Тарау: Термодинамиканың 2-заңы
Идеал жылу машинасы
Карно теоремасы
Температураның ТД-лық шкаласы
Термодинамиканың екінші заңы
Клаузиус теоремасы
Клаузиус теңдігі
Энтропия
Энтропияның физикалық мағынасы
Қайтымсыз процестердегі энтропияның өзгеруі
ТД-ның негізгі теңдеуі
3.52M
Category: physicsphysics

Термодинамиканың 2-заңы

1. Тарау: Термодинамиканың 2-заңы

Процесс қайтымды деп аталады, егер ол кері бағытта тура
процестің жүрген барлық аралық күйлерінен өтсе.
Және бұл кезде қоршаған денелерде ешбір өзгеріс болмау керек.
Осы шартты қанағаттандырмайтын кез келген процесс қайтымсыз
пр. болады, яғни қайтымсыз пр-тің соңында қоршаған денелерде
не дененің өзінде қайсібір өзгерістер қалып қояды.
Мысалы, үйкеліспен жүретін ⍱ пр. қайтымсыз б-ды, себебі
үйкеліс кезінде
English     Русский Rules