Моніторінг готовності до школи дітей 1-х класів ХГ №152 (2017-2018н.р.)
Мета: дослідження процесу готовності дітей 1-х класів до школи
Інструментарій
Результати моніторінгу (по кількісним показникам)
Рівень готовності 1-А класу до шкільного навчання
Рівень готовності 1-Б класу до шкільного навчання Мотиваційна готовність
Рівень готовності 1-Б класу до шкільного навчання
Рівень готовності 1-В класу до шкільного навчання
Рівеь готовності 1-В класу до шкільного авчання
Рівень готовності 1-Г класу до шкільного навчання
Рівень готовності 1-Г класу до шкільного навчання
Рівень готовності 1-Д класу до шкільного навчання
Рівень готовності 1-Д класу до шкільного навчання
Загальний рівень мотиваційної готовності по класам
Загальний рівень інтелектуальної готовності та довільної саморегуляції по класам
Загальний рівень адаптації учнів 1-х класів
Рекомендації класним керівникам щодо адаптації першокласників до навчання:
Рекомендації класним керівникам щодо адаптації першокласників до навчання:
Дякую за увагу!
Адаптация
Признаки успешной адаптации
Признаки дезадаптации
Трудности адаптационного периода
Кризисные периоды
Рекомендации учителям
Общая тревожность в школе
Переживание социального стресса
Фрустрация потребности в достижение успеха
Страх самовыражения
Страх ситуации проверки знаний
Страх не соответствовать ожиданиям окружающих
Низкая физиологическая сопротивляемость стрессу
Проблемы и страхи в отношениях с учителями
Общий уровень тревоги при адаптации пятикласников к новым условиям обучения
Общий уровень адаптации пятикласников к новым условиям обучения
1.61M
Category: pedagogypedagogy

Моніторінг готовності до школи дітей 1-х класів

1. Моніторінг готовності до школи дітей 1-х класів ХГ №152 (2017-2018н.р.)

Підготувала:
практичний психолог
Харківської гімназії № 152
Нестерцова Н.О.

2. Мета: дослідження процесу готовності дітей 1-х класів до школи

Завдання дослідження:
1. Виявити рівень мотивацiйної
готовності учнів 1-х класів до школи;
2. Виявити рівень інтелектуального розвитку та
довільної саморегуляції (рівень
інтелектуального розвитку учня, розвиток
моторики руки, просторове сприйняття і т.п.);
3. Проаналізувати результати дослідження з
метою подальшої роботи та надати
рекомендації класним керівникам 1-х
класів.

3. Інструментарій

1. Діагностична методика “Рівень мотиваційної готовності” за
Т. Нєжновою;
2. Діагностична методика “Рівень інтелектуальної та довільної
саморегуляції” за А.Керна-Я.Йірасека.

4. Результати моніторінгу (по кількісним показникам)

Всього досліджено: 158 учнів
Клас
За методикою Т. Нежнової
За методикою Керна-Йірасека
високий
рівень
середній
рівень
низький
рівень
високий
рівень
середній
рівень
низький
рівень
25
(69,4%)
14
(56%)
8
(22,3%)
5
(20%)
3
(8,3%)
6
(24%)
26
(72,2%)
22
(88%)
10
(27,8%)
3
(12%)
0
1-В
21
(63,6%)
10
(30,3%)
2
(6,1%)
24
(72,7%)
9
(27,3%)
0
1-Г
26
(72,2%)
13
(46,4%)
7
(19,3%)
11
(39,3%)
3
(8,3%)
4
(14,3%)
29
(80,6%)
22
(78,6)
7
(19,4%)
6
(21,4%)
0
1-А
1-Б
1-Д
0
0

5. Рівень готовності 1-А класу до шкільного навчання

Мотиваційна готовність
22,22%
69,44%
високий
середнiй
низький
8,33%

6.

Інтелектуальна готовність та рівень довільної саморегуляції

7. Рівень готовності 1-Б класу до шкільного навчання Мотиваційна готовність

20%
24%
56%
високий
середнiй
низький

8. Рівень готовності 1-Б класу до шкільного навчання

Інтелектуальна готовність та рівень довільної саморегуляції
88%
12%
високий
середній

9. Рівень готовності 1-В класу до шкільного навчання

Мотиваційна готовність
30,3%
63,64%
високий
середнiй
низький
6,06%

10. Рівеь готовності 1-В класу до шкільного авчання

Інтелектуальна готовність та рівень довільної саморегуляції
27,27%
72,73%
високий
середній

11. Рівень готовності 1-Г класу до шкільного навчання

Мотиваційна готовність
19,44%
72,22%
високий
середнiй
низький
8,33%

12. Рівень готовності 1-Г класу до шкільного навчання

Інтелектуальна готовність та рівень довільної саморегуляції
19,44%
80,56%
високий
середній

13. Рівень готовності 1-Д класу до шкільного навчання

Мотиваційна готовність
39,29%
14,29%
46,43%
високий
середнiй
низький

14. Рівень готовності 1-Д класу до шкільного навчання

Інтелектуальна готовність та рівень довільної саморегуляції
21,43%
78,57%
високий
середнiй

15. Загальний рівень мотиваційної готовності по класам

80
70
60
50
40
30
20
10
0
высокий
уровень
мотивации
средний
уровень
мотивации
1-А 1-Б
1-В 1-Г 1-Д
низкий
уровень
мотивации

16. Загальний рівень інтелектуальної готовності та довільної саморегуляції по класам

100
80
высокий
уровень
60
40
средний
уровень
20
низкий
уровень
0
1-А
1-Б
1-В
1-Г
1-Д

17. Загальний рівень адаптації учнів 1-х класів

100
80
высокий
уровень
60
40
средний
уровень
20
низкий
уровень
0
1-А 1-Б
1-В 1-Г
1-Д

18. Рекомендації класним керівникам щодо адаптації першокласників до навчання:

Забезпечити оптимальний процес фізіологічної адаптації, тобто помятати, що
тривале напруга, втома та перебудова можуть коштувати дитячої здоров'я, тобто забезпечити своєчасну зміну видів діяльності;
- не давати завдання, що вимагають тривалого концентрації уваги на одному
предметі, монотонні рухи;
- Відведіть більше місця практичним діям із предметами, роботою з наочним
умінням.
1. Систематично проводити індивідуальну роботу з дітьми, які мають труднощі в
адаптації.
2. Забеспечити диференційований та індивідуальний підхід до дітей, що мають
особливості в психофізичному розвитку та поведінці: ліворукі, синдром
гіперактивності, неврози і т. Д. п.
3. Включити дітей, що займають низьке статусне становище в групі сверстників, в
суспільно-значимію діяльність, підвищуючи їх авторитет і самооценку.
4. Використовувати активно-позитивний стиль педагогічного спілкування з
дітьми та забезпечити максимально можливу сутність у методах роботи вчителя
та виховання.
5. Використовуйте активні форми роботи для формування колективу та
створення сприятливого соціально-психологічного клімату.

19. Рекомендації класним керівникам щодо адаптації першокласників до навчання:

6. Знання психологічних особливостей дітей 6-го року життя (включаючи зміни, що
відбуваються в період кризи 7 років) - залог найбільш ефективного взаємодії з учнями.
7. Допомогати дітям організувати свою діяльність, повторюйте послідовність дій з
уроку в урок.
8. Просити повторювати завдання неуважних учнів, але не в якості наказу.
9. Просити дітей задавати питання, якщо щось незрозуміло. Снісходительно
відноситись до того, що первоклашки спробують запитати одне і теж кілька разів.
10. Використовуйте ігрові прийоми, спеціальні розвиваючі ігри. Частіше всього в 6
років гра все ще залишається основним видом діяльності.
11. організувати особисте спілкування з кожним ученим свого класу; Будьте в курсі їх
радостей і переживань.
12. Постійно аналізуйте свою діяльності, ведіть пошук нових ефективних методів,
прийомів навчання, використовуйте метод співпраці та прийоми диференційованого
навчання.

20. Дякую за увагу!

21.

АДАПТАЦИЯ
ПЯТИКЛАСНИКОВ К
НОВЫМ УСЛОВИЯМ
ОБУЧЕНИЯ

22. Адаптация

Адаптация
Психо
физиологическая
Психологическая
Социальная

23. Признаки успешной адаптации

удовлетворенность ребенка процессом
обучения;
ребенок легко справляется с программой;
степень самостоятельности ребенка при
выполнении им учебных заданий, готовность
прибегнуть к помощи взрослого лишь ПОСЛЕ
попыток выполнить задание самому;
удовлетворенность межличностными
отношениями – с одноклассниками и
учителем.

24. Признаки дезадаптации

Усталый, утомлённый внешний вид ребёнка.
Нежелание ребёнка делиться своими
впечатлениями о проведённом дне.
Стремление отвлечь взрослого от школьных
событий, переключить внимание на другие
темы.
Нежелания выполнять домашние задания.
Негативные характеристики в адрес школы,
учителей, одноклассников.
Жалобы на те или иные события, связанные со
школой.
Беспокойный сон.
Трудности утреннего пробуждения, вялость.
Постоянные жалобы на плохое самочувствие.

25. Трудности адаптационного периода

возросший темп работы: дети не успевают
быстро писать;
возросший объем работы на уроках и дома;
новые учителя и требования к оформлению
работ;
необходимо самостоятельно находить
дополнительную информацию и
работать с ней;
новое расписание и новые кабинеты;
трудности со старшеклассниками.

26. Кризисные периоды

первые 4-6 недель
( сентябрь,октябрь)
середина декабря;
неделя после каникул в феврале;
середина марта
(особенно после
каникул).

27. Рекомендации учителям

1. Необходимо согласовать требования всех учителей-предметников.
2. Уделять особое внимание организации учебного процесса школьника:
- готовность к уроку (наличие необходимых учебно-письменных принадлежностей,
порядок на парте);
правильность оформления тетради, различных видов работ; требования к ведению
дневника.
3.Урок заканчиваем со звонком, не задерживаем детей.
4.Домашнее задание не оставляем на самый конец урока - его надо
прокомментировать, дать инструкции по оформлению.
Помните правило: домашняя работа должна приносить чувство удовлетворения
ученику,
стимулировать успех. Не перегружайте детей заданиями,
дифференцируйте их.
5.Учитель-предметник должен помнить, что урок в 5-м классе должен быть
с частой сменой видов деятельности, включая физминутку.
6.Новые виды учебной деятельности должны сопровождаться четкими
инструкциями.
7.Учащиеся должны знать свои права и обязанности, правила поведения в
кабинетах, правила по технике безопасности, правила дежурных.
8.Задача учителя - знать затруднения учащихся в усвоении учебного материала,
своевременно прийти на помощь.
9.Не забывайте: «Ученик и учитель - союзники. Обучение должно
быть бесконфликтным».

28. Общая тревожность в школе

100
высокий
уровень
тревож ности
80
60
средний
уровень
тревож ности
40
20
0
5-А 5-Б 5-В 5-Г 5-Д
низкий
уровеь
тревож ности

29. Переживание социального стресса

100
высокий
уровень
тревож ности
80
60
средний
уровень
тревож ности
40
20
0
5-А 5-Б 5-В 5-Г 5-Д
низкий
уровеь
тревож ности

30. Фрустрация потребности в достижение успеха

100
высокий
уровень
тревож ности
80
60
средний
уровень
тревож ности
40
20
0
5-А 5-Б 5-В 5-Г 5-Д
низкий
уровеь
тревож ности

31. Страх самовыражения

70
высокий
уровень
тревож ности
60
50
40
средний
уровень
тревож ности
30
20
10
0
5-А 5-Б 5-В 5-Г 5-Д
низкий
уровеь
тревож ности

32. Страх ситуации проверки знаний

70
60
50
40
30
20
10
0
высокий
уровень
тревож ности
средний
уровень
тревож ности
5- 5- 5- 5-Г 5А Б В
Д
низкий
уровеь
тревож ности

33. Страх не соответствовать ожиданиям окружающих

100
высокий
уровень
тревож ности
80
60
средний
уровень
тревож ности
40
20
0
5-А 5-Б 5-В 5-Г 5-Д
низкий
уровеь
тревож ности

34. Низкая физиологическая сопротивляемость стрессу

100
высокий
уровень
тревож ности
80
60
средний
уровень
тревож ности
40
20
0
5-А 5-Б 5-В 5-Г 5-Д
низкий
уровеь
тревож ности

35. Проблемы и страхи в отношениях с учителями

100
высокий
уровень
тревож ности
80
60
средний
уровень
тревож ности
40
20
0
5-А 5-Б 5-В 5-Г 5-Д
низкий
уровеь
тревож ности

36. Общий уровень тревоги при адаптации пятикласников к новым условиям обучения

100
высокий
уровеь
тревож ности
80
60
средний
уровень
тревож ости
40
20
0
5-А 5-Б 5-В 5-Г 5-Д
низкий
уровень
тревож ности

37. Общий уровень адаптации пятикласников к новым условиям обучения

100
высокий
уровеь
адаптации
80
60
средний
уровень
адаптации
40
20
0
5-А 5-Б
5-В 5-Г
5-Д
низкий
уровень
адаптации
English     Русский Rules