ПАМ’ЯТАЙТЕ: НАСИЛЬСТВО Є ПОРУШЕННЯМ ВАШИХ КОНСТИТУЦІЙНИХ ПРАВ І СВОБОД!!!
Телефони Центрів соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді
Телефони Центрів соціально-психологічної допомоги
0.99M
Category: psychologypsychology

Право на життя без насильства

1.

2.

Людина, її життя і здоров'я, честь і гідність,
недоторканність і безпека визнаються в Україні
найвищою соціальною цінністю (стаття 3 Конституції
України).
Усі люди є вільні і рівні у своїй гідності та правах (стаття
21 Конституції України).
Кожен має право на повагу до його гідності (стаття 28
Конституції України).
Ніхто не повинен зазнати тортур, або жорстокого,
нелюдського, або такого, що принижує його гідність,
поводження і покарання (стаття 5 Загальної декларації
прав людини).

3. ПАМ’ЯТАЙТЕ: НАСИЛЬСТВО Є ПОРУШЕННЯМ ВАШИХ КОНСТИТУЦІЙНИХ ПРАВ І СВОБОД!!!

Відповідно до Закону України «Про попередження насильства в сім’ї»
виділяють 4 види насильства в сім’ї:
ФІЗИЧНЕ НАСИЛЬСТВО – умисне нанесення одним членом сім’ї іншому
члену сім’ї побоїв, тілесних ушкоджень, що може призвести або призвело
до смерті постраждалого, порушення фізичного чи психічного здоров’я,
нанесення шкоди його честі і гідності.
СЕКСУАЛЬНЕ НАСИЛЬСТВО – протиправне посягання одного члена
сім’ї на статеву недоторканність іншого члена сім’ї, а також дії
сексуального характеру по відношенню до неповнолітнього члена сім’ї.
ПСИХОЛОГІЧНЕ НАСИЛЬСТВО – насильство, пов’язане з дією одного
члена сім’ї на психіку іншого члена сім’ї шляхом словесних образ або
погроз, переслідування, залякування, якими навмисно спричиняється
емоційна невпевненість, нездатність захистити себе та може завдаватися
або завдається шкода психічному здоров’ю.
ЕКОНОМІЧНЕ НАСИЛЬСТВО – умисне позбавлення одним членом сім’ї
іншого члена сім’ї житла, їжі, одягу та іншого майна чи коштів, на які
постраждалий має передбачене законом право, що може призвести до
його смерті, викликати порушення фізичного чи психічного здоров’я.

4.

ПАМ’ЯТАЙТЕ: першим кроком до
подолання проблеми насильства в
родині має стати її усвідомлення!
Скажи «НІ»
родині!
насильству
у
власній
ВИ МАЄТЕ ПРАВО НА БЕЗПЕЧНЕ
ЖИТТЯ БЕЗ ЗНУЩАНЬ І СТРАХУ, НА
ФІЗИЧНУ
ТА
ПСИХОЛОГІЧНУ
НЕДОТОРКАННІСТЬ!

5.

Якщо Ви потерпаєте від насильства зі сторони члена сім’ї, якщо
Ваш чоловік або Ваша дружина, партнер або партнерка, або Ваші
батьки кривдять Вас, не соромтеся, звертайтеся за допомогою
до:
Органу
внутрішніх
справ
(зателефонуйте 102)
Дільничного
інспектора
міліції
Кримінальної
міліції у
справах дітей
(напишіть заяву про
вчинення насильства
у сім'ї)
(у випадку, коли від
насильства
постраждали діти)
Обласної,
районної (міської)
державної
адміністрації
Центру
соціальних
служб для сім'ї,
дітей та молоді
(див. додаток)
Служби у
справах дітей
(у випадку, коли від
насильства
постраждали діти)

6.

Орган внутрішніх справ
приймає та розглядає заяви та повідомлення про вчинення
насильства в сім’ї або реальну його загрозу, вживає заходів
щодо припинення насильства;
проводить роз’яснювальну роботу в сім’ях, у яких вчинено
насильство або існує реальна загроза його вчинення,
повідомляє членів сім’ї про права, заходи та послуги, якими
вони
можуть
скористатися,
та
передбачену
законодавством відповідальність;
при безпосередній загрозі життю та здоров’ю дитини або
інших членів сім’ї, які постраждали від насильства в сім’ї,
вживає заходів щодо ліквідації цієї загрози та надає
необхідну допомогу у направленні до спеціалізованих
установ для жертв насильства в сім’ї.

7.

Структурний підрозділ обласної, районної
(міської) державної адміністрації
приймає та розглядає заяви та повідомлення про вчинення
насильства в сім’ї або реальну його загрозу;
під
час розгляду заяв та повідомлень відвідує
постраждалого від насильства в сім’ї або особу, стосовно
якої існує реальна загроза його вчинення, та складає акт
з’ясування обставин вчинення насильства;
організовує
та забезпечує проходження особами, які
вчинили насильство в сім’ї, реабілітаційних заходів
(корекційних програм).

8.

Центр соціальних служб для сім’ї, дітей та
молоді
приймає інформацію про випадки вчинення насильства в
сім’ї або реальної загрози його вчинення;
надає особам, які постраждали від насильства в сім’ї,
психологічну, соціально-педагогічну, соціально-економічну,
інформаційну, соціально-медичну та юридичну допомогу;
здійснює соціальне інспектування та соціальний супровід
сімей, де мають місце випадки вчинення насильства.

9.

Служба у справах дітей
здійснює прийом інформації про вчинення насильства в сім’ї або
реальну загрозу його вчинення, а також про випадки жорстокого
поводження з дітьми та вживає заходів щодо захисту прав
дитини;
порушує питання перед відповідними органами про притягнення
до відповідальності осіб, які допустили порушення прав, свобод і
законних інтересів дітей;
вирішує
питання щодо тимчасового вилучення дитини з
середовища, де вона зазнала жорстокого поводження, та
подальшого її влаштування;
надає соціально-психологічну допомогу дитині, яка зазнала
жорстокого поводження з боку дорослих.

10. Телефони Центрів соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді

Кримський республіканський центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді
(0652) 24-10-89
Вінницький обласний центр соціальних служб для сім'ї дітей та молоді
(0432) 67-29-66
Волинський обласний центр соціальних служб для сім'ї дітей та молоді
(0332)71-59-60
Дніпропетровський обласний центр соціальних служб для сім'ї дітей та молоді (056) 370-48-19
Донецький обласний центр соціальних служб для сім'ї дітей та молоді
(062) 311-60-12
Житомирський обласний центр соціальних служб для сім'ї дітей та молоді
(0412) 37-15-64
Закарпатський обласний центр соціальних служб для сім'ї дітей та молоді
(03122) 3-40-00
Запорізький обласний центр соціальних служб для сім'ї дітей та молоді
(061) 22-40-452
Івано-Франківський обласний центр соціальних служб для сім'ї дітей та молоді
(03422) 2-52-98
Київський обласний центр соціальних служб для сім'ї дітей та молоді
(044) 246-47-97

11.

Кіровоградський обласний центр соціальних служб для сім'ї дітей та молоді
(0522) 24-67-83
Луганський обласний центр соціальних служб для сім'ї дітей та молоді
(0642) 58-65-01
Львівський обласний центр соціальних служб для сім'ї дітей та молоді
(0322) 261-09-42
Миколаївський обласний центр соціальних служб для сім'ї дітей та молоді
(0512) 35-00-23
Одеський обласний центр соціальних служб для сім'ї дітей та молоді
(048) 725-85-21
Полтавський обласний центр соціальних служб для сім'ї дітей та молоді
(05322) 2-94-11
Рівненський обласний центр соціальних служб для сім'ї дітей та молоді
(0362) 63-18-65
Сумський обласний центр соціальних служб для сім'ї дітей та молоді
(0542) 25-85-35
Тернопільський обласний центр соціальних служб для сім'ї дітей та молоді
(0352) 22-03-95
Харківський обласний центр соціальних служб для сім'ї дітей та молоді
(057) 757-08-94

12.

Херсонський обласний центр соціальних служб для сім'ї дітей та молоді
(0552) 26-35-51
Хмельницький обласний центр соціальних служб для сім'ї дітей та молоді
(03822) 76-55-58
Черкаський обласний центр соціальних служб для сім'ї дітей та молоді
(0472) 63-05-54
Чернівецький обласний центр соціальних служб для сім'ї дітей та молоді
(0372) 55-28-02
Чернігівський обласний центр соціальних служб для сім'ї дітей та молоді
(04622) 77-89-84
Київський міський центр соціальних служб для сім'ї дітей та молоді
(044) 456-47-04
Севастопольський міський центр соціальних служб для сім'ї дітей та молоді (0692) 54-40-68

13. Телефони Центрів соціально-психологічної допомоги

Волинський обласний центр соціально-психологічної допомоги
код (0332) 78-48-09
або 78-23-88
Обласний комунальний заклад «Дніпропетровський центр соціальнопсихологічної допомоги»
код (056) 776-09-95
Донецький обласний центр соціально-психологічної допомоги
код (062) 213-04-57
або 099-075-51-68
Житомирський обласний центр соціально-психологічної допомоги
код (0412) 25-59-89
Закарпатський обласний центр соціально-психологічної допомоги
код (0312) 63-80-97
Запорізький обласний центр соціально-психологічної допомоги
код (061) 13-88-20
Івано-Франківський обласний центр соціально-психологічної допомоги у селищі
Верховина
код (03432) 2-51-45
Кіровоградський обласний центр соціально-психологічної допомоги
код (0522) 27-42-36
або 30-14-17
Луганський обласний центр соціально-психологічної допомоги
код (06473) 9-30-54
Львівський обласний центр соціально-психологічної допомоги
код (032) 237-99-27
або 237-99-20

14.

Миколаївський обласний центр соціально-психологічної допомоги
код (0513) 45-30-42
Комунальна установа «Обласний центр соціально-психологічної допомоги»
м. Одеса
код (048) 718-44-66
Комунальний заклад «Рівненський центр соціально-психологічної допомоги»
код (0362) 63-24-89
Хмельницький обласний центр соціально-психологічної допомоги
код (0382) 74-64-72
Сумський обласний центр соціально-психологічної допомоги
код (0542) 60-18-58
Тернопільський обласний центр соціально-психологічної допомоги «Родина»
код (0352) 28-79-29
Чернівецький обласний центр соціально-психологічної допомоги
код (0372) 58-23-83
Чернігівський обласний центр соціально-психологічної допомоги
код (04622) 5-83-97
або 5-82-74
Київський міський центр соціально-психологічної допомоги
код (044) 229-68-81
або 566-15-47
Комунальна установа «Центр соціально-психологічної допомоги»
код (0692) 54-94-12
або 93-67-95
English     Русский Rules