0.99M
Category: warfarewarfare

Розміщення військовослужбовців у польових умовах

1.

ОДЕСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ПОЛІТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
КАФЕДРА ВІЙСЬКОВОЇ ПІДГОТОВКИ
Старший викладач кафедри військової підготовка
Проценко І.М.
Тема 2. Організація внутрішньої служби.
Заняття 2. «Розміщення
військовослужбовців у польових умовах»
1. Розташування військових частин
(підрозділів) на полігонах (у таборах)
2. Правила розбивки табору.
м. Одеса

2.

.
НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНА МЕТА
1. Ознайомити студентів з вимогами
керівних
документів
та з організацією
розміщення військових частин (підрозділів) на
полігонах (у таборах).
2. Ознайомити студентів з правилами
розбивки табору.
3. Виховувати у тих, хто навчається почуття
відповідальності за підтримання внутрішнього
порядку у взводі, додержання вимог статутів,
необхідності підтримання твердої військової
дисципліни.

3.

.
1. Розташування військових частин (підрозділів) на
полігонах (у таборах)
Табірні збори і польові виходи проводяться на
підставах «Організаційно-методичних вказівок
щодо підготовки Сухопутних військ», планів бойової
підготовки частин.
Польові виходи
є основною формою польової
виучки частин і підрозділів, головним засобом
підвищення бойової підготовки та підготовки до
дій у сучасному бою.

4.

.
1. Розташування військових частин (підрозділів) на
полігонах (у таборах)
Підготовка до виходу підрозділів в учбовий центр
починається не пізніше 2-х тижнів до його початку і
включає в себе:
- розробку необхідних організаційних, методичних,
плануючих документів та документів з організації
служби військ;
- рекогносцировку маршрутів виходу, районів
зосередження, розташування і тактичних полів;
- підготовку керівників занять;
- підготовку особового складу, техніки, озброєння
підрозділів.

5.

.
1. Розташування військових частин (підрозділів) на
полігонах (у таборах)
Організовуючи підготовку підрозділів до виходу,
командир зобов'язаний:
- уяснити вимоги керівних документів;
- терміни виходу в учбові центри (полігони);
- склад і можливості об'єктів навчально-матеріальної бази;
- склад озброєння і техніки, що виводиться в учбовий центр;
- витрату моторесурсів, пально-мастильних матеріалів,
боєприпасів (ракет) та імітаційних засобів;
- порядок розташування особового складу, озброєння і
техніки в учбовому центрі.

6.

.
1. Розташування військових частин (підрозділів) на
полігонах (у таборах)
Підготовка особового складу до виходу здійснюється
командиром підрозділу і включає:
- доведення завдання, термінів виходу і місць проведення
занять;
- встановлення форми одягу;
- доведення розпорядку дня на термін польового виходу;
- вивчення заходів безпеки і прийняття заліків.
Підготовка техніки і озброєння до польового виходу
здійснюється згідно з вимогами інструкції з експлуатації і
включає:
- проведення огляду і перевірки технічного стану;
- складання актів технічного стану;
- дозаправляння і створення необхідних запасів ПММ.

7.

.
2. Правила розбивки табору
(ст.369 СВС ЗСУ). У разі розташування військової
частини табором (у наметах) розбиття табору
проводиться відповідно до вказівок, викладених у
додатку 18 до Статуту внутрішньої служби ЗС
України.
Місце розбивки табору визначається старшим
начальником за погодженням із місцевими й
регіональними органами влади. Це місце, по
можливості, повинно бути поблизу навчальних
об'єктів (полів).

8.

9.

У першій смузі (між передньою та середньою лініями)
в наметах розміщуються підрозділи згідно з порядком
їх номерів
1. підставка для прапора (встановлюється між батальйонами)
2. намети для особового складу (солдатів та сержантів
строкової служби);
3. намет для офіцерів, прапорщиків та військовослужбовців
служби за контрактом;
4. намет для старшини роти;
5. намети для зберігання зброї (один на роту);
6. намет чергового частини (табірного збору);
7. намет штабу батальйону;
8. народознавча світлиця (одна на батальйон);
9. грибок для днювального роти (по одному на флангах
батальйону);
10. місце для вмивання (одне на роту).

10.

У другій смузі (між середньою і задньою лініями)
розміщуються штаб військової частини, медичний
пункт і їдальня, погрібці для води та умивальники
11. штаб військової частини;
12. варта;
13. клуб військової частини (обладнується з підручних
засобів);
14. медичний пункт;
15. пункт господарчого забезпечення;
У третій смузі (між задньою лінією та дорогою для техніки)
розміщуються туалети, склади, майстерні та інші
господарські споруди
16. склади (продовольчої та речової служб);
17. майстерня (з ремонту речового майна);
18. туалет (обладнується з підручних засобів);

11.

19. Парк (обладнується між задньою лінією та тиловою
дорогою, на флангах або перед фронтом табору);
20. Гімнастичне містечко та майданчики для ігор
(влаштовуються, як правило, попереду передньої лінії та
обладнуються з підручних засобів);
21. Громовідвід;
22. Наочна агітація (розміщується на передній лінії).
Склади боєприпасів та вибухових речовин розміщуються за
межами табору

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

24.

25.

26.

27.

28.

Завдання студентам на самостійну роботу.
Завдання 2/2 «Розподіл часу та повсякденний порядок»
Методичні вказівки:
Навчальні питання
1. Розподіл часу та
Навчальні питання
повсякденний
1. Розподіл порядок
часу та повсякденний
порядок
Час
(хв.)
45
Час (хв.)
45
Завдання студентам
Ознайомитися з визначеним
Завдання студентам
матеріалом.
Ознайомитися з визначеним матеріалом.
Для самоконтролю відповісти на запитання, що
Для
самоконтролю відповісти на
наведені наприкінці завдання.
запитання, що наведені
наприкінці завдання.
Література:
1. Статут внутрішньої служби Збройних Сил України. - К.: Варта, 1999
2. Навчальний матеріал з визначеної тематики на 4 сторінках.

29.

ДЯКУЮ
ЗА УВАГУ!
Питання
English     Русский Rules