Загальна характеристика державної влади
План
Види влади
Ознаками державної влади вважають:
Форми народовладдя
Основні форми народного волевиявлення
Органи державної влади
Кабінет Міністрів України
Судові органи
Витяг з Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» :
Витяг з Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» :
3.78M
Category: lawlaw

Загальна характеристика державної влади

1. Загальна характеристика державної влади

2. План

1. Поняття і види влади.
2. Особливості державної
влади.
3. Органи державної влади.
Загальна характеристика
органів законодавчої,
виконавчої та судової влади.

3. Види влади

Економічна
влада
Сімейна
влада
Види влади
Релігійна
влада
Державна
влада

4. Ознаками державної влади вважають:

• легітимність (засновується на положеннях права і
закону);
• верховенство (посідає найвище місце у владній
ієрархії певного суспільства);
• суверенність (незалежність від будь-якої влади
всередині країни та поза її межами);
• публічність (здійснюється офіційно, за допомогою
спеціально створених органів і установ);
• політичність (застосовується шляхом вольового
впливу на суспільство).

5. Форми народовладдя

•Безпосередня
демократія –
безпосередня участь
народу у прийнятті
важливих питань
•Представницька
демократія – вираження
волі громадян через
обраних ними
представників
•ВИБОРИ;
•Діяльність ВРУ;
•РЕФЕРЕНДУМ;
•Діяльність
президента України.
•ІНШІ ФОРМИ.

6. Основні форми народного волевиявлення

Вибори –
спосіб
формування
керівних
органів Ю що
полягає в
голосуванні
визначених
осіб
Референдум – форма
прямого
народовладдя, що
полягає у прийнятті
громадянами шляхом
голосування рішень
загальнодержавного
та місцевого
значення.
-Інші форми
безпосередньої
демократії:
Загальні збори
громадян;
Народні
законодавчі
ініціативи

7. Органи державної влади

Верховна Рада України

8.

Законодавча влада - це
делегована народом своїм
представникам у парламенті
державна влада, що має
виключне право ухвалювати
закони

9. Кабінет Міністрів України

10.

Виконавча влада - це влада, що
має право безпосереднього
управління державою . Уряд
забезпечує виконання законів та
інших актів законодавчої влади, є
відповідальним перед нею,
підзвітним і підконтрольним їй.

11. Судові органи

12.

Судова влада - це незалежна
влада, що охороняє право,
виступає арбітром у спорі про
право, відправляє правосуддя

13.

• Територіальна громада – це жителі
села, селища, або міста, об'єднані за
місцем проживання.
• Територіальні громади мають право
самостійно вирішувати питання
місцевого значення в межах
Конституції та законів України.

14. Витяг з Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» :

Стаття 26. Виключна компетенція сільських,
селищних, міських рад
1. Виключно на пленарних засіданнях сільської,
селищної, міської ради вирішуються такі питання: …
44) встановлення відповідно до законодавства правил
з питань благоустрою території населеного пункту,
забезпечення в ньому чистоти і порядку, торгівлі на
ринках, додержання тиші в громадських місцях, за
порушення яких передбачено адміністративну
відповідальність;

15. Витяг з Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» :

Стаття 59. Акти органів та посадових осіб місцевого
самоврядування
1. Рада в межах своїх повноважень приймає
нормативні та інші акти у формі рішень.
5. Рішення ради нормативно-правового характеру
набирають чинності з дня їх офіційного
оприлюднення, якщо радою не встановлено більш
пізній строк введення цих рішень у дію.
11. Акти органів та посадових осіб місцевого
самоврядування доводяться до відома населення.
На вимогу громадян їм може бути видана копія
відповідних актів органів та посадових осіб
місцевого самоврядування.
English     Русский Rules