359.85K
Category: educationeducation

Студенттерінің білім беру жүйесіне

1.

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ БІЛІМ БЕРУ ЖӘНЕ
ҒЫЛЫМ МИНИСТРЛІГІ
С.Д. АСФЕНДИЯРОВ АТЫНДАҒЫ КАЗАҚ ҰЛТТЫҚ
МЕДИЦИНАЛЫҚ УНИВЕРСИТЕТІ
Жумабаева Гүлнұр
Сеилхас Қызжібек
С.Д. АСФЕНДИЯРОВ АТЫНДАҒЫ КАЗАҚ ҰЛТТЫҚ
МЕДИЦИНАЛЫҚ УНИВЕРСИТЕТІНІҢ ҚДС ФАКУЛЬТЕТІ
СТУДЕНТТЕРІНІҢ БІЛІМ БЕРУ ЖҮЙЕСІНЕ
ҚАНАҒАТТАНУШЫЛЫҒЫ
Ғылыми жетекшісі:
м.ғ.к., доцент Нурбақыт А.Н.
Алматы, 2018

2.

Тақырыптың өзектілігі
XXI ғасырда білімін дамыта алмаған елдің
тығырыққа тірелері анық. «Біз бүкіл еліміз бойынша
әлемдік стандарттар деңгейінде сапалы білім беру
қызметін көрсетуге қол жеткізуіміз керек», – деп ҚР
Президентінің «Жаңа әлемдегі жаңа Қазақстан» атты
Қазақстан халқына Жолдауында атап өткендей, бүкіл
қазақстандықтардың толыққанды білім алуға
қолжетімділігін қамтамасыз ету қажет.
Сапалы білім беру арқылы білікті маман даярлау–
заман талабы.

3.

Зерттеу мақсаты
Жоғары оқу орындарындағы студенттердің
білім беру жүйесіне канағаттануы немесе
канағаттанбаушылығына зерттеу жүргізу
арқылы ЖОО білім беру жүйесіне өзгеріс
енгізу.

4.

Зерттеу міндеттері
1. Жоғары оқу орындарында оқу үрдісін
кредиттік оқыту жүйесіне өткізудегі
артықшылықтар мен кемшіліктерді
қарастыру.
2. Оқу үрдісінің деңгейін арттыру бойынша
ұсыныстар әзірлеу.

5.

Тәжірибелік мәні
Алынған зерттеу нәтижелері студенттердің өз оқу
орындарында білім беру жүйесі бойынша
қанағаттанушылық деңгейін анықтауға мүмкіндік
береді.
Сонымен қатар кредитік оқыту жүйесі студенттің
оқу үрдісіне белсенді түрде қатысуын, өз бетінше
жұмыс істеуіне тұрақты дайындалуын, ал
оқытушының өз пәніне деген жауапкершілігінің
артуын, үздіксіз ізденісте болуын талап етеді деген
тұжырымдаманың сәйкестігі анықталады.

6.

Зерттеу нысаны:
ҚазҰМУ Қоғамдық Денсаулық сақтау
факультетінің 5 курс студенттерінің арасында
жалпы жүргізілген зерттеу әдістері 19 адам.

7.

ЗЕРТТЕУ ӘДІСТЕРІ:
•ақпараттық-талдау
•статистикалық
•әлеуметтік (социологиялық)

8.

Сұхбаткерлерді жынысына
қарай бөлу (19 студент)
21%
79%
Қыздар
Ұлдар

9.

Студенттердің сабақ үлгерімі денгейі
5
4,5
4
3,5
3
2,5
2
1,5
1
0,5
0
2013-2014
2015-2016
2017-2018
Топ 001-01
Топ 001-02
Топ 002-01

10.

Студенттердің сабақ өту деңгейіне
қанағаттануы бойынша жауабы (%)
өте жаман 2%
18%
жаман
Жақсы
орташа
жаман
өте жаман
30%
орташа
Жақсы
50%
0%
20%
40%
60%

11.

Сабақ өтілетін кабинеттер талапқа
сайма жауаптар (%)
60%
55%
50%
38%
40%
Ия
Жоқ
Орташа
Мүлдем
30%
20%
6%
10%
1%
0%
Ия
Жоқ
Орташа Мүлдем

12.

Сабақтың өту деңгейі қандай? Оқытушы
мағұлматтарды дұрыс жеткізе алады ма?
Ряд 1
65%
5
20,50%
4
1
2
3
4
5
13,50%
3
2
1%
1
0%
0%
20%
40%
60%
80%

13.

Оқу үрдісінің кредитттік жүйеде өтілуі сізге
ұнайдыма? Сабақты толық меңгеріп шыға
алдыңызба?
Жауап түрлері
Саны
Пайыздық
көрсеткіші
1. ия
19 адамнан 11
57,8%
2.жоқ
19 адамнан 2
10,5%
3.орташа
19 адамнан 7
36,8%
4.мүлде
19 адамнан 0
0%

14.

Кредиттік жүйе жауаптары
57,80%
36,80%
10,50%
Ия
0%
Жоқ
Орташа
Мүлдем

15.

Сабақтың өту уақыты сізді
қанағаттандырадыма? Жауаптар.
Жауап түрлері
Саны
Пайыздық
көрсеткіші
1. ия
19 адамнан 11
57,8%
2.жоқ
19 адамнан 7
36,8%
3.орташа
19 адамнан 2
10,5%

16.

Сабақтың өту уақыты сізді
қанағаттандырадыма? Жауаптар.
60,00%
57,80%
50,00%
36,80%
40,00%
30,00%
20,00%
10,50%
10,00%
0,00%
Ия
Жоқ
Орташа

17.

Зеттеу нәтижелері бойынша жасалған түйін.
Зерттеу нәтижесі бойынша кредиттік жүйеде
сабактын өтілуі көптеген студенттердің көңілінен
шығып отыр. Себебі сабаққа белсенді түрде қатысуға
және уақыттың жеткіліктілігіне байланысты болып
отыр.
Айта кетерлік жағдай бос уақыттыңда болуы.
Анкеталық сұрау барысында кредиттік жүйедегі
сабақтың өтілу уақыты қанағаттандырадыма деген
сураққа 57,8% студент ия деп жауап берсе, 36,8% жоқ
деп жауап берген.

18.

ТҮЙІН
Жоғары оқу орындарында оқу үрдісін
кредиттік оқыту жүйесіне өткізудегі басты
мақсат–мамандардың әлемдік сұранысқа,
бәсекеге қабілетті болуына мүмкіндік жасау.
Кредиттік оқыту жүйесі студенттің оқу
үрдісіне белсенді түрде қатысуын, өз бетінше
жұмыс істеуіне тұрақты дайындалуын, ал
оқытушының өз пәніне деген жауапкершілігінің
артуын, үздіксіз ізденісте болуын талап етеді.

19.

ТӘЖІРИБЕЛІК ҰСЫНЫСТАР
English     Русский Rules