Громадянське суспільство
Громадянське суспільство:
Теорія громадянського суспільства
Головні ознаки громадянського суспільства:
Структурні елементи громадянського суспільства мають відповідати певним вимогам:
Громадянське суспільство в Україні. Сучасний стан та тенденції
Основні законодавчі перешкоди діяльності громадських та благодійних організацій в Україні
Вимоги до законодавства для розвитку громадянського суспільства які слід реалізувати в Україні
Дякуємо за увагу!
890.00K
Category: sociologysociology

Громадянське суспільство

1. Громадянське суспільство

Підготували: Кузьменко Тарас, Механіч Катерина і
Шепель Олександр

2. Громадянське суспільство:

є сукупністю міжособових відносин і сімейних,
суспільних, економічних, культурних, релігійних і
інших структур, які розвиваються в суспільстві зовні
кордоныв і без втручання держави.
предстає у вигляді соціального, економічного і
культурного простору, в якому взаємодіють вільні
індивіди, реалізовуючі приватні інтереси і здійснюючі
індивідуальний вибір.
це сфера недержавних суспільних інститутів і
відносин, сфера непримусової людської солідарності.
це сфера самовиявлення і реалізації потреб та
інтересів вільних індивідів через систему відносин
(економічних, соціальних, релігійних, національних,
духовних, культурних).

3.

«первісне положення людини за межами громадянського
суспільства, яке можна назвати природнім станом, не
може бути нічим іншим, як війною всіх проти всіх»
Томас Гоббс

4.

Гегель виділив три
прошарки у
громадянському
суспільстві:
субстанціальний
промисловий
загальний

5. Теорія громадянського суспільства

Виникнення
громадянського
суспільства пов’язується
з появою громадянина
як самостійного,
індивідуального члена
суспільства, який
усвідомлює себе таким,
наділений певним
комплексом
невідчужуваних прав і
свобод і відповідає
перед суспільством за
всі свої дії.

6. Головні ознаки громадянського суспільства:

розмежування компетенції держави і суспільства, незалежність
інститутів громадянського суспільства від держави в рамках своєї
компетенції;
демократія і плюралізм в політичній сфері;
ринкова економіка, основу якої складають недержавні підприємства;
середній клас як соціальна основа громадянського суспільства;
правова держава, пріоритет прав і свобод індивіда перед інтересами
держави;
ідеологічний і політичний плюралізм;
свобода слова і засобів масової інформації.

7. Структурні елементи громадянського суспільства мають відповідати певним вимогам:

Економічна система діє за принципами
самоорганізації, саморегулювання та
самоуправління;
Соціальна система має чітко виражене
структурне оформлення;
Політична система виступає, з одного
боку, в формі механізму узгодження
соціальних інтересів у суспільстві, а, з
іншого — як найбільш повне вираження
загального національного інтересу.

8. Громадянське суспільство в Україні. Сучасний стан та тенденції

9. Основні законодавчі перешкоди діяльності громадських та благодійних організацій в Україні

10. Вимоги до законодавства для розвитку громадянського суспільства які слід реалізувати в Україні

прості процедури реєстрації організацій громадянського
суспільства;
податкові стимули для діяльності організацій громадянського
суспільства та їх підтримки з боку індивідуальних та
корпоративних донорів;
правові можливості забезпечити існування організації через її
господарську діяльність;
прозорі процедури державної фінансової підтримки громадських
організацій;
правові гарантії вільного доступу організацій громадянського
суспільства до надання соціальних послуг за рахунок бюджетних
коштів;
процедури залучення організацій громадянського суспільства до
формування та реалізації державної політики.

11. Дякуємо за увагу!

English     Русский Rules