Апаттар медицинасының ұйымдастыру принциптері
Апаттар медицинасы Орталығы
Заңды нормативтер
Апаттар медицинасын ұйымдастыру қағидалары
Апаттар медицинасын ұйымдастыру қағидалары
АМО мақсаты
АМО құрылымы
Санитарлық-ағартулық жұмыстар
Қорытынды
Қолданылған әдебиеттер
2.68M
Category: medicinemedicine

Апаттар медицинасының ұйымдастыру принциптері

1. Апаттар медицинасының ұйымдастыру принциптері

“Астана Медицина Университеті” АҚ
Апаттар медицинасының ұйымдастыру
принциптері
Орындаған: Ахын А.
536-топ. Ж.М.
Тексерген: Насыров В.В.

2.

Төтенше жағдайларда шұғыл медициналық көмекті
оперативті және де сапалы көрсету мақсатында, 1994 жылы
желтоқсан айында ҚР Денсаулық сақтау Министірлігі (ДСМ)
бұйрығымен ҚР ДСМ-нің экстремалды және медикобиологиялық мәселелер бойынша республикалық ғылымитәжірибелік орталығы құрылды, кейін 1997 жылы орталық
аты Апаттар медицинасы орталығы деп өзгертілді.

3.

2007
ж.
тамыз
айында
төтенше
жағдайларға
жауаптың
оперативтілігін
жоғарылату
мақсатында
Апаттар
медицинасы орталығы Төтенше жағдайлар
министірлігіне (ТЖМ) берілді.

4.

• Бейбіт және соғыс уақыты кезіндегі ТЖ тұрғындарға шұғыл
медициналық көмекті ұйымдастырудың негізгі принциптерін,
Қазақстан Республикасының апат медицинасы қызметінің (АМҚ)
ұйымдастыру құрылымын, міндеттерін, АМҚ құрал, күштерімен және
оның
тағайындалуын
меңгеру.
• Төтенше жағдайлар пайда болған кезде санитарлық-гигиеналық
және эпидемияға қарсы шараларды өткізуді ұйымдастырылуы
бойынша
дағдыларды
студенттерге
игерту.
«Азаматтық қорғаныс» (АҚ) термині халықты қорғау мен апаттардың
салдарын жоюмен айналысатын басқару органдарының атауы ретінде
1940 жылы қыркүйекте Англияда енгізілген. 1950 жылдың
желтоқсанында АҚШ-та АҚ туралы заң қабылданды. Осы уақыттан
бастап АҚШ-та азаматтық қорғаныстың қазіргі жүйесі құрыла
бастады. Халықаралық ұйымның штаб-пәтері Женевада (Швейцария)
орналасқан.

5.

• Бейбіт және соғыс уақыты кезіндегі ТЖ тұрғындарға
шұғыл медициналық көмекті ұйымдастырудың негізгі
принциптері:
1. Қазақстан Республикасында төтенше жағдай және Азаматтық
қорғаныстың Медициналық қызметінің, апат медицина қызметінің
қалыптасуы.
2. Бейбіт және соғыс уақытында пайда болатын төтенше жағдайлар
кезінде ТЖ және АҚМҚ мен АМҚ әрекет ету жағдайы.
3. ҚР Апат медицина қызметі, тағайындалуы, міндеттері, басқару
органдары,
күштері
мен
құралдары.
4. ТЖ және АҚ медициналық қызметі, тағайындалуы, міндеттері,
басқару
органдары,
күштері
мен
құралдары.
5. ТЖ және АҚМҚ мен АМҚ ұйымдастырушылық принциптері.

6.

• 6. Бейбіт және соғыс уақытында пайда болатын төтенше
жағдайлар кезінде тұрғындарды медициналық қамтамсыз
етуді жоспарлау, басқаруды ұйымдастыру, ТЖ алдын алу
және салдарын жоюға қатысатын басқа да қызметтері мен
органдарымен
өзара
қатынасы.
7. жМК және АҚМҚ қажетті медициналық мүліктердің
түрі
8.
Медициналық
жабдықтау
көзі
9. жМҚ, АҚМҚ және ТЖ құрылымдары мен мекемелеріне
медициналық мүлікті толықтыру, жинақтау және тарату
тәртібі.
10. Медициналық мүліктерді қорғауды ұйымдастыру

7.

8. Апаттар медицинасы Орталығы

• Апаттар медицинасы Орталығы (АМО) апаттар медицнасы
саласында мемлекеттік мекемелер арасындағы өзара қарымқатынасты жүзеге асыратын координирлеуші мекеме болып
табылады.
• Қазастанның барлық аумақтарында халықты уақытылы шұғыл
медициналық және психологиялық көмекпен қамтамасыз ету,
сонымен қатар техногенді және табиғи сипаттағы төтенше жағдайлар
зонасында медико-санитарлық салдарларды жою мен алдын алу
мақсатында, ҚР басқармасының 2010 жылғы 28 қантардағы №30
бұйрығына сәйкес, Апаттар медицинасы Орталығына 10
территориальды филиалдар берілді.

9. Заңды нормативтер

Апаттар медицина орталығы өз жұмысын ҚР келесі заңдарына сәйкес
атқарады: «Техногенді және табиғи сипатты төтенше жағдайлар
туралы», «Апаттық құтқару қызметтері мен құтқарушылар статусы
туралы», Кодексом Республики Казахстан «Халыө денсаулығы және
денсаулық сақтау жүйесі туралы» туралы ҚР Кодексі, «Қазақстан
Республикасында төтенше жағдайлардағы шұғыл медициналық көмек
қызметін ұйымдастыру туралы» ҚР ДСМ кабинетінің 1994 жылғы 27
қыркүйектегі №1068 бұйрығы, « Төтенше жағдайларды жою және
олардың алдын алу туралы» ҚР Басқармасының 1997 жылғы 28
тамыздағы №1298 бұйрығы және өзге де Қазақстан Республикасы
нормативті актілері.

10.

11. Апаттар медицинасын ұйымдастыру қағидалары

1. Апаттар медицинасы қызметі мемлекеттік және приоритетті сипатқа ие.
2. Апаттар медицинасы қызметі територриялды-өндірістік, регионалдық қағида
бойынша ұйымдастырылады және 3 деңгейлі құрылымға ие: мемлекеттік,
облыстық и территориалды.
3. Апаттар медицинасы қызметі басқармасы мен ұйымдастырылуы төтенше
жағдайларда халыққа тез арада медициналық көмек көрсету, медициналық
эвакуация мен госпитализацияның орталықтандырылған және
орталықтандырылымаған басқармасымен қамтамасыз етіледі.
4. Төтенше жағдайдан зардап шеккендерге көмек кқрсетудің 2 сатылылығы.
5. Медициналық сараптама – негізгі қағидаларадың бірі.
6. Эшелонирлеу және күш пен құралдар маневрі.
7. Өзара қарым-қатынас кағидасы.

12. Апаттар медицинасын ұйымдастыру қағидалары

8. Шұғыл медициналық көмекті көрсетудің эффективтілігі, уақытылы
көрсетілуі және үзілмелілігі.
9. Бірбастамалық кағидасы.
10. Апаттар медицина қызметінің (АМҚ) әмбебаптылығы.
11. Экономикалық негіздеме және АМҚ-нің қүралдары мне кұшінің
жеткіліктілігі.
12. ТЖ-да ШМК қатысушы мамандардың заңдық, әлеуметтік, материалды
және құқықтық жауаптылығы.
13. Халықты ТЖ-да шұғыл медициналық көмек көрсетуді үйрету.

13. АМО мақсаты

Апаттар медицинасы Орталығынығ негізгі
мақсаты болып ТЖ кезінде шұғыл медициналық
және психологиялық көмекті ұйымдастыру,
координациялау және оған қатысу, сонымен қатар
ТЖ аумағындағы орындаушы мекемелер және
апаттық-құтқарушы күштерді медициналық және
психологиялық қамтамасыз ету табылады.

14. АМО құрылымы

Қазіргі таңда АМО құрылымында
16
филиал өз қызметін атқарады: Астана, Алматы
қалаларында және Ақтөбе, Атырау, ШығысҚазақстан, Қарағанды, Қызылорда, Манғыстау,
Павлодар,
Солтүстік-Қазақстан,
ОңтүстікҚазастан облыстарында.

15.

16.

17.

Өзінің көпжылдық қызметінде АМО бөлімшелері Республиканың
территориясында болған көптеген ірі масштабты төтенше жағдайларда
шұғыл медициналық көмек көрсетуге қатысқан.
Солардың кейбіреулеріне мысал:
• 2003 жылы Жамбыл обл., Луговая станциясында болған жер сілкінісінде
аумақта госпиталь құрылып, барлық зардап шеккендер арасынан 1000 жуық
адамдарға көмек көрсетілген.
• Сонымен қатар, АМО медиктері Алматы облысы, Қызылағаш су қоймасы
жарылғанда; Маңғыстау облысы Жаңаөзендегі жағдайда; Көкшетау-Алматы
рейс ұшағы апатқа ұшырағанда; Ақмола облысы Атбасар қаласында болған
су тасу кезінде; және өзге де ұқсас жағдайларда бағасыз көмек көрсетті.

18.

19.

20. Санитарлық-ағартулық жұмыстар

АМО бұйрығымен, халықты ақпаратмен қамтамасыз
ету, бар білімме бөлісу, апаттар медицинасы мамандарының
популяризациясын және имиджін жоғарылату, сонымен
қатар басып шығару материалдары мен журналдардағы
статьяларды рецензирлеу мақсатында Редакциялық Совет
құрылды. Редакциялық Совет 2010-2012 жж. жұмысының
нәтижесі ретінде СМИ-дағы төтенше жағдайларды алғашқы
дәрігерге дейінгі көмек көрсету бойынша 92 жазылған
мақалалар, оқылған 302 лекциялар, жүргізілген 17
интерактивті сабақтар мен 127 сынып сағаттары 5650 жуық
10-11 сынып оқушылары болып табылады.

21. Қорытынды

• Төтенше жағдайларда шұғыл медициналық көмекті оперативті және
де сапалы көрсету мақсатында, 1994 жылы желтоқсан айында ҚР
Денсаулық сақтау Министірлігі (ДСМ) бұйрығымен ҚР ДСМ-нің
экстремалды және медико-биологиялық мәселелер бойынша
республикалық ғылыми-тәжірибелік орталығы құрылды, кейін
1997 жылы орталық аты Апаттар медицинасы орталығы деп
өзгертілді.
• Апаттар медицинасы Орталығы (АМО) апаттар медицнасы
саласында мемлекеттік мекемелер арасындағы өзара қарымқатынасты жүзеге асыратын координирлеуші мекеме болып
табылады.

22. Қолданылған әдебиеттер

• Неотложные состояния и экстренная медицинская
помощь: Справочник / Бас ред. Е.И. Чазова. - М.:
Медицина, 1988. - 640 б.
• Хван Т.А., Хван П.А. Безопасность жизнедеятельности. Ростов н/Д: Феникс, 2001.
• www.google.kz
English     Русский Rules