Лекція на тему: Медична допомога та послуга: правова сутність та характеристика за законодавством України. Особисті немайнові
План лекції:
МЕДИЧНА ДОПОМОГА
ПРОФЕСІОНАЛІЗМ
якість
доступність
Безоплатність
Зокрема:
Види медичної допомоги:
Первинна медична допомога
Спеціалізована медична допомога
Високоспеціалізована (третинна) медична допомога
Медична послуга
Договір про надання платних медичних послуг повинен складатися з основних частин :
Життя людини
Проблема визначення початку життя людини, тобто моменту, після якого вона набуває права на життя і його охорону, досить важлива
виділяють три підходи до визначення початку життя людини:
ЕВТАНАЗІЯ
Види евтаназії:
АКТИВНА ЕВТАНАЗІЯ
ПАСИВНА ЕВТАНАЗІЯ
Паліативна допомога
413.50K
Category: lawlaw

Медична допомога та послуга: правова сутність та характеристика за законодавством України

1. Лекція на тему: Медична допомога та послуга: правова сутність та характеристика за законодавством України. Особисті немайнові

права в галузі
охорони здоров’я, що забезпечують
існування фізичної особи .

2. План лекції:

Поняття медичної допомоги, її види.
Поняття медичної послуги
Платні та безоплатні медичні послуги
Договір про надання платних послуг:
поняття, особливості, зміст
Поняття та види евтаназії

3.

В Постанові Кабінету Міністрів
України № 955 від
11.07.2002р.“Про затвердження
Програми подання громадянам
гарантованої державою
безоплатної медичної допомоги”
дається визначення поняття
медичної допомоги

4. МЕДИЧНА ДОПОМОГА

це вид діяльності, який включає комплекс
заходів, спрямованих на оздоровлення та
лікування пацієнтів у стані, що на момент
її надання загрожує життю, здоров'ю і
працездатності та здійснюється
професійно підготовленими
працівниками, які мають на це право
відповідно до законодавства.

5.

Медична допомога характеризується
такими якостями:
Професіоналізм
Якість
Доступність
Безоплатність

6. ПРОФЕСІОНАЛІЗМ

обов'язок надавати своєчасну і кваліфіковану медичну і
лікарську допомогу.
За неналежне виконання медичним працівником своїх
професійних обов'язків внаслідок
недбалого чи несумлінного до
них ставлення наступає
кримінальна відповідальність
за ст.140 КК України.

7. якість

Держава забезпечує якість і безпеку надання медичної
допомоги пацієнтам завдяки відповідній системі
сертифікації,ліцензування, акредитації і стандартизації, а
також належній підготовці і перепідготовці медичного і
фармацевтичного персоналу на підставі існуючих
державних стандартів навчання,
і здійснює контрольні функції
за будь-якою
медичною практикою.

8. доступність

Елементами права на доступність медичної допомоги є:
безоплатність медичної допомоги;
вільний вибір лікаря і лікувального закладу;
заборона привілеїв та обмежень за ознаками раси,
кольору шкіри, політичних чи релігійних
переконань,майнового і соціального походження;
заборона дискримінації,
пов'язаної зі станом здоров'я.

9. Безоплатність

означає неможливість стягування з громадян
плати за таку допомогу в державних і
комунальних закладах у будь-яких варіантах
розрахунків: як готівкою, так і безготівково, чи у
вигляді добровільних внесків до різноманітних
медичних фондів, чи
у формі обов'язкових
страхових платежів.

10.

Постанова Кабінету Міністрів України
№ 1138 від 17.09.1996р
«Про затвердження переліку платних послуг,
які надаються в державних закладах охорони
здоров’я та вищих медичних закладах освіти»

11. Зокрема:

1. Косметологічна допомога, крім тієї, що подається
за медичними показаннями
2. Анонімне обстеження та лікування хворих,
заражених хворобами, що передаються статевим
шляхом, а також хворих на алкоголізм і
наркоманію (крім обстежень на ВІЛ та СНІД)
3. Лікування безпліддя, включаючи хірургічні методи,
штучне запліднення та імплантацію ембріона .

12.

4. Операції штучного переривання вагітності в
амбулаторних умовах (методом вакуумаспірації у разі затримки менструації
терміном не більш як на 20 днів) та у
стаціонарі (до 12 тижнів вагітності), крім
абортів за медичними і соціальними
показаннями
5. Протезування в тому числі зубне, слухове та
очне .
6. Корекція зору за допомогою окулярів та
контактних лінз .

13.

7. Лабораторні, діагностичні та консультативні
послуги за зверненнями громадян, що надаються
без направлення лікарів
8. Перебування у стаціонарі батьків у зв'язку з
доглядом за дітьми віком понад 6 років, якщо це не
зумовлено станом хворої дитини .
9. Проведення судово-медичної та судовопсихіатричної експертизи у цивільних справах
10. Видача бланків особистої медичної книжки

14.

11. Відпрацювання студентами державних вищих
медичних (фармацевтичних) закладів освіти
практичних, лабораторних та семінарських занять
12. Надання висновку фахівця з питань судово-медичної
та судово-психіатричної експертизи на запити
юридичних і фізичних осіб
13. Реалізація компонентів та препаратів,
виготовлених з донорської крові
14. Медичне обслуговування іноземних громадян, які
тимчасово перебувають на території України, в
тому числі за договорами страхування

15. Види медичної допомоги:

екстренна
первинна
вторинна (спеціалізована)
третинна (високоспеціалізована)
паліативна

16. Первинна медична допомога

подається переважно за
територіальною ознакою
сімейними лікарями або іншими
лікарями загальної практики

17. Спеціалізована медична допомога

подається лікарями, які мають
відповідну спеціалізацію і можуть
забезпечити більш кваліфіковане
консультування, діагностику,
профілактику і лікування, ніж
лікарі загальної практики

18. Високоспеціалізована (третинна) медична допомога

подається лікарем або групою лікарів, які
мають відповідну підготовку у галузі
складних для діагностики і лікування
захворювань, у разі лікування хвороб, що
потребують спеціальних методів
діагностики та лікування, а також з метою
встановлення діагнозу і проведення
лікування захворювань, що рідко
зустрічаються

19. Медична послуга

Це консультативні, діагностичні,
лікувальні, профілактичні і
реабілітаційні послуги, що надаються
закладами охорони здоров’я
державної, комунальної та інших форм
власності

20.

При складанні договорі в в сфері платної медицини
слід звернути увагу на такі елементи:
Предмет
Ціна
строк дії договору
права і обов'язки сторін.

21. Договір про надання платних медичних послуг повинен складатися з основних частин :

Інформаційна
Умовна
Цінова
Зобов'язуюча

22. Життя людини

Це фізіологічне і
психологічне
функціонування її
організму як єдиного
цілого

23. Проблема визначення початку життя людини, тобто моменту, після якого вона набуває права на життя і його охорону, досить важлива

з багатьох причин, у тому
числі й пов'язаних з медичною
діяльністю

24. виділяють три підходи до визначення початку життя людини:

З народження.
З моменту зачаття.
У різний термін внутрішньоутробного
розвитку

25. ЕВТАНАЗІЯ

навмисне прискорення смерті або умертвіння
невиліковного хворого з метою припинення його
страждань
Стаття 52
Закон України «Основи законодавства про охорону здоров'я»

26.

У Цивільному кодексі
України закріплено
заборону задовольняти
прохання фізичної особи
про припинення її життя
(ч. 4 ст. 281)

27.

Активна евтаназія в Україні
прирівнюється до умисного
вбивства
ст.115 Кримінального кодексу
України

28. Види евтаназії:

«добровільна евтаназія» і «примусова евтаназія»
«Активна» і «пасивна»
«Позитивна» і «негативна»
«метод відкладеного шприцу» и «метод наповненого
шприцу»

29. АКТИВНА ЕВТАНАЗІЯ

це проведення будь-яких
дій, введення
лікарських засобів, які
прискорюють
смертельний результат

30. ПАСИВНА ЕВТАНАЗІЯ

це незастосування засобів і
невиконання лікарських
маніпуляцій, які б
підтримували певний час
життя важкохворого
пацієнта

31. Паліативна допомога

комплекс заходів та послуг, які
спрямовані на покращення якості
життя невиліковно хворої
людини на останніх
етапах її життя .

32.

Дякую за увагу!
English     Русский Rules