
II
III
II
III
III
III
III
III
66 2.6
III
II
III
III
II
II
II
III
III
III
III
II
III
II
III
II
II
II
III
III
II
III
III
III
II
III
64 2.5
III
II
II
II
II
II
II
II
II
II
II
II
II
II
II
II
II
II
II
II
II
II
II
II
II
II
50
2
II
2
II
2
II
II
II
II
II
II
II
II
II
II
II
II
II
II
II
II
II
II
II
II
II
II
II
II
II
II
II
50
III
III
III
II
II
II
II
II
II
II
II
II
II
II
II
II
II
II
II
II
II
II
II
III
II
54 2.1
II
II
II
II
II
II
II
II
II
II
II
II
II
II
II
II
II
II
II
II
II
II
II
II
II
II
50
2
II
II
II
II
II
II
II
II
II
II
II
II
II
II
II
II
II
II
II
II
II
II
II
II
II
II
50
2
III
II
II
III
III
III
III
III
III
II
III
III
III
III
III
III
II
III
III
III
III
III
II
II
II
66 2.6
III
II
II
II
II
II
II
II
II
II
II
II
II
II
II
II
II
II
II
II
II
II
II
II
II
II
50
2
II
ІІ
ІІ
ІІ
ІІ
ІІ
ІІ
ІІ
ІІ
ІІ
ІІ
ІІ
ІІ
ІІ
ІІ
ІІ
ІІ
ІІ
ІІ
ІІ
ІІ
ІІ
ІІ
ІІ
ІІ
ІІ
50
2
ІІ
І-0 І-0
ІІ-17 ІІ-15
ІІІ-4 ІІІ-6
І-0
ІІ-15
ІІІ-6
І-0
ІІ-18
ІІІ-3
І-0
ІІ-14
ІІІ-7
І-0
ІІ-16
ІІІ-5
І-0
ІІ-13
ІІІ-8
І-0
ІІ-15
ІІІ-6
І-0
ІІ-17
ІІІ-4
І-0
ІІ-15
ІІІ-6
І-0
ІІ-18
ІІІ-3
І-0
ІІ-16
ІІІ-5
І-0
ІІ-18
ІІІ-3
І-0
ІІ-18
ІІІ-3
І-0
ІІ-19
ІІІ-2
І-0
ІІ-15
ІІІ-6
І-0
ІІ-15
ІІІ-6
І-0
ІІ-17
ІІІ-4
І-0
ІІ-14
ІІІ-7
І-0
ІІ-14
ІІІ-7
І-0
ІІ-15
ІІІ-6
І-0
ІІ-15
ІІІ-6
І-0
ІІ-14
ІІІ-7
І-0
ІІ-12
ІІІ-9
І-0
ІІ-14
ІІІ-7
I деңгей-0
ІІ деңгей -14
ІІІ деңгей-7
Жалпы топ бойынша балалардың біліктері мен дағдыларының даму деңгейі -ІІ
II

4.

"Таным"
Қарапайым математикалық ұғымдарды
қалыптастыру
қағаздан көлемді пішіндерді жасай
4-5-Т.10
алады;
табиғи материалдардан түрлі заттар
дайындайды; конструктордан
4-5-Т.11
құрылыс жасайды.
4-5-Т.14
4-5-Т.15
4-5-Т.16
бөлме өсімдіктерін,
балабақшаның ауласындағы
өсімдіктерді атайды;
табиғаттағы маусымдық
өзгерістерде қарапайым
байланыстар орната алады;
қарапайым тәжірибеге
қызығушылық пен әуестік
танытады;
Жалпы саны
Орташа деңгей
Біліктер мен дағдылардың даму діңгейі
III
III
III
III
II
II
II
III
III
III
II
II
II
II
III
III
III
III
II
II
II
III
III
III
III
III
II
II
III
III
III
III
III
III
III
III
III
III
III
II
II
II
III
III
II
III
II
II
II
III
III
III
II
II
II
III
III
III
III
III
III
III
III
III
III
III
III
II
III
III
III
III
II
II
II
II
III
III
III
III
II
II
II
II
ІІІ
ІІІ
ІІІ
ІІІ
II
ІІІ
ІІІ
III
III
III
II
II
ІІ
III
51
51
49
43
38
38
42
3
3
2.8
2.5
2.2
2.2
2.4
III
III
III
ІІІ
II
II
II
II
II
II
II
II
III
II
III
II
II
II
III
II
II
II
II
II
37
2.1
II
III
III
II
III
III
II
III
II
II
II
III
II
ІІ
І-0
ІІ-12
ІІІ-9
III
III
II
III
II
II
II
II
II
II
III
II
ІІ
І-0
ІІ-14
ІІІ-7
III
II
II
III
II
II
III
II
II
II
II
II
ІІ
І-0
ІІ-14
ІІІ-7
III
III
II
III
III
II
II
II
II
II
III
II
ІІ
І-0
ІІ-12
ІІІ-9
II
III
II
III
III
II
II
II
II
II
II
II
ІІ
І-0
ІІ-15
ІІІ-6
III
II
II
III
II
II
III
II
II
II
III
II
ІІ
І-0
ІІ-12
ІІІ- 9
III
II
II
II
II
II
II
II
II
II
II
II
ІІ
І-0
ІІ-15
ІІІ-6
III
III
II
III
II
II
III
II
II
II
II
II
ІІ
І-0
ІІ-9
ІІІ-12
III
II
II
III
III
II
II
II
II
II
II
II
ІІ
І-0
ІІ-14
ІІІ-7
III
II
II
III
II
II
II
II
II
II
II
II
ІІ
І-0
ІІ-15
ІІІ-6
II
II
II
III
III
II
II
II
II
II
II
II
ІІ
І-0
ІІ-15
ІІІ-6
III
III
II
III
III
II
II
II
II
II
II
II
ІІ
І-0
ІІ-9
ІІІ-12
III
II
II
III
III
II
II
II
II
II
III
II
ІІ
І-0
ІІ-11
ІІІ-10
III
III
II
II
II
II
II
II
II
II
III
II
ІІ
І-0
ІІ-15
ІІІ-6
III
III
II
III
III
III
II
III
II
II
III
II
ІІ
І-0
ІІ-11
ІІІ-10
ІІІ
II
II
II
II
II
ІІІ
II
II
II
ІІІ
II
ІІ
II
III
II
III
III
II
II
III
II
II
III
II
ІІ
48
41
34
48
43
35
39
36
34
34
41
34
34
2.8
2.4
2
2.8
2.5
2
2.2
2.1
2
2
2.4
2
2
III
II
II
III
III
II
II
II
II
II
II
II
ІІ
I деңгей-0
ІІ деңгей-14
үй жануарларын және олардың
төлдерін, үй құстарын атайды;
табиғатта өзін ұстаудың қарапайым
4-5-Т.17
ережесін біледі.
бастаған ісін аяғына дейін жеткізеді; 4-5-Т.9
III
III
III
II
II
II
III
кейбір жабайы аңдардың түрлерін
4-5-Т.13
біледі;
4-5-Т.8
биіктігі, ұзындығы, ені бойынша
құрылыстарды өзгертеді;
III
III
III
II
II
II
II
4-5-Т.12
4-5-Т.7
құрылысты безендіру үшін түрлі
түсті бөлшектерді қолданады;
III
III
III
II
II
II
II
4-5-Т.2
4-5-Т.6
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
құрылыс бөлшектерін атайды,
оларды құрылымдық қасиеттерін
ескере отырып, пайдаланады;
8
Жаратылыстану
кеңістікті және уақытты бағдарлай
4-5-Т.5
алады.
Жанұзақ Айшолпан
Өмірәлі Ақпейіл
Өтеген Мади
Жанайдар Омар
Бақытжан Даулет
Талғат Нурикамал
Кенжебек Айзере
Сейілхан
Нұрмұхаммед
Қуаныш Аяжан
Кенжебек Аяулым
Оңдабай Гаухар
Қалтөре Сезім
Абилашим Айару
Амангелді Жания
Жақсылық Рақымжан
Дәулетқызы Айдана
Дарушқан Жансая
Қалдан Қайсар
Жеткерген Айшат
Бексейіт Нурислам
Жанат Бекзат
шамасы әртүрлі 2-3 затты
(ұзындығы, биіктігі, ені, жуандығы
4-5-Т.3
бойынша) өсу және кему ретімен
орналастыра алады;
геометриялық пішіндерді және
геометриялық денелерді ажыратады 4-5-Т.4
және атайды;
1
2
3
4
5
6
7
теңдік және теңсіздік туралы
ұғымдарға ие;
Аты-жөні
5 көлемінде санай алады, сандарды
4-5-Т.1
ретімен атайды;

Құрастыру
І -0 ІІ-12 І-0 ІІ-12
ІІІ-9
ІІІ-9
ІІІ деңгей-7 Жалпы топ бойынша балалардың біліктері мен дағдыларының даму деңгейі -ІІ

5.

Сурет салу
жеке бөліктерді жапсырады;
желімді, сүлгіні қолдана алады;
композиция құрайды; жолаққа геометриялық пішіндер мен
өсімдік өрнектерінен өрнектер жасай алады.
әуен немесе музыканың кіріспесі бойынша таныс әндерді
таниды;
олардың мазмұндары туралы айта алады;
сөздерді созыңқы және анық айтады;
жоғары және төмен қолының қимылымен көрсетіп, әуенін
және қайырмасын айтады;
музыканың ырғағын дәл береді;
би сипатындағы музыканы эмоционалды түрде
қабылдайды;
хор айтуға үлкен шеңберге тұра алады;
музыка жанрларын ажыратады
музыкалық ойыншықтар мен аспаптарды таниды.
III
III
II
III
II
II
III
III
III
III
III
III
II
II
III
III
III
III
III
II
II
III
III
III
III
II
II
II
III
III
III
II
III
II
III
III
III
III
III
III
III
II
III
III
III
III
II
III
III
III
III
III
III
II
III
II
III
III
III
II
II
II
II
III
III
III
III
II
III
III
III
III
III
III
III
III
III
III
III
III
II
III
II
III
III
III
II
II
III
III
II
III
III
II
III
III
III
III
III
III
III
II
III
II
III
III
III
III
III
III
II
III
III
III
II
II
III
II
III
III
III
III
III
III
II
II
III
III
II
III
III
II
II
III
III
III
II
III
III
II
III
III
III
III
III
II
II
72
72
65
63
63
56
59
3
3
2.7
2.6
2.6
2.3
2.4
III
III
III
III
III
II
II
II
III
III
II
III
II
II
II
III
III
II
III
III
II
III
III
III
II
III
II
III
III
III
II
II
II
II
II
II
III
II
II
III
II
II
II
II
II
II
III
III
III
II
II
II
II
III
II
II
II
III
III
II
II
II
II
II
II
II
II
II
II
III
II
III
III
II
III
III
III
II
III
III
II
III
II
III
III
III
III
II
III
III
III
II
III
II
II
III
II
II
II
II
II
II
II
II
II
II
III
II
III
II
II
II
III
III
II
II
III
III
II
II
III
III
II
II
III
II
II
III
II
II
III
III
III
III
II
III
III
II
II
II
III
III
II
II
II
III
II
III
II
II
\
III
III
III
III
II
II
II
III
III
II
III
II
III
III
II
II
II
III
III
III
II
III
III
56
70
59
52
61
59
58
2.3
2.9
2.4
2.1
2.5
2.4
2.4
II
III
II
II
III
II
II
III
II
III
II
III
III
II
III
II
III
II
II
III
III
III
II
II
II
II
II
II
II
II
III
58 2.4
II
56
53
52
60
48
48
II
II
II
III
II
ІІ
II
II
II
II
II
II
II
III
II
III
II
II
II
II
II
II
II
III
III
II
II
II
II
II
II
II
II
II
II
II
III
II
III
II
II
III
III
II
III
III
II
II
II
II
II
II
II
II
II
II
ІІ
ІІ
ІІ
ІІ
ІІ
ІІ
ІІ
ІІ
ІІ
ІІ
І-0
ІІ-11
І-0 ІІІ-0 ІІІІІ- І-0 ІІ- І-0 ІІ- І-0 ІІ - І-0 ІІ- 11 ІІІ- І-0 ІІ- 11 ІІІ- І-0 ІІ- І-0 ІІ-7
10 15 ІІІ-6 12 ІІІ-9 15 ІІІ-6 13 ІІІ-8 10 15 ІІІ-6 10 12 ІІІ-9 ІІІ- 14
I деңгей-0
ІІ деңгей13
III
III
III
II
II
II
II
II
II
III
III
II
II
III
II
II
II
II
II
II
III
II
III
II
II
II
III
II
II
II
II
II
III
II
II
II
III
II
II
III
III
II
III
II
III
III
II
III
II
II
III
II
III
II
II
II
II
II
II
II
II
II
II
II
II
II
II
II
II
II
ІІ
ІІ
ІІ
ІІ
ІІ
ІІ
ІІ
ІІ
ІІ
ІІ
ІІ
ІІ
ІІ
ІІ
І-0
І-0
ІІ-10 І-0 ІІІ-0
ІІ-11 І-0 ІІІ-0 ІІ- І-0 ІІІ-0 ІІ- І-0 ІІІІІ- 11 ІІІ- І-0 ІІ-10 ІІ-12 І-0 ІІ-12 І-0 ІІ-12 ІІІ- 12 ІІІ- І-0 ІІ-9 13 ІІІ- 10 ІІІ- І-0 ІІ-12 11 ІІІ- 9 ІІІ11
10
ІІІ-11 ІІІ-9 ІІІ-9
ІІІ-9 10
9
ІІІ-12
8
11
ІІІ-9
10
12
ІІІ деңгей-8 Жалпы топ бойынша балалардың біліктері мен дағдыларының даму деңгейі ІІ
Орташа деңгей
дөңгелек пішіндерді қияды;
III
III
II
II
II
II
II
2.3
2.2
2.1
2.5
2
2
Біліктер мен дағдылардың даму деңйі
қысқа және ұзын жолақтарды;
III
III
II
II
II
II
II
Жалпы саны
қайшыны дұрыс ұстайды және пайдаланады;
III
III
III
III
II
II
III
адамның пішінін (дене бөліктерін: бас, кеуде, қолдары,
аяқтары) мүсіндейді;
халық шығармашылығының желісі бойынша тұрмыстық
заттар мен ойыншықтардың бейнелерін мүсіндеуге
қызығушылық танытады;
кескішпен түрлі безендірулер жасайды.
16
17
18
19
20
21
түрлі пішіндегі және көлемдегі таныс заттарды түрлі
тәсілдерді қолданып, мүсіндей алады;
15
өзінің жұмыстарын және басқа балалардың жұмыстарын
бағалай алады.
8
9
10
11
12
13
14
4-54-5Ш.23 Ш.24
қазақ оюының бөліктері туралы ұғымдарға ие;
Жанұзақ Айшолпан
Өмірәлі Ақпейіл
Өтеген Мади
Жанайдар Омар
Бақытжан Даулет
Талғат Нурикамал
Кенжебек Айзере
Сейілхан
Нұрмұхаммед
Қуаныш Аяжан
Кенжебек Аяулым
Оңдабай Гаухар
Қалтөре Сезім
Абилашим Айару
Амангелді Жания
Жақсылық
Рақымжан
Дәулетқызы
Айдана
Дарушқан Жансая
Қалдан Қайсар
Жеткерген Айшат
Бексейіт Нурислам
Жанат Бекзат
4-54-5Ш.20 Ш.21 4-5-Ш.22
көкөністер-жемістердің, ыдыстардың, ойыншықтардың,
жануарлардың суреттерін салады;
1
2
3
4
5
6
7
4-54-54-54-5Ш.12 4-5-Ш.13 Ш.14 4-5-Ш.15 4-5-Ш.16 Ш.17 Ш.18 4-5-Ш.19
үлгі бойынша пішінін, пропорциясын ескере отырып, сурет
салады;
Аты-жөні
Музыка
4-5- 4-5Ш.10 Ш.11
сурет салу техникасын игерген;
4-5Ш.1 4-5-Ш.2 4-5-Ш.3 4-5-Ш.4 4-5-Ш.5 4-5-Ш.6 4-5-Ш.7 4-5-Ш.8 4-5-Ш.9

"Шығармашылық"
Аппликация
Мүсіндеу

6.

"Әлеумет"
ІІ деңгей 10
III
III
III
II
II
III
III
II
III
II
II
III
III
III
III
II
II
II
II
III
ІІ
І-0 ІІ-10 І-0 ІІ-8 ІІІ- І-0 ІІ-10
ІІІ-11
13
ІІІ-11
І-0 ІІ-14
ІІІ-7
III
III
III
II
III
II
III
II
III
II
II
III
II
III
III
II
II
II
III
II
ІІ
III
III
III
III
II
II
III
III
II
III
II
III
III
II
III
III
II
II
III
II
ІІ
III
III
III
III
II
III
III
II
III
III
II
III
III
II
III
II
II
II
II
II
ІІ
Біліктер мен дағдылардың даму деңгейі
III
III
III
II
II
II
III
III
III
II
II
III
II
II
II
II
II
II
II
II
ІІ
Орташа деңгей
III
III
II
II
III
III
II
II
III
III
II
III
III
II
III
III
II
II
III
II
ІІ
Жалпы саны
өлі табиғат объектілерін ажыратады
4-5-Ә.9
және атайды;
III
III
III
II
II
III
III
III
III
III
II
III
III
II
III
III
III
II
II
II
ІІ
кейбір табиғат құбылыстарын,
табиғаттағы және ауа райындағы
4-5-Ә.10
маусымдық өзгерістерді ажыратады
түрлерін,
4-5 ағаштардың
және атайды;
бұталарды, шөптесін өсімдіктерді,
гүлдерді, жидектерді,
саңырауқұлақтарды, көкөністер мен 4-5-Ә.11
жемістерді; үй және жабайы
жануарларды атайды және
ажыратады;
жануарларға күтім
өсімдіктер мен
4-5-Ә.12
жасаудың қарапайым әдістерін біледі.
4-5-Ә.8
І-0 ІІ-11
ІІІ-10
халық дәстүрлеріне негізделген
адамгершілік мінез-құлық
нормаларын орындайды, ересектер
мен кішілерге құрмет көрсетеді.
І-0 ІІ-11
ІІІ-10
4-5-Ә.7
III
III
III
III
II
II
II
II
II
III
II
III
III
II
III
III
II
III
III
II
ІІ
бағдаршамның белгілері, көшеде,
өткелде өзін дұрыс ұстауды біледі;
III
III
III
III
III
II
II
II
III
II
II
II
III
II
III
II
III
II
III
II
ІІ
4-5-Ә.6
III
III
III
II
II
III
III
II
III
II
II
III
III
II
III
II
II
II
III
II
ІІ
Экология негіздері
мемлекеттік әнұранды біледі және
оны кеудесінің сол жағына қолын
қойып айтады;
III
III
III
II
II
II
III
III
II
III
II
III
III
II
II
II
II
II
III
II
ІІ
I деңгей-0
мемлекеттік және ұлттық мерекелерге
4-5-Ә.5
қатысады;
III
III
III
II
III
III
II
II
III
III
II
III
III
III
II
II
II
II
III
III
ІІ
І-0 ІІ-9 ІІІ- І-0 ІІ-12
12
ІІІ-9
әскердің міндеті туралы түсініктерге
4-5-Ә.4
ие;
4-5-Ә.3
еңбек адамдарына және олардың
еңбектерінің нәтижелеріне құрмет
көрсетеді
Жанұзақ Айшолпан
Өмірәлі Ақпейіл
Өтеген Мади
Жанайдар Омар
Бақытжан Даулет
Талғат Нурикамал
Кенжебек Айзере
Сейілхан Нұрмұхаммед
Қуаныш Аяжан
Кенжебек Аяулым
Оңдабай Гаухар
Қалтөре Сезім
Абилашим Айару
Амангелді Жания
Жақсылық Рақымжан
Дәулетқызы Айдана
Дарушқан Жансая
Қалдан Қайсар
Жеткерген Айшат
Бексейіт Нурислам
Жанат Бекзат
4-5-Ә.2
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
қазақ киіз үйі оның құрылысы
ішіндегі заттарды, ұлттық киімдер
мен әшекейлерді атайды және
ажыратады;
Аты-жөні
4-5-Ә.1

өзі туған елді мекенін, туған елін
атайды;
Қоршаған ортамен танысу
36
36
35
27
28
30
32
28
33
31
24
35
34
27
33
28
26
25
32
26
24
3
3
2.9
2.2
2.3
2.5
2.6
2.3
2.7
2.5
2
2.9
2.8
2.2
2.7
2.3
2.1
2
2.6
2.1
2
III
III
III
II
II
III
III
II
III
III
II
III
III
II
III
II
II
II
III
II
ІІ
І-0 ІІ-10 І-0 ІІ-11 ІІІ- І-0 ІІ-9 ІІІ- І-0 ІІ-10
ІІІ-11
10
12
ІІІ-11
ІІІ деңгей-11 Жалпы топ бойынша балалардың біліктері мен дағдыларының даму деңгейі-ІІІ

7.

2017 - 2018 оқу жылындағы Баланың жеке даму картасы
Баланың аты – жөні :
Туған жылы:
Тобы:Ортаңғы тобы
Күні 10 қыркүйек
Білім беру салалары
Түзету іс – шаралары
(бастапқы бақылаудан
кейін)
Денсаулық
Заттар арасымен құрсауды
домалату
Коммуникация
Очень отличная память в
запоминании стишков и
слов,составляет предложеия
,умеет правильно отвечать
на вопросы
Таным
Шар, домалақ, текше,
төртбұрышты орнынан
қозғалтуға болады. Бірінің
үстінен бірін қоюға болады
Шығармашылық
Бояуды алмастырып
қолдануды қылқаламмен
дұрыс ұқыпты жұмыс
жасайды
Әлеумет
Әр жыл мезгілінің
ерекшелігін біледі
Түзету іс – шаралары
(аралық бақылаудан
кейін)
Түзету іс – шаралары
(қорытынды бақылаудан
кейін)
ҚОРЫТЫНДЫ
дене жаттығуларын
орындауда
қызығушылық
танытады
Далее научить
передавать свое
отношение к
содержанию
прочитанного
.
.
Пішіндерді ажырата ды,
айырмашылығын біледі
.
Тегіс жағу, басып жағу,
сүйкей жағу әдістерін
пайдаланып жұмыс
жасайды.
Әр жыл мезгілінің
ерекшелігін
біліпажыратады.

8.

2017-2018 оқу жылындағы Баланың жеке даму картасы
Баланың аты – жөні :
Туған жылы :
Тобы:ортаңғы тобы
Күні 10 қыркүйек
Білім беру салалары
Түзету іс – шаралары
(бастапқы бақылаудан
кейін)
Денсаулық
Аяқ бұлшық еттері
дамыған. Ұзындыққа бір
орында тұрып секіре алады
Коммуникация
Дауыс ырғағын дұрыс
сақтайды. Ертегі
кейіпкерлерін жақсы
сомдайды, сахналайды
Таным
Шар, домалақ, текше,
төртбұрышты орнынан
қозғалтуға болады. Бірінің
үстінен бірін қоюға болады
Шығармашылық
Дөңгелек пішінді заттарды
салу
Әлеумет
Таныс емесзаттар
қолданысы туралы
Түзету іс – шаралары
(аралық бақылаудан
кейін)
Түзету іс – шаралары
(қорытынды бақылаудан
кейін)
ҚОРЫТЫНДЫ
Ұзындыққа бір орында
тұрып, аяқпен неғұрлым
күшті секіреді
.
.
Сахналау арқылы
ертегіні көрсете біледі.
Пішіндерді ажырата ды,
айырмашылығын біледі
Пішінді сала біледі
Таныс емесзаттар
қолданысы туралы
түсінеді

9.

2017 - 2018оқу жылындағы Баланың жеке даму картасы
Баланың аты – жөні :
Туған жылы :
Тобы:ортаңғы тобы
Күні10 қыркүйек
Білім беру салалары
Денсаулық
Коммуникация
Таным
Шығармашылық
Әлеумет
Түзету іс – шаралары
(бастапқы бақылаудан кейін)
Қағып алу, домалату,
лақтыру
Хорошо понимает русскую
речь, ставит ударения в
словах.Составляет
предложения по картине и
отдельным словам хорошо
развита память
Уақытты бағдарлай біледі
Кеңістікті бағдарлай
отырып, заттарды ретімен
жапсырады. Жұмысты таза,
ұқыпты орындайды.
Өз есімін, тегін біледі.
Топтағы балаларды атымен
атайды. «Ұл», «Қыз»
ұғымдарын түсінеді
Түзету іс – шаралары
(аралық бақылаудан
кейін)
Түзету іс – шаралары
(қорытынды бақылаудан
кейін)
ҚОРЫТЫНДЫ
Қағып алу, домалату,
лақтыру дағдысын
жасайды
.
В будещем научить
более подребному
перессказу сказок
,называть
положительных и
отрицательных героев
Тәуліктің қарама –
қайшы мезгілдерін
айқындай алады. Таң,
кеш, күн, түн
Желімдеуді дұрыс
қолдана отырып,
жапсырманың орыналу
ретін сақтап, ұқыпты
жапсыра біледі
Адамдармен өзара
түсінісіп, қарым –
қатынас жасай біледі.

10.

2017 - 2018 оқу жылындағы Баланың жеке даму картасы
Баланың аты – жөні :
Туған жылы :
Тобы:ортаңғы тобы қаласы
Күні 10 қыркүйек
Білім беру салалары
Денсаулық
Коммуникация
Түзету іс – шаралары
(бастапқы бақылаудан кейін)
Қимыл-қозғалыс
белсенділігін арттыру
Шар, домалақ, текше,
төртбұрышты орнынан
қозғалтуға болады. Бірінің
үстінен бірін қоюға болады
Шығармашылық
Бояуды алмастырып
қолдануды қылқаламмен
дұрыс ұқыпты жұмыс
жасайды
Әр жыл мезгілінің
ерекшелігін біледі
Түзету іс – шаралары
(қорытынды бақылаудан
кейін)
ҚОРЫТЫНДЫ
Қимылды ойындарға
белсене қатысады.
Дыбыстарды дұрыс айтуға
арналған жаттығуларды
жалғастыру
Таным
Әлеумет
Түзету іс – шаралары
(аралық бақылаудан
кейін)
Сөздерде кездесетін
дыбыстарды дұрыс және
анық айтады
Пішіндерді ажырата ды,
айырмашылығын біледі
.
Тегіс жағу, басып жағу,
сүйкей жағу әдістерін
пайдаланып жұмыс
жасайды.
Әр жыл мезгілінің
ерекшелігін біліп,
ажыратады.

11.

2017 - 2018 оқу жылындағы Баланың жеке даму картасы
Баланың аты – жөні :
Туған жылы :
Тобы:Ортаңғы тобы
Күні 10 қыркүйек
Білім беру салалары
Түзету іс – шаралары
(бастапқы бақылаудан кейін)
Денсаулық
Аяқ бұлшық еттері дамыған.
Ұзындыққа бір орында
тұрып секіре алады
Коммуникация
Дыбыстарды дұрыс айтуға
арналған жаттығуларды
жалғастыру
Таным
Шығармашылық
Әлеумет
Түзету іс – шаралары
(аралық бақылаудан
кейін)
Түзету іс – шаралары
(қорытынды бақылаудан
кейін)
ҚОРЫТЫНДЫ
Секіру кезінде қолдарын
жазып, ұзындыққа бір
орында тұрып секіреді.
Сөздерде кездесетін
дыбыстарды дұрыс және
анық айтады
Геометриялық пішіндерді
дұрыс атап, ажырата білуге
үйрету
Кеңістікті бағдарлай отырып,
заттарды ретімен жапсыру.
Геометриялық
пішіндерді дұрыс атап,
ажыратады
Желімдеуді дұрыс
қолдана отырып,
жапсырманың орыналу
ретін сақтап, ұқыпты
жапсыра біледі
Өзінің отбасы , отбасылық
қарым-қатынас туралы
әңгімелеп беру дағдыларын
қалыптастыру
Отбасы мүшелері туралы
әңгімелейді
English     Русский Rules