Тема 2.2. Податок на майно
2.2.1. Податок на нерухоме майно (ст.266)
2.2.2. Транспортний податок (ст.267)
2.2.3. Земельний податок
142.00K
Category: lawlaw

Податок на майно

1. Тема 2.2. Податок на майно

2. 2.2.1. Податок на нерухоме майно (ст.266)

• Платниками податку є фізичні та юридичні особи, в тому
числі нерезиденти, які є власниками об’єктів житлової
та/або нежитлової нерухомості (п.266.1.1 ст. 266)
• Об’єкт оподаткування - об’єкт житлової та нежитлової
нерухомості, в тому числі його частка.
• Не є об’єктом оподаткування( п. 266.2.2 ст.266)
- об’єкти соціального значення, наприклад будівлі дитячих
будинків сімейного типу;
гуртожитки; житлова
нерухомість непридатна для проживання, об’єкти
житлової нерухомості, що належать дітям-сиротам, дітям.
- будівлі спецпризначення- промисловості, зокрема
виробничі корпуси, цехи, складські приміщення
промислових
підприємств;
будівлі,
споруди
сільськогосподарських
товаровиробників,
об’єкти
житлової та нежитлової нерухомості, які перебувають у
власності органів державної влади;
- Інші.

3.

Базою оподаткування є загальна площа об’єкта житлової
та нежитлової нерухомості, в тому числі його часток.
Пільги із сплати податку (п. 266.4):
База
оподаткування
об’єкта/об’єктів
житлової
нерухомості, в т.ч. їх часток, що перебувають у
власності фізичної особи платника податку,
зменшується:
а) для квартир незалежно від їх кількості - на 60 кв. метрів;
б) для житлових будинків незалежно від їх кількості - на
120 кв. м.;
в) для різних типів об’єктів житлової нерухомості - на 180
кв. м.
Таке зменшення надається один раз за кожний базовий
податковий (звітний) період (рік).
Сільські, селищні, міські ради можуть збільшувати
граничну межу житлової нерухомості, на яку
зменшується база оподаткування.

4.

Ставки встановлюються за рішенням сільської,
селищної або міської ради в залежності від
місця розташування та типів об’єктів у розмірі,
що не перевищує 3 % розміру мінімальної
заробітної плати, встановленої на 1 січня за 1
кв. м. бази оподаткування. (п.266.5.1)
Податковий період = Календарний рік
Податкове зобов’язання сплачується:
а) фізичними особами - протягом 60 днів з дня
вручення податкового повідомлення-рішення;
б) юридичними особами - авансовими внесками
щокварталу до 30 числа місяця, що наступає за
звітним кварталом, які відображаються в
річній податковій декларації«.

5. 2.2.2. Транспортний податок (ст.267)

• Платники транспортного податку- фізичні та
юридичні особи, в т. ч. нерезиденти, які мають
зареєстровані в Україні власні легкові
автомобілі.
• Об’єкт оподаткування - легкові автомобілі, які
використовувалися до 5 років і вартістю понад
750 мінімальних заробітних плат
• База оподаткування - легковий автомобіль.
• Ставка податку встановлюється з розрахунку на
календарний рік у розмірі 25 000 грн. за кожен
легковий автомобіль.

6.

• Базовий податковий (звітний) період
календарний рік.
• Строки сплати податку
• Транспортний податок сплачується:
• а) фізичними особами - протягом 60 днів з
дня вручення податкового повідомленнярішення;
• б) юридичними особами - авансовими
внесками щокварталу до 30 числа місяця,
що наступає за звітним кварталом, які
відображаються в річній податковій
декларації«.

7. 2.2.3. Земельний податок

Платниками податку є:
- власники земельних ділянок, земельних
часток (паїв);
- землекористувачі.
Об'єктами оподаткування є:
-земельні ділянки, які перебувають у
власності або користуванні;
-земельні частки (паї), які перебувають у
власності.

8.

Базою оподаткування є:
-нормативна грошова оцінка земельних ділянок з
урахуванням коефіцієнта індексації;
-площа земельних ділянок, нормативну грошову
оцінку яких не проведено.
Ставка податку за земельні ділянки, нормативну
грошову оцінку яких проведено, встановлюється у
розмірі не більше 3 % від їх нормативної грошової
оцінки, а для сільськогосподарських угідь - не
більше 1 відсотка від їх нормативної грошової
оцінки.
• Ставка податку встановлюється у розмірі не більше
12 % від їх нормативної грошової оцінки за земельні
ділянки, які перебувають у постійному користуванні
суб’єктів господарювання (крім державної та
комунальної форми власності).

9.

Пільги щодо сплати земельного податку для
фізичних осіб:
• Від сплати податку звільняються соціально
незахищені групи, наприклад:
• Інваліди 1 і 2 групи;
• фізичні особи, які виховують трьох і більше
дітей віком до 18 років;
• пенсіонери (за віком);
• Інші.

10.

• Земельні ділянки, які не підлягають
оподаткуванню земельним податком:
• сільськогосподарські угіддя зон радіоактивно
забруднених територій
• землі сільськогосподарських угідь, що
перебувають у тимчасовій консервації або у
стадії сільськогосподарського освоєння;
• земельні ділянки сільськогосподарських
підприємств усіх форм власності та
фермерських (селянських) господарств,
зайняті молодими садами, ягідниками та
виноградниками

11.

• Базовим податковим (звітним) періодом
для плати за землю є календарний рік.
• Підставою для нарахування земельного
податку є дані державного земельного
кадастру.
English     Русский Rules