1.60M
Category: ConstructionConstruction

Етапи прийняття інвестором виконаних робіт та готових об'єктів

1.

Презентація на тему:
« Етапи прийняття інвестором
виконаних робіт та готових об'єктів »
Виконали:
Тронько К.
Філь К.
Місілюк Г.
Нечет О.

2.

Після проведення пусконалагоджувальних робіт, які проводяться
в процесі монтажу обладнання, під час введення об'єкта в
експлуатацію, а іноді і в післяпусковий період настає дуже
відповідальний етап інвестиційного процесу — введення в дію
виробничих
потужностей
інвестиційних проектів.
і
реалізація
будь-яких
інших

3.

В Україні діє порядок, встановлений Кабінетом Міністрів
відповідно до чинного законодавства, який передбачає
кілька стадій прийомки виконаних робіт і готових об'єктів.
Можна виокремити три з них.

4.

1)
Прийом
від
інвестора
(замовника)
підрядником:
-будівельного майданчика для освоєння;
-затвердженої
проектно-кошторисної
документації, робочої документації і іншої
технічної документації;
-технологічного і іншого обладнання для
монтажу в проектному положенні і інше

5.

2) Прийом від підрядника інвестором (замовником) або
робочою комісією замовника:
- виконаних робіт, конструктивних елементів, етапів,
готової будівельної продукції;
- прийом робіт, що приховуються наступними роботами,
зі складанням відповідних актів;

6.

-
попередній
підтвердження
прийом
технічної
конструктивних
готовності
етапів
для
до
виконання
повністю
закінчених
наступних робіт;
-
прийом
робочою
комісією
монтажем установок, машин і агрегатів для комплексного
випробування і пусконалагоджувальних робіт;
- прийом робочими комісіями в експлуатацію закінчених
окремо стоячих приміщень і споруд, вмонтованих чи
прибудованих приміщень виробничого чи допоміжного
призначення, що входить до складу об'єкту та ін.

7.

3) Прийом від інвестора (замовника) Державною
приймальною
комісією
закінченого
будівництвом
підприємства і пускового комплексу, черги, об'єкту.
До
прийому
об'єктів
державною
приймальною
комісією вони повинні прийматися робочими комісіями,
призначеними інвестором (замовником).
Робоча комісія призначається не пізніше п'яти днів
після
отримання
письмового
повідомлення
генпідрядника про готовність об'єкту до прийому.

8.

Усунення недоліків здійснюється підрядником у межах
гарантійних строків:
• для змонтованого обладнання та електромонтажних
робіт — протягом 6-ти місяців;
• загально-будівельних робіт — протягом одного року з
дня передачі об'єкту в експлуатацію;
• по житлових будинках — протягом 2-х років.

9.

Проте звичайно виявлені робочою комісією недоліки в
процесі будівництва повинні бути усунені до введення
об'єкта в експлуатацію.
Всі недоліки і дефекти ліквідуються генпідрядником за
його рахунок.

10.

При неусуненні дефектів у встановлені актами терміни
замовник має усунути їх своїми силами за рахунок
підрядчика крім того, стягнути з підрядчика неустойку
в розмірі 50% вартості робіт з усунення дефектів

11.

Підприємства,
будівлі,
споруди
і
об’єкти
кінчені
будівництвом відповідно до затвердженого проекту і
підготовлені до експлуатації, незалежно від форми
власності пред’являються до приймання Державним
приймальним комісіям.

12.

Порядок призначення Державної приймальної комісії
встановлюється
Кабінетом
Міністрів
України
в
залежності від важливості і вартості об'єктів, які
здаються в експлуатацію.
Призначення відбуваються завчасно, але не пізніше чим
за 3 місяці для виробничих об'єктів і за 30 днів — для
житлово-цивільних.

13.

Головою комісії призначаються керівні працівники
Кабінету Міністрів, міністерств, корпорацій і
консорціумів.

14.

Інвестор надає Державній приймальній комісії всю наявну
документацію:
- документи робочої приймальної комісії;
- проектно-кошторисну документацію;
-перелік усіх організацій, що брали участі інвестиційному
процесі;
- документи про відведення земельної ділянки
-
дані
про
геодезичні,
гірничо-гідрологічді
ініні
дослідження;
-
висновок
експлуатацію.
про
можливість
прийняття
об'єкт
в

15.

Особливостями будівництва підприємств за допомогою
комплексного
імпортного
обладнання є
безумовна
необхідність їх завершення до закінчення гарантійного
терміну, що встановлюється фірмами-постачальниками,
і випуск продукції в обсягах і з якістю, передбачених в
контракті.

16.

Державна комісія повинна представити органу, що її
призначив, акт про прийняття об'єкта, а в разі відмови —
аргументований
висновок.
Цей
державний
орган
повинен затвердити акт не пізніше тижня для житловоцивільних будівель і місяця — для об'єктів виробничого
призначення.

17.

Датою введення в експлуатацію і прийняття на баланс
інвестора
основних
фондів
вважається
дата
підписання акта Державною приймальною комісією.
English     Русский Rules