Найбільш резонансні надзвичайні ситуації пов’язані із пожежами в природних екосистемах
АНАЛІЗ ТА ПРОГНОЗУВАННЯ НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЙ
3.97M
Category: life safetylife safety

Характеристика надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру на території України

1.

Міністерство з питань надзвичайних ситуацій та у справах
захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи
Характеристика надзвичайних ситуацій
техногенного та природного характеру
на території України
НАЧАЛЬНИК
НАЧАЛЬНИК УПРАВЛІННЯ
УПРАВЛІННЯ
АНАЛІЗУ
АНАЛІЗУ ТА
ТА ПРОГНОЗУВАННЯ
ПРОГНОЗУВАННЯ НС
НС ТЕХНОГЕННОГО
ТЕХНОГЕННОГО ХАРАКТЕРУ
ХАРАКТЕРУ
ВОЛОШИН
ВОЛОШИН С.М.
С.М.
9 квітня 2003 року, м. Київ

2.

НОРМАТИВНО-ПРАВОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ
НАДЗВИЧАЙНА СИТУАЦІЯ ТЕХНОГЕННОГО ТА ПРИРОДНОГО ХАРАКТЕРУ -
порушення нормальних умов життя і діяльності людей на окремій
території чи об'єкті на ній або на водному об'єкті, спричинене аварією,
катастрофою, стихійним лихом або іншою небезпечною подією, в тому
числі епідемією, епізоотією, епіфітотією, пожежею, яке призвело (може
призвести) до неможливості проживання населення на території чи
об'єкті, ведення там господарської діяльності, загибелі людей та/або
значних матеріальних втрат
Закон України
“Про захист населення і територій від
надзвичайних ситуацій техногенного та
природного характеру”

3.

НОРМАТИВНО-ПРАВОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ
Державний класифікатор надзвичайних ситуацій
ДК 019 - 2001
Державний класифікатор надзвичайних ситуацій є складовою
частиною Державної системи класифікації i кодування техніко-економічної
та соціальної інформації в Україні.
Класифікатор розроблено на виконання постанови Кабінету
Міністрів України "Про порядок класифікації надзвичайних ситуацій" № 1099
від 15 липня 1998 р.
Державний класифікатор включає коди та назви всіх НС,
визначених у відповідних законодавчих актах Верховною Радою України, які
згруповані за ознаками належності до відповідних типів НС.
Відповідно до причин походження подій, що можуть зумовити
виникнення НС на території України, розрізняються:
надзвичайні ситуації техногенного характеру
надзвичайні ситуації природного характеру
надзвичайні ситуації соціально-політичного характеру
надзвичайні ситуації воєнного характеру

4.

НАДЗВИЧАЙНІ СИТУАЦІЇ ПРИРОДНОГО
ХАРАКТЕРУ
Пожежі в природних
екосистемах
Медико-біологічні
надзвичайні ситуації
Геологічні
небезпечні явища
(землетруси, зсуви)
Гідрометеорологічні
небезпечні явища

5.

НАДЗВИЧАЙНІ СИТУАЦІЇ ПРИРОДНОГО
ХАРАКТЕРУ
Геологічні надзвичайні ситуації
Землетруси, виверження грязьових вулканів
Зсуви, обвали, осипи
Карстові провалля, осідання земної поверхні

6.

Сейсмологічна небезпека регіонів України

7.

Співвідношення природного та техногенного
підтоплення по регіонах України
Чернігів
Луцьк
Рівне
Суми
Київ
Житомир
Львів
Харків
Тернопіль
Хмельницький
Полтава
Вінниця
Ужгород ІваноФранківськ
Черкаси
Кіровоград
Дніпропетровськ
Луганськ
Чернівці
Донецьк
Запоріжжя
Ступінь підтоплення
Миколаїв
дуже високий
Одеса
високий
природнє підтоплення
Херсон
техногенне підтоплення
середній
низький
Сімферополь
Севастополь
Рис. 5.1 Співвідношення природного та техногенного підтоплення
по регіонах України

8.

Протягом 6 років на території України виникло 100 НС
геологічного характеру. Найбільша
кількість припадає на 1998 рік,
коли було зафіксовано 42 НС геологічного характеру, в 1997 році
виникло 20 НС, в 1999 - 18 НС, в 2000 - 6 НС, в 2001 - 7 НС, в 2002 - 6 НС.
Розподіл кількості НС
геологічного характеру по роках
Розподіл надзвичайних ситуацій
геологічного характеру,
що виникли протягом 1997-2002р.
за видами

9.

Найбільш резонансні надзвичайні ситуації
геологічного характеру
Зсув у житловому масиві «Тополя»
м. Дніпропетровська в 1997 році призвів до
загибелі 1 особи, зруйнування 72 квартирного
дев’ятиповерхового будинку, школи та двох
дитячих садків. Було відселено 3653 особи.
Загальні збитки зсуву у Дніпропетровську
становлять понад 153 млн. грн.
21 листопада 2000 року на
території Яворівського ДГХП “Сірка“
проводились аварійно-відновлювальні
роботи
по
ліквідації
наслідків
карстового провалу.
25 січня 2001 року на території
санаторію “Шкло” Яворівського району
Львівської області було виявлено
карстовий провал діаметром 12 м,
глибиною 20- 25 м.
Локальний землетрус потужністю до 6 балів за шкалою MSK-64 та
епіцентром біля с. Струсів Теребовлянського району Тернопільської області,
внаслідок якого зазнали значних пошкоджень близько 150 будівель
у смт. Микулинці;

10.

НАДЗВИЧАЙНІ СИТУАЦІЇ ПРИРОДНОГО
ХАРАКТЕРУ
Гідрометеорологічні надзвичайні ситуації
Метеорологічні
Пов'язані, з атмосферними опадами
Температурні
ІНШІ
Гідрологічні морські
Гідрологічні прісноводні

11.

Стихійні метеорологічні явища
Чернiгiв
Луцьк
Рiвне
Суми
КИЇВ
Житомир
Харкiв
Львiв
Кременчузьке
Тернопiль
вдсх.
Хмельницький
Черкаси
Полтава
Вiнниця
Iвано-Франкiвськ
Ужгород
Кiровоград
Днiпропетровськ
Запорiжжя
Чернiвцi
Луганськ
Вплив комплексу стихійних
метеорологічних явищ
Донецьк
Каховське
вдсх.
Миколаїв
Стихійні метеорологічні явища
Повторюваність стихійного
метеорологічного явища
Херсон
Одеса
Примітка: більш інтенсивним забарвленням
клітинок подано параметри
повторюваності у %. Приклади:
о.Зміїний
(Україна)
СIМФЕРОПОЛЬ
Севастополь

12.

Співвідношення НС гідрометеорологічного характеру
за видами (1997 - 2001 рр.)

13.

Найбільш резонансні надзвичайні ситуації
гідрометеорологічного характеру
Листопад 1998 року паводок у Закарпатті.
Від впливу паводку загинуло 18 осіб, близько 1000
чоловік було госпіталізовано внаслідок дії побічних
факторів.
Зруйновано,
або
знаходилось
у
непридатному стані 2695 житлових будинків, 2877 –
потребували капітального ремонту.
26 - 28 листопада 2000 року внаслідок
складних погодних умов (наростання і тривале
утримання на проводах, деревах льодових
утворень діаметром 30 - 56 мм на висоті 2
метрів, а на висоті ліній електропередач - 250
мм) було знеструмлено близько 5 тис. населених
пунктів у 12 областях України.
У березні 2001 року виникла НС
загальнодержавного
рівня
пов’язана
із
катастрофічним паводком у Закарпатській області,
внаслідок якого загинуло 9 осіб, завдано значних
збитків господарству та населенню регіону.

14.

НАДЗВИЧАЙНІ СИТУАЦІЇ ПРИРОДНОГО
ХАРАКТЕРУ
Пожежі в природних екосистемах
Пожежі лісові
Пожежі степових та хлібних масивів
Пожежі на торфовищах

15.

Розподіл НС, пов’язаних із пожежами в природних екосистемах за видами
(1997 - 2001 рр.)
Пожежі степових
та хлібних
масивів
5%
Торф'яні пожежі
15%
Лісові пожежі
80%
Розподіл НС, пов’язаних із пожежами в природних екосистемах за
масштабами (1997 - 2001 рр.)
Об'єктовий НС
74%
Місцевий НС
22%
Регіональний НС
4%

16. Найбільш резонансні надзвичайні ситуації пов’язані із пожежами в природних екосистемах

Протягом 2000 – 2002 років в
лісах виникло 10708 пожеж. Загальна
площа уражених пожежами лісів склала
6615 га.
Спекотні та посушливі погодні
умови липня-вересня 2001 - 2002 років
сприяли виникненню НС, пов’язаних із
лісовими пожежами. Найбільшу кількість
таких НС зареєстровано у АР Крим,
Миколаївській та Херсонській областях.
В червні – серпні 2002 року
пожежі на торфовищах у Волинській,
Житомирській, Київській, Львівській,
Рівненській та Чернігівській областях,
загальна площа окремих осередків
пожеж склала близько 250 га, загальна
площа
вилучених
з
сільськогосподарського обороту земель
склала 80 га.

17.

НАДЗВИЧАЙНІ СИТУАЦІЇ ПРИРОДНОГО
ХАРАКТЕРУ
Інфекційні захворювання людей
Масові отруєння людей
Інфекційні захворювання С/Г тварин
Інфекційні отруєння С/Г тварин
Масова загибель диких тварин
Ураження С/Г рослин хворобами та шкідниками

18.

Розподіл надзвичайних ситуацій медико-біологічного
характеру за роками

19.

Найбільш резонансні надзвичайні ситуації
медико-біологічного характеру
28 травня 1999 року у санаторії "Медобори" Теребовлянського
району Тернопільської області внаслідок споживання кисло-молочних
продуктів було зареєстровано групове захворювання гострою кишковою
інфекцією. Внаслідок цієї НС захворіло 179 осіб, з них 159 дітей.
19 липня 2000 року у с. Болеславчик
Миколаївської області було виявлено захворювання
населення на токсичний дерматит нез'ясованої
етіології. Всього захворіло 378 осіб, з них 232 особи
було госпіталізовано.
Вересень 2001 року, на відміну від попередніх, виявився особливо
несприятливим з інфекційної захворюваності населення, а саме на
гепатит – А. Захворюваність збільшилась майже на 80,5%, постраждали жителі
багатьох регіонів України, але масштабів надзвичайної ситуації хвороба набула
саме у Донецькій області (у м. Торез внаслідок аварії на очисних спорудах
міського водоканалу до води потрапив збудник "жовтухи").
Протягом 1997 – 2003 років епідемія захворювання населення на грип
та гострі респіраторні захворювання 4 рази досягала масштабів надзвичайних
ситуацій, внаслідок яких загинуло 30 осіб, з них 16 – діти.

20.

НАДЗВИЧАЙНІ СИТУАЦІЇ ТЕХНОГЕННОГО
ХАРАКТЕРУ
Аварії на
електроенергетичних
системах
Аварії на системах
життєзабезпечення
Транспортні аварії
Пожежі (вибухи)
Раптове руйнування
споруд
Аварії з небезпечними
речовинами

21.

НАДЗВИЧАЙНІ СИТУАЦІЇ ТЕХНОГЕННОГО
ХАРАКТЕРУ
Аварії (катастрофи) на транспорті
Аварії на різних видах транспорту
Аварії на транспорті з керівниками держави
Аварії з викиданням небезпечних речовин

22.

Протягом 1997 - 2002 років в Україні зареєстровано 655 НС на транспорті
14
Луцьк
33
Львів
9
11
Рівне
Чернігів
Житомир 22
Київ
19
16
Тернопіль
Хмельницький
22
12
Івано-Франківськ 22
23
14
Вінниця
Ужгород
Чернівці
10
21
26
21
Полтава
Черкаси
аварії на автомобільному транспорті
аварії на залізничному транспорті
аварії на водному транспорті
авіаційні катастрофи
аварії на транспорті з викидом (загрозою викиду) СДОР
аварії транспорту на мостах, у тунелях, залізничних переїздах
Луганськ
33
Донецьк
27
4
20
Одеса
Розподіл НС техногенного характеру за видами:
Харків
25
38
Дніпропетровськ
Кіровоград
28
Миколаїв
69
Суми
31 Херсон
44
Запоріжжя
20
Сімферополь
9
Севастополь
< 10
10 - 20
20 - 30
30 - 40
> 40
Кольорова насиченість карти
відповідає кількості випадків

23.

Найбільш резонансні надзвичайні ситуації
пов’язані транспортними аваріями
27.07.2002 під час демонстраційного
польоту на військовому аеродромі "Скнилів“ у
м. Львів, при виконанні демонстраційного польоту
зазнав катастрофи літак ВПС України Су-27УБ.
Внаслідок аварії постраждала 241 особа, з них - 77
загинуло.
26 січня 2001 року у відкритому морі загинув теплохід "Пам'ять Меркурія".
Внаслідок цієї НС постраждало 46 осіб, з них 20 – загинуло.
24 липня 2001 року у Борзнянському
районі Чернігівської області на ст. Плиски
Конотопського відділення Південно-Західної
залізниці сталося зіткнення пасажирського
поїзду № 198 Київ - Акмола з рухомою
платформою ВПРС-500, яка рухалась на
червоне світло семафору.
Внаслідок аварії постраждало 28 осіб,
з них 3- загинуло.

24.

НАДЗВИЧАЙНІ СИТУАЦІЇ ТЕХНОГЕННОГО
ХАРАКТЕРУ
Пожежі, вибухи
Пожежі, вибухи на будівлях та спорудах
Пожежі, вибухи на транспорті
Пожежі, вибухи у підземних виробітках

25.

Протягом 1997 - 2002 років в Україні зареєстровано 873 НС,
пов’язаних із пожежами та вибухами
11
Луцьк
20
23
Рівне
34
Львів
Чернігів
Житомир 24
Київ
10
48
Тернопіль
Хмельницький
3
11
Івано-Франківськ 16
11
8
Ужгород
Чернівці
7
30
29
20
Полтава
Черкаси
Вінниця
19
17 Херсон
32
пожежі
пожежі
пожежі
пожежі
пожежі
пожежі
Луганськ
150
Донецьк
112
21
Одеса
Розподіл НС техногенного характеру за видами:
Харків
38
60
Дніпропетровськ
Кіровоград
34
Миколаїв
42
Суми
Запоріжжя
40
Сімферополь
2
Севастополь
< 15
15 - 30
30 - 45
45 - 60
> 60
Кольорова насиченість карти
відповідає кількості випадків
у будівлях та спорудах громадського призначення
у спорудах, комунікаціях та технологічному обладнанні промислових об'єктів
на об'єктах розвідки, видобування, переробки, транспортування та зберігання легкозаймистих, горючих і вибухових речовин
на транспорті
(вибухи) у гірничих виробках, шахтах
на радіаційно-, хімічно- та біологічно небезпечних об'єктах

26.

Найбільш резонансні надзвичайні ситуації
пов’язані із пожежами та вибухами
11 березня 2000 року у м. Суходільськ
Краснодонського району на шахті ім. Баракова ДХК
"Краснодонвугілля" на горизонті 664 м стався
вибух вугільного пилу та виникла пожежа,
внаслідок чого постраждало 87 гірників, з них 80 –
загинуло.
Протягом останніх чотирьох років на шахті "Орендне
підприємство шахта ім. Засядька" виникло 3 надзвичайні ситуації
загальнодержавного рівня, внаслідок яких постраждало 198 гірників, з них
загинуло – 125.
Вибух
природного
газу
у
дев'ятиповерховому панельному житловому
будинку 25 жовтня 2002 року у м. Біла
Церква. Внаслідок вибуху постраждало
4 особи, з яких 3 - загинуло, зруйновано
технічний поверх, перекриття між дев'ятим та
восьмим поверхом, 8 квартир, сходові марші
під'їзду,
частково
пошкоджено
сьомий
поверх і 28 квартир.

27.

НАДЗВИЧАЙНІ СИТУАЦІЇ ТЕХНОГЕННОГО
ХАРАКТЕРУ
Аварії з небезпечними речовинами
Аварії з небезпечними хімічними
речовинами
Наявність у навколишньому середовищі
шкідливих речовин понад ГДК
Аварії з радіоактивними речовинами

28.

Розподіл кількості небезпечних хімічних речовин по регіонах України
Луцьк
Рівне
Львів
Чернігів
Житомир
Київ
Тернопіль
Хмельницький
Івано-Франківськ
Ужгород
Суми
Чернівці
Вінниця
Черкаси
Полтава
Кіровоград
Харків
Дніпропетровськ
Луганськ
Донецьк
1, 147
Миколаїв
Запоріжжя
Одеса
Херсон
Кольорова насиченість карти відповідає
кількості небезпечних хімічних речовин
Сімферополь
Севастополь
Розподіл небезпечних
хімічних речовин за видами:
хлор
аміак
інші

29.

Протягом 1997 – 2002 років на території України виникло
135 випадків аварій з небезпечними речовинами, які віднесено до
надзвичайних ситуацій, з них 68 НС були пов’язані із викидом (загрозою
викиду) сильнодіючих отруйних речовин, 65 НС – з наявністю у
навколишньому середовищі шкідливих речовин понад гранично
допустимі концентрації та 2 НС - аваріями з радіоактивним речовинами
Аварії джерел іонізуючого
випромінювання (включаючи
ядерно-паливний цикл)
1%
Наявність у підземних водах
Аварії з радіоактивними
шкідливих (забруднювальних)
відходами, які не
речовин понад ГДК
виробляються атомними
1%
станціями
1%
Наявність у питній воді
шкідливих речовин понад ГДК
1%
Наявність у поверхневих водах
шкідливих речовин понад ГДК
15%
Наявність в ґрунті шкідливих
(забруднювальних) речовин
понад ГДК
3%
Аварії з викидом (загрозою
викиду) СДОР на об'єктах
економіки (крім транспортних)
5%
Наявність в атмосферному
повітрі шкідливих речовин
понад ГДК
12%
Наявність у навколишньому
середовищі шкидливих
речовин понад ГДК
16%
Аварії з викидом ( загрозою
викиду), утворення та
розповсюдження СДОР під час
виробництва, переробки або
зберігання ( захоронення)
45%

30.

НАДЗВИЧАЙНІ СИТУАЦІЇ ТЕХНОГЕННОГО
ХАРАКТЕРУ
Раптове руйнування будівель та споруд
Руйнування транспортних споруд
Руйнування виробничих будівель
та споруд
Руйнування невиробничих будівель
та споруд

31.

Протягом 1997 - 2002 років в Україні зареєстровано 391 НС,
пов’язаних із руйнуванням будівель та споруд
2
Луцьк
1
Рівне
13
Львів
Чернігів
Житомир 2
Київ
2
6
Тернопіль Хмельницький
2
2
Івано-Франківськ 2
4
2
Ужгород
Чернівці
2
2
2
2
Полтава
Черкаси
Вінниця
1
Одеса
2
Херсон
4
Запоріжжя
5
Сімферополь
Розподіл НС техногенного характеру за видами:
руйнування елементів траспортних комунікацій
руйнування будівель та споруд виробничого призначення
руйнування будівель та споруд громадського призначення
Харків
4
25
Дніпропетровськ
Кіровоград
5
Миколаїв
10
Суми
Севастополь
Луганськ
191
Донецьк
98
<2
2 - 10
10 - 20
20 - 30
> 30
Кольорова насиченість карти
відповідає кількості випадків

32.

Найбільш резонансні надзвичайні ситуації
пов’язані із раптовим руйнуванням споруд
22 червня 2002 року у
м. Чернівці по вул. О. Кобилянської, 19
сталося руйнування фасадної частини
триповерхового
восьмиквартирного
житлового будинку.
Внаслідок руйнування будинку
постраждало 5 осіб, з них 2 - загинуло.
14 листопада 2002 року біля
м. Бровари на Броварському шосе під час
транспортування автомобілем КрАЗ-6510
трейлера з краном на гусеничному ходу
було зруйновано один проліт пішохідного
мосту.
Внаслідок цієї НС одну особу було
госпіталізовано.

33.

НАДЗВИЧАЙНІ СИТУАЦІЇ ТЕХНОГЕННОГО
ХАРАКТЕРУ
Аварії в електроенергетичних системах
Аварії на різних видах електростанцій
Аварії на електромережах

34.

Протягом 1997 - 2002 років в Україні зареєстрована
Р о з п о д іл к іл ь к о с т і Н С н а е л е к т р о е н е р г е т и ч н и х с и с т е м а х ,
261 надзвичайна ситуація на електроенергетичних системах
щ о в и н и к л и п р о т я г о м 1 9 9 7 - 2 0 0 2 р о к ів п о р е г іо н а х У к р а їн и
5
7
Л уц ьк
51
Р ів н е
21
Л ь в ів
Ж и том ир
4
Ч е р н іг ів
15
У ж го р о д
Ч е р н ів ц і
13
С ум и
К и їв
Т е р н о п іл ь Х м е л ь н и ц ь к и й
16
6
І в а н о - Ф р а н к ів с ь к 2 5
11
8
9
6
4
Ч еркаси
В ін н и ц я
9
К ір о в о г р а д
6
М и к о л а їв
14
Д н іп р о п е т р о в с ь к
37
О деса
Р о з п о д іл Н С т е х н о г е н н о г о х а р а к т е р у з а в и д а м и :
п
а
а
а
а
в
о
в
в
в
в
и
д ії н а а т о м н и х е л е к т р о с т а н ц ія х
а р ії н а т е п л о е л е к т р о с т а н ц ія х
а р ії н а а в т о н о м н и х е л е к т р о е н е р г е т и ч н и х с т а н ц ія х
а р ії н а ін ш и х е л е к т р о е н е р г е т и ч н и х с т а н ц ія х
а р ії у е л е к т р и ч н и х м е р е ж
х ід з л а д у т р а н с п о р т н и х е л е к т р и ч н и х к о н т а к т н и х м е р е ж
Х а р к ів
4
П олтава
2
Х ерсон
З а п о р іж ж я
72
С ім ф е р о п о л ь
С евастоп оль
Л уган ськ
4
Д он ец ьк
4
<
6
12
18
>
6
- 12
- 18
- 24
24
К о л ь о р о в а н а с и ч е н іс т ь к а р т и
в ід п о в ід а є к іл ь к о с т і в и п а д к ів

35.

Розподіл надзвичайних ситуацій
на електроенергетичних системах за видами
Події на атомних
електричних станціях
(10701)
62%
Вихід з ладу транспортних
електричних контактних
мереж (10707)
2%
Аварії у електричних
мережах (10706)
30%
Аварії на інших
електроенергетичних
станціях (10705)
2%
Аварії на
теплоелектростанціях
(10703)
2%
Аварії на автономних
електроенергетичних
станціях (10704)
2%
Надзвичайні ситуації на
електричних мережах виникають в
основному із-за стихійних явищ
(сильний дощ, гроза, ураган та
шквальний
вітер),
при
яких
відбуваються масові пошкодження
електричних мереж.

36.

НАДЗВИЧАЙНІ СИТУАЦІЇ ТЕХНОГЕННОГО
ХАРАКТЕРУ
Аварії у системах життєзабезпечення
Аварії у теплових мережах
Аварії в системах водопостачання
Аварії в системах газопостачання
Аварії в системах зв'язку та комунікацій
Аварії в каналізаційних системах

37.

Протягом 1997 - 2002 років в Україні зареєстровано 457 випадків аварій
на системах життєзабезпечення, які віднесено до надзвичайних ситуацій
2
Луцьк
1
2
Рівне
45
Львів
Чернігів
Житомир 5
Київ
9
25
Тернопіль
Хмельницький
1
9
Івано-Франківськ 8
5
5
Ужгород
Чернівці
1
13
9
3
Полтава
Черкаси
Вінниця
2
аварії на каналізаційних ситемах
аварії на нафто та продуктопроводах
аварії на системах теплопостачання
аварії на системах забезпечення населення питною водою
аварії на системах газопостачання
7
Луганськ
8
Донецьк
17
3
Одеса
Розподіл НС техногенного характеру за видами:
Харків
12
23
Дніпропетровськ
Кіровоград
13
Миколаїв
14
Суми
Херсон
5
Запоріжжя
11
Сімферополь
53
Севастополь
<5
5 - 10
10 - 15
15 - 20
> 20
Кольорова насиченість карти
відповідає кількості випадків

38.

Найбільш резонансні надзвичайні ситуації пов’язані
із аваріями на системах життєзабезпечення
Через низькі температури повітря, зниження тиску газу в
міських котельнях та частковий вихід з ладу мереж центрального
опалення 14 грудня 2001 року було припинено теплопостачання
431 будинку в містах Первомайськ, Стаханов та Красний Луч
Луганської області, в яких мешкає понад 40 тис. людей.
Протягом 1997 – 2002 року
на головному каналізаційному
колекторі у Ленінському районі
м. Севастополя зареєстровано
54 НС. Причинами виникнення
яких був незадовільний технічний
стан колектора, а саме його
фізичне зношення.

39.

НАДЗВИЧАЙНІ СИТУАЦІЇ ТЕХНОГЕННОГО
ХАРАКТЕРУ
Гідродинамічні аварії
Прорив гребель з катастрофічним
затопленням
Прорив гребель з утворенням
проривної повені

40.

Протягом останніх 6 років надзвичайних ситуацій пов’язаних
із гідродинамічними аваріями не зареєстровано
Фактори, які підвищують ризики виникнення надзвичайних ситуацій
зношеність шлюзів, окремі з яких експлуатуються більше 60 років;
тривала експлуатація насосних та компресорних станцій, які
забезпечують підтримання екологічно безпечного режиму рівнів води
в гирлах річок, що впадають у водосховища;
загрозливий технічний стан окремих берегозахисних споруд;
ерозійні процеси та берегоруйнування;
підтоплення земель, що веде до трансформації земель, деградації
рослинного і тваринного світу, замулення та заболочення,
евтрофікація водойм.

41.

ЗАГАЛЬНІ ОСОБЛИВОСТІ НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЙ
Розподіл за масштабами
1,0%
6,0%
26%
67%
загальнодержавного рівня
регіонального рівня
місцевого рівня
об'єктового рівня

42.

ЗАГАЛЬНІ ОСОБЛИВОСТІ НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЙ
Розподіл НС природного характеру за видами
Інфекційні
захворювання с/г
тварин (20800)
9%
Ураження с/г рослин
хворобами та
шкідниками (20950)
1%
Геологічні
небезпечні явища
(землетруси, зсуви)
(20100)
Метеорологічні
7%
небезпечні явища
(20200)
25%
Отруєння людей
(20700)
22%
Інфекційні
захворювання людей
(20600)
14%
Природні пожежі
(20500)
14%
Гідрологічні
небезпечні явища
(повені, паводки)
(20400)
8%

43.

ЗАГАЛЬНІ ОСОБЛИВОСТІ НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЙ
Розподіл НС техногенного характеру за видами
Аварії на системах
життєзабезпечення (10800)
17%
Аварії на
електроенергетичних системах
(10700)
9%
Раптове руйнування
споруд (10600)
14%
Транспортні аварії (10100)
24%
Пожежі (вибухи)
(10200)
32%
Аварії з викидом
(загрозою викиду) СДОР
(10300)
Наявність у навколишньому
2%
середовищі шкідливих речовин
понад ГДК (10400)
2%

44.

ЗАГАЛЬНІ ОСОБЛИВОСТІ НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЙ
Розподіл кількості НС техногенного характеру,
що виникли протягом 1997 - 2002 років по регіонах України
44
Луцьк
219
Львів
42
95
Рівне
Житомир 75
Київ
45
109
Тернопіль Хмельницький
46
57
Івано-Франківськ 78
63
42
Вінниця
Ужгород
Чернівці
35
Чернігів
86
Суми
85
62
Полтава
Черкаси
Кіровоград
96
Миколаїв
175
85
171
Дніпропетровськ
71
Луганськ
402
Донецьк
274
33
Одеса
Розподіл НС техногенного характеру за видами:
Харків
89
Херсон
Запоріжжя
160
< 60
60 - 120
120 - 180
180 - 240
> 240
транспортні аварії
пожежі та вибухи
94
раптове зруйнування споруд
Сімферополь
аварії на системах життєзабезпечення
64
Кольорова нас иченість від повід а є
аварії на електроенергетичних системах
кількос ті випа д ків
Севастополь
аварії з викидом (загрозою викиду) СДОР
наявність у навколишньому середовищі шкідливих речовин понад ГДК

45.

ЗАГАЛЬНІ ОСОБЛИВОСТІ НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЙ
Розподіл НС техногенного характеру
за причинами виникнення
психофізіологічні
11%
організаційні
37%
природні
2%
технічні
50%
Технічні причини - незадовільне виконання та порушення вимог технології виробництва при значній
фізичній зношеності більшості основних виробничих фондів підприємств України.
Організаційні причини - низька технологічна дисципліна на виробництвах, особливо екологічно
небезпечних, ігнорування вимог екологічних, санітарно-гігієнічних норм та стандартів у промисловості,
будівництві, комунальному господарстві, транспорті, торгівлі та інших галузях.
Психофізіологічні причини - недостатнє виконання, або зволікання з виконанням комплексу
попереджувальних заходів, спрямованих на запобігання виникнення НС природного і техногенного
характеру та зменшення їх наслідків з боку керівників підприємств, а також відсутність належної уваги в
цьому плані відповідальних органів державного управління.
Природні причини - постійне зростання антропогенного впливу на навколишнє природне середовище
та аномальні прояви атмосферних процесів.

46.

ЗАГАЛЬНІ ОСОБЛИВОСТІ НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЙ
Розподіл надзвичайних ситуацій
за місцем їх виникнення
44%
22%
34%
промислові будівлі та споруди
транспортні споруди, будівлі та об'єкти
об'єкти життєзабезпечення, включаючи житлові будинки

47.

ЗАГАЛЬНІ ОСОБЛИВОСТІ НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЙ
Розподіл об’єктів пошкоджених
внаслідок надзвичайних ситуацій
18%
4%
26%
52%
державної форми власності
приватної форми власності
колективної форми власності
власність інших держав

48.

ЗАГАЛЬНІ ОСОБЛИВОСТІ НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЙ
Розподіл за часом виникнення
Розподіл кількості надзвичайних ситуацій квітні 1998 - 2002 рр. по днях
25
20
15
10
5
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

49.

ЗАГАЛЬНІ ОСОБЛИВОСТІ НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЙ
Розподіл за часом виникнення
16,0
14,0
12,0
10,0
8,0
6,0
4,0
2,0
0,0
Грудень
Січень
Лютий
Березень
Квітень
Травень
Пожежі, вибухи
Аварії на транспорті
Аварії на системах життєзабезпечення
Аварії на електроенергетичних системах
Раптове зруйнування споруд

50. АНАЛІЗ ТА ПРОГНОЗУВАННЯ НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЙ

Складові прогнозу надзвичайних ситуацій
Вибір підходів та моделей прогнозування
Розрахунок числових характеристик та показників, необхідних для
використання в моделях прогнозування
Аналіз динаміки виникнення НС за період, що передує прогнозному,
виявлення закономірностей, особливостей (трендів)
Щоквартальна питома вага кількості виникнення
надзвичайних ситуацій (1997-2002 рр.)
0,32
0,3
0,28
0,283
0,26
0,22
0,2
0,248
0,247
0,24
0,221
0,18
0,16
І кв.
ІІ кв.
dmin
ІІІ кв.
dcep
dmax
ІV кв.

51.

АНАЛІЗ ТА ПРОГНОЗУВАННЯ НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЙ
Складові прогнозу надзвичайних ситуацій
Побудова прогнозу (квартал, рік)
Перевірка прогнозних показників iз фактичними результатами, уточнення
Щоквартальний прогноз виникнення НС техногенного
характеру в Україні в 2003 році
75
70
70
67
65
Максимум
63
61
60
55
50
45
51
56
57
51
55
Очікуваний
48
45
Мінімум
40
1
2
Очікуваний
3
Мінімальний
4
Максимальний

52.

Адреса веб-сайту МНС України: www.mns.gov.ua
English     Русский Rules