Дослідження ринку. Маркетинг
Ринок – це система економічних відносин між виробниками і споживачами, а також в середині груп виробників і споживачів
Функції ринку: 1.    Регулююча: ринок, через механізм ринкових законів встановлює необхідні пропорції відтворення; завдяки
Товарний асортимент бідний, конкуренція відсутня, покупець змушений брати те що викидає на ринок продавець.
Ринок “покупця” – відкриває можливості вибору товару, покупець порівнює між собою різні сорти товарів, що випущенні різними
Маркетинг – це комплексна система організації виробництва і збуту продукції, що орієнтована на задоволення потреб конкретних
Необхідною умовою отримання прибутку є ретельне вивчення і знання ринку.Фірма перш за все повинна визначити потенціал ринку та
Потенціал ринку – це всі типи споживачів, які мають необхідніть у товарі і можливість його оплатити . Потенціал ринку
Сегментування ринку – це процес розбиття споживачів на групи за якоюсь актуальною для покупки товару ознакою.
Фірма, може вийти на один, або декілька сегментів ринку. В залежності від вибору сегментів розрізняють три варіанти охоплення
637.00K
Category: marketingmarketing

Дослідження ринку. Маркетинг

1. Дослідження ринку. Маркетинг

Виконувала студентка групи Ф-65
Денделєва Оля

2. Ринок – це система економічних відносин між виробниками і споживачами, а також в середині груп виробників і споживачів

забезпечюючи
ефективне фунціонування вироблених товарів і
послуг на основі зацікавленності в отримані
прибутку.

3. Функції ринку: 1.    Регулююча: ринок, через механізм ринкових законів встановлює необхідні пропорції відтворення; завдяки

Функції ринку:
1. Регулююча: ринок, через механізм ринкових
законів встановлює необхідні пропорції
відтворення; завдяки цінам ринок стимулює
впровадження досягнень науки та техніки у
виробництво — це сприяє розширенню
асортименту товарів та послуг;
2. Стимулююча — ринок спонукає виробників
товарів до зниження витрат, підвищення якості
та споживчих властивостей товарів;
3. Розподільча — доходи споживачів і
виробників у ринковій економіці змінюються
через ціни.

4.

4. Інтеграційна — ринок об'єднує суб'єктів
економічної системи в одне.
5. Інформаційна: саме ринок дає об'єктивну
інформацію про те, які товари мають попит.
6. Посередницька — ринок виступає
посередником між виробником і споживачем.

5.

Співідношення попиту і пропозиції товарів
формується ринком “продавця” і ринком
“покупця”.
Ринок “продавця” – це коли попит значно
перевищює пропозицію товару.
У цьому випадку будь-який вироблений товар
знаходять на ринку негайний збут, навіть якщо
він не зовсім відповідає тим вимогам, які
висуває до нього покупець.

6. Товарний асортимент бідний, конкуренція відсутня, покупець змушений брати те що викидає на ринок продавець.

7. Ринок “покупця” – відкриває можливості вибору товару, покупець порівнює між собою різні сорти товарів, що випущенні різними

виробникам, оцінює відповідність споживчих
якостей товару своїм бажанням, ввідає
перевагу тому чи іншому сорту, таким чином
для ринку покупця характкрно перевищення
пропозиції над попитом

8. Маркетинг – це комплексна система організації виробництва і збуту продукції, що орієнтована на задоволення потреб конкретних

споживачів і отримання
прибутку на основі дослідження і прогназування ринку,
розробки стратегії і тактики поведінки на ринку з
допомогою маркетингових програм.
В основу стратегії і тактики маркетингу покладений
найбільш ефективний з точки зору збуту принцеп.
Спочатку дізнатися який товар з якими споживчими
якостями по якій ціні, в якій к-сть і в яких місцях бажає
придбати потонційний покупець. А потім думати про
організацію виробництва виробляти і продавати вироби
на які є попит

9. Необхідною умовою отримання прибутку є ретельне вивчення і знання ринку.Фірма перш за все повинна визначити потенціал ринку та

частку,яка вже зайнята конкурентами.

10. Потенціал ринку – це всі типи споживачів, які мають необхідніть у товарі і можливість його оплатити . Потенціал ринку

пов’язаний з ринковим
проникненням.
Для просування товарів на ринку потрібно
провести також сегментування і позиціонування
товару на ринку.
Сегмент ринку – це споживачі, що однаково
реагують на ті чи інші якості товару.

11. Сегментування ринку – це процес розбиття споживачів на групи за якоюсь актуальною для покупки товару ознакою.

12. Фірма, може вийти на один, або декілька сегментів ринку. В залежності від вибору сегментів розрізняють три варіанти охоплення

ринку:
1 Диференційований маркетинг
Фірма виріщує вступити на декільках сегментів ринку і
розробляє для кожного з них окрему модель товару.
2 Концентрований маркетинг
Фірма концентрує свої зусилля на одному двох
сегментах.
3 Недиференційований маркетинг
Фірма вирішує зневажати розбіжностями в сегментах і
звертається до всього ринку одразу з одним і тим же
товаром. Концентрує увагу не на тому чим відрізняються одна від одної потреби клієнтів, а на тому, що є в
них спільного. Фірма,що звертається до
диференційованого маркетингу зазвичай створює
товар, що розрахований на найбільший сегмент ринку.

13.

Вибір сегменту ринку дає можливість позиціонувати товар на ринку, тобто зайняти в
рамках сегменту свої позиції. Якщо в даному
сегменті вже є конкурент, то треба
представити товар кращої якості і почати
боротьбу за частку ринку. Або потрібно
забезпечити відмінність свого товару від
товару конкурента. Таким чином
позиціонування товару на ринку – це дії по
забезпеченню товару конкурентного
положення на ринку.
English     Русский Rules