Львівський національний університет ветеринарної медицини та біотехнологій імені С.З. Ґжицького
ПЛАН 1. Поняття про нормовану годівлю тварин. 2. Нормування годівлі тварин, її мета та принципи. 3. Раціони та типи годівлі
ПОВНОЦІННА ГОДІВЛЯ
СПІВВІДНОШЕННЯ ЕЛЕМЕНТІВ ЖИВЛЕННЯ (для жуйних тварин)
ТИПИ ГОДІВЛІ ХУДОБИ ЗА ВМІСТОМ СОКОВИТИХ КОРМІВ У РАЦІОНАХ
Повноцінна годівля забезпечується за рахунок:
23.71M
Categories: biologybiology industryindustry

Основи нормованої годівлі тварин

1. Львівський національний університет ветеринарної медицини та біотехнологій імені С.З. Ґжицького

ОСНОВИ НОРМОВАНОЇ ГОДІВЛІ ТВАРИН
ГОЛОДЮК І.П. – к.с.-г.н., доцент кафедри годівлі тварин і технології кормів

2. ПЛАН 1. Поняття про нормовану годівлю тварин. 2. Нормування годівлі тварин, її мета та принципи. 3. Раціони та типи годівлі

тварин.
4. Контроль повноцінності годівлі тварин.

3.

1. ПОНЯТТЯ ПРО НОРМОВАНУ ГОДІВЛЮ ТВАРИН
Нормована годівля
тварин – є найбільш
раціональною та
економічно
вигідною.
Альбрехт Теєр
(1752–1828)

4.

ЗНАЧЕННЯ ГОДІВЛІ

5.

Потреба – це кількість енергії, поживних і біологічно
активних речовин, необхідних тварині для підтримання
життя, формування тканин тіла (ріст, відгодівля),
виробництва продукції (молоко, яйця), репродуктивних
функцій та збереження їх здоров'я.
Норма годівлі (лат. norma – правило, зразок) –
кількість енергії і поживних речовин, що необхідні для
одержання планової продукції та збереження нормальної
життєдіяльності організму тварин у певних умовах.

6.

На
підтримання
життя
На продукцію
КОРМОВА
НОРМА
(сумарна
потреба)
На репродукцію
(утворення плода у
самок, сперми у
самців)

7.

НОРМИ ГОДІВЛІ ТВАРИН
(кількість показників)
Велика рогата худоба – 24
Свині – 27
Вівці – 18
Коні – 29
Птахи – 46

8.

ЗАКОНОМІРНОСТІ
НОРМОВАНОЇ ГОДІВЛІ
чим вищий рівень годівлі, тим менші
витрати корму на одиницю одержуваної
продукції, і навпаки – за низького рівня
годівлі – низька продуктивність і високі
витрати корму на одиницю продукції;
при високій продуктивності тварини мають
одержувати з кормами всі необхідні
поживні речовини незалежно у великих чи
малих дозах вони необхідні організму.

9.

КОНТРОЛЬ РАЦІОНІВ
Вміст поживних
речовин
Концентрація та
співвідношення між
окремими
поживними
речовинами в раціоні
РАЦІОН
Розчинність
протеїну
Вміст окремих
фракції вуглеводів

10. ПОВНОЦІННА ГОДІВЛЯ

Забезпечує потребу тварин в енергії, усіх поживних та
біологічно активних речовинах в достатній кількості
при оптимальній концентрації і співвідношенні між
ними:
енерго-протеїнове;
цукрово-протеїнове;
крохмалю до цукру;
кислотно-лужне;
Ca до P;
К до Na.

11. СПІВВІДНОШЕННЯ ЕЛЕМЕНТІВ ЖИВЛЕННЯ (для жуйних тварин)

енергія – протеїн (90 120 г на 1 корм. од.).
цукрово-протеїнове (0,8 1,2:1).
крохмалю до цукру (1,2 1,5:1).
протеїнове (6 8:1).
кислотно-лужне (0,5:1).
Са до Р (1,5 2,0:1).

12.

ОПТИМАЛЬНЕ СПІВВІДНОШЕННЯ КАЛЬЦІЮ Й
ФОСФОРУ У РАЦІОНАХ
1,5-2 : 1
1,2-1,6 : 1
1,0 : 1
3,2-3,5 : 1

13.

НАСЛІДКИ НЕСТАЧІ КАЛЬЦІЮ ТА ФОСФОРУ В
РАЦІОНАХ АБО ПОРУШЕННЯ ЇХ СПІВВІДНОШЕННЯ
Рахіт
(опухання суглобів,
скривлення
кінцівок)
Птахи несуть
яйця без
шкаралупи
Дефіцит
С а та Р
Остеопороз
(ламкість кісток,
утворення порожнин
у плоских кістках)
Остеомаляція
(розм’якшення
кісток, потовщення
суглобів)

14.

Наслідки нестачі кальцію та фосфору в раціонах
або порушення їхнього співвідношення

15.

Нормована годівля – це годівля тварин за відповідними
нормами.
Зменшити витрати
корму на виробництво
одиниці продукції
Одержувати
заплановану
продукцію
НОРМОВАНА
ГОДІВЛЯ
Зберігати здоров'я і
відтворну здатність
тварин
Зменшити собівартість
продукції і підвищити
рентабельність її
виробництва

16.

Підтримуюча годівля – підтримує життя тварин, забезпечує
роботу внутрішніх органів і виділення певної кількості
тепла для підтримання нормальної температури тіла.
З розрахунку на одиницю маси дрібні тварини витрачають
енергії більше, оскільки поверхня тіла на одиницю маси у
них більша.
Молоді тварини на одиницю живої маси витрачають
підтримуючого корму більше, ніж дорослі.

17.

ВЕЛИЧИНА ПІДТРИМУЮЧОГО КОРМУ
Вид тварини
Індивідуальні
особливості
Вік тварини
ПІДТРИМУЮЧИЙ
КОРМ
Температура
навколишнього
середовища
Маса тіла
Вгодованість

18.

Потреба на добу енергії на підтримку життєвих
функцій (еквівалент корм. од.)
5,5 корм. од.
500 кг
500 кг
4,6 корм. од.

19.

ПОТРЕБА НА ПІДТРИМКУ ЖИТТЯ
(з розрахунку на 100 кг живої маси)
6-8-міс. – 1,4 к. од.,
9-12-міс. – 1,2 к. од.,
12-18-міс. – 1,1 к. од.
1,0-0,9 к. од.
25-30 кг – 2,20 к. од.,
50-60 кг – 1,60 к. од.,
140-150 кг – 1,05 к. од.

20.

У несприятливих умовах утримання (холодні корм, вода)
на нагрівання 20 кг корму від 00С до температури тіла 390С
витрачається енергії, яка еквівалентна 0,50 к. од., а такої ж
кількості води – 0,56 к. од.
При утриманні тварин у сирих холодних приміщеннях
збільшується потреба у підтримуючому кормі майже у 1,5
рази порівняно з оптимальними умовами мікроклімату.
Зростають витрати енергії при утриманні тварин взимку
на відкритих майданчиках, влітку – у разі випасання
(корова на поїдання 50-60 кг трави на пасовищі витрачає
1,5-2,0 корм. од. енергії) та у дощ, вітер, жару, за наявності
гнусу (поширення кровосисних комах).
Спокійні тварини флегматичні, витрачають корму на підтримку життя менше, ніж легко збуджувані, холеричного
типу.

21.

ПОТРЕБА ТВАРИН У ПОЖИВНИХ РЕЧОВИНАХ І ВОДІ
Жива маса
Температура
середовища
Вгодованість
Продуктивність
ПОТРЕБА
Видові і
породні
особливості
Фізіологічний стан
М'язова
діяльність

22.

2. НОРМУВАННЯ ГОДІВЛІ ТВАРИН, ЇЇ МЕТА ТА
ПРИНЦИПИ
Термін, протягом якого тварини можуть терпіти
голод без важких наслідків
34 дні
8 днів
60 днів

23.

ОРГАНІЗАЦІЯ НОРМОВАНОЇ ГОДІВЛІ
Визначення
норм годівлі
Складання
раціонів
Спосіб годівлі
НОРМОВАНА
ГОДІВЛЯ
Кратність
згодовування
Послідовність
згодовування
Підготовка
кормів до
згодовування

24.

ПІДТРИМАННЯ ЖИТТЯ
ПОТРЕБА ТВАРИН В ЕНЕРГІЇ ТА ПОЖИВНИХ
РЕЧОВИНАХ
забезпечення кровообігу;
забезпечення дихання;
забезпечення секреції;
забезпечення м’язового тонусу в умовах
абсолютного спокою.

25.

УТВОРЕННЯ ПРОДУКЦІЇ
ПОТРЕБА ТВАРИН В ЕНЕРГІЇ ТА ПОЖИВНИХ
РЕЧОВИНАХ
приріст живої маси;
секреція молока;
формування яєць;
ріст вовни;
виконання роботи.

26.

Наприклад, практика організації годівлі дійних корів
свідчить, що при визначенні норми годівлі дійних корів
можна орієнтуватися на той факт, що з розрахунку на 100
кг живої маси в середньому витрачається 1 корм. од.
(близько 10 МДж обмінної енергії (ОЕ) підтримуючого
корму та додатково 0,5-0,6 корм. од. на 1 кг молока.
Таким чином, норму енергії для дійних корів можна
визначити за формулою:
у = а + 0,5 х,
де: у – добова норма енергії, корм. од., або МДж ОЕ;
а – жива маса тварин, ц;
х – добовий надій, кг.
Отже, якщо жива маса корови, наприклад, 500 кг, а
добовий надій 20 кг, то орієнтовна енергетична цінність її
раціону повинна становити 15 корм. од.

27.

Речовини, що інтенсивно витрачаються твариною
або резервуються в її тілі у малій кількості
Протеїн
Вуглеводи
ЕНЕРГІЯ
Вітаміни
Мінерали

28.

ПРИНЦИПИ
НОРМУВАННЯ
ГОДІВЛІ
Нормується годівля з метою одержання з розрахунку на
одиницю тваринницької витраченого корму найбільшої
кількості високоякісної продукції, а також збереження
здоров'я і відтворної здатності тварин.
повне відшкодування витрат (коли
надходження поживних речовин у раціоні
збігається у часі з їх використанням у
організмі);
періодичне відшкодування витрат (коли
надходження поживних речовин у раціоні
не збігається у часі з їх використанням у
організмі).
При надлишку речовина відкладається у резерв, при
нестачі – використовується.

29.

НОРМИ ГОДІВЛІ ДЛЯ ЛАКТУЮЧИХ ТВАРИН
жива маса,
вік,
вгодованість,
добовий
надій,
% жиру в
молоці.
жива маса,
вік,
кількість
поросят,
тривалість
підсисного
періоду.
жива маса,
характер
виконуваної
роботи.
жива маса,
період лактації,
порода.

30.

НОРМИ ГОДІВЛІ ДЛЯ ВАГІТНИХ ТВАРИН
Нагромадження поживних
речовин у тілі для синтезу
молока упродовж перших
тижнів після родів
Відновлення білків, що
будуть забезпечувати
майбутню лактацію
Збереження
заводської
кондиції
НОРМА
Норми
годівлі на
сухостійний
період
Розвиток
плоду
Норми
годівлі на
першу та
другу
половини
вагітності

31.

НОРМИ ГОДІВЛІ ДЛЯ ТВАРИН НА ВІДГОДІВЛІ
Вік
Тип відгодівлі
Жива маса
НОРМА
Планові добові
прирости

32.

НОРМИ ГОДІВЛІ ДЛЯ МОЛОДНЯКУ
Новонародженості
Молочного живлення
Перехідний
Фізіологічної зрілості
Господарської зрілості
ПЕРІОДИ РОСТУ МОЛОДНЯКУ– ВІД НАРОДЖЕННЯ ДО
ДОСЯГНЕННЯ ЗРІЛОСТІ

33.

Середньодобові
прирости
Жива маса
за планом росту
Стать
НОРМА
Вік

34.

НОРМИ ГОДІВЛІ ДЛЯ РОБОЧИХ ТВАРИН
Фізіологічний
стан
Характер
виконуваної
роботи
Жива маса
НОРМА

35.

НОРМИ ГОДІВЛІ ДЛЯ ПЛЕМІННИХ ПЛІДНИКІВ
Вік
Напрям
продуктивності
Статеве
навантаження
Жива маса
НОРМА

36.

НОРМИ ГОДІВЛІ ДЛЯ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ
ПТАХІВ
Вік
Напрям
продуктивності
Рівень
продуктивності
Вид
НОРМА

37.

ЕФЕКТИВНІСТЬ ГОДІВЛІ ВИЗНАЧАЄТЬСЯ
Вмістом сухої речовини у раціоні.
Повноцінністю раціону.
Вартістю кормів (раціону).
Підготовкою кормів до згодовування.
Кратністю роздачі кормів.
Енергоємністю механізації приготування та
роздачі кормів.

38.

3. Р А Ц І О Н И Т А Т И П И Г О Д І В Л І Т В А Р И Н
Р а ц і о н – це науково-обґрунтований набір кормів для
надходження до організму тварин необхідних поживних і
біологічно активних речовин.
Якщо раціон повністю і всебічно відповідає потребам
тварини за надходженням сухої речовини, енергії,
поживних і біологічно активних речовин та складається із
рекомендованого набору кормів, він називається
збалансованим.
Раціон, який має відхилення навіть від однієї з наведених
вимог, не буде збалансованим.

39.

ДЛЯ СКЛАДАННЯ ТА БАЛАНСУВАННЯ РАЦІОНУ
ПОТРІБНО ЗНАТИ
Норму годівлі
тварини
Забезпеченість
господарства
кормами
РАЦІОН
Поживність
кормів
Які корми і
скільки можна
згодовувати

40.

У стадах промислового спрямування раціони складають з
розрахунку на «середню» тварину однорідної групи та на
відносно тривалий строк.

41.

При індивідуальному видаванні кормів (при утриманні
коней у денниках, корів на прив’язі, індивідуальному
утриманні тварин інших видів) нормувати годівлю можна,
як коригуванням набору кормів у раціонах, так і
обмеженням добової кормової даванки.

42.

Коли тварини мають вільний доступ до кормів (у
вівчарстві, свинарстві, птахівництві, безприв’язному
утриманні ВРХ) нормування годівлі здійснюється шляхом
добору відповідного складу кормової даванки.
Тваринам, що одержують корми без обмеження, можна
включати до складу їх суміші корми з підвищеним вмістом
клітковини, в результаті чого досягається зниження рівня
годівлі всього поголів’я.
В господарстві потрібно систематично вести облік спожитих кормів і визначати реакцію тварин на них, а також
періодично визначати хімічний склад і поживність кормів
у лабораторії.

43.

З метою ощадливого витрачання кормів, підвищення
продуктивності тварин і забезпечення нормального стану
їх здоров’я раціони складають або коригують через кожні
10-15 днів.
До складу раціонів слід вводити доброякісні корми, які
відповідають природі живлення тварин, певним чином
підготовлені до згодовування і в своєму поєднанні
сприятливо впливали на процеси травлення.
Різноманітні корми у складі раціону тварини поїдають
краще. Корми потрібно згодовувати протягом доби у
певному режимі за певним розпорядком.
Тварин із рекордним рівнем продуктивності, племінних
плідників, усіх тварин у селекційних стадах, хворих і тих,
що одужують, годують індивідуально.

44.

Структура раціону – це його кількісна характеристика
за розподілом енергетичної цінності окремих кормів чи
груп кормів відносно енергетичної цінності усієї маси
кормів, які входять до його складу, виражена у відсотках.
Іншими словами структура раціону – це його
характеристика за розподілом енергії між окремими
кормами чи групами кормів, виражена у відсотках.
Наприклад, якщо енергетична цінність добового раціону корови
10 корм. од., а даванка концентрованих кормів (висівок)
становить 2 кг, частка концентрованих кормів у структурі
раціону така: 2 кг × 0,74 корм. од/кг : 10 корм. од. × 100 = 15%.
Тип годівлі тварин – це найбільш раціональне поєднання
окремих видів кормів (у % за поживністю).

45.

КЛАСИФІКАЦІЯ ТИПІВ ГОДІВЛІ ХУДОБИ ЗА
ВИТРАТАМИ КОНЦЕНТРОВАНИХ КОРМІВ

з/п
Тип годівлі
1. Концентратний
Вміст концентратів,
%
40 і більше
2. Напівконцентратний
39-25
3. Малоконцентратний
24-10
4. Об’ємистий
до 10

46. ТИПИ ГОДІВЛІ ХУДОБИ ЗА ВМІСТОМ СОКОВИТИХ КОРМІВ У РАЦІОНАХ

Тип годівлі
Частка соковитих кормів у раціонах, %
силос і сінаж
коренеплоди
жом
Силосний
25-30
5-8
до 5
Силоснокоренеплідножомовий
15-20
8-10
8-10
Силоснокоренеплідний
20-25
10-12
до 5

47.

ТИПИ ГОДІВЛІ СВИНЕЙ ЗА СПІВВІДНОШЕННЯМ
ГРУП КОРМІВ У РАЦІОНІ, %
Тип годівлі
Дорослі свині,
молодняк старше
6-міс. віку
Молодняк
2,5-6-міс. віку
концкорми об’ємисті концкорми об’ємисті
Концентратний
75 і
більше
до 25
80 і
більше
20 і
менше
Напівконцентратний
65–50
35–50
75–60
25–40
до 40
60 і
більше
Об’ємистий
55–40
45–60

48.

ТИПИ ГОДІВЛІ СВИНЕЙ
ТИПИ ГОДІВЛІ СВИНЕЙ
(за вмістом концентрованих кормів у раціоні)
Повнораціонний концентратний (100%)
Концентратний (82%)
Концентратно-картопляний (65-77%)
Концентратно-коренеплідний (65-77%)

49.

СПОСОБИ ЗГОДОВУВАННЯ
СПОСОБИ ЗГОДОВУВАННЯ КОРМУ У ПТАХІВНИЦТВІ
сухий, коли всі корми в раціоні згодовують у
сухому вигляді;
комбінований, коли частину кормів дають у
сухому вигляді, а частину – вологими
мішанками з додаванням соковитих кормів;
вологий – усі корми згодовують у вигляді
вологих мішанок.
Раніше способи згодовування кормів у птахівництві
практикувалися як типи годівлі.

50.

Вибір того чи іншого типу годівлі визначається, в
основному, економікою і структурою кормовиробництва у
даному регіоні чи господарстві.
У кожному конкретному випадку слід віддавати перевагу
такому типу годівлі тварин, який дозволяє одержувати
найбільшу кількість продукції з 1 га посіву кормових
культур при мінімальних затратах праці та витратах інших
засобів на виробництво продукції тваринництва.
Організація нормованої годівлі, крім визначення
норм годівлі та складання раціонів, передбачає:
підготовку кормів до згодовування;
послідовність згодовування, кратність і спосіб годівлі.
Для нормованої годівлі необхідно, щоб тварини були
розділені на однорідні за віком, фізіологічним станом і
продуктивністю групи.

51.

МЕТОДИ КОНТРОЛЮ
4. КОНТРОЛЬ ПОВНОЦІННОСТІ ГОДІВЛІ ТВАРИН
Зоотехнічні: аналіз раціону за вмістом
поживних речовин та відповідність їх
кількості до потреби, рівень продуктивності, ціна корму, відтворювальні функції і
стан здоров'я.
Біохімічні: дослідження показників крові,
сечі, молока та іншої продукції на вміст
білка і його фракцій, гемоглобіну, глюкози,
глікогену, кетонових тіл, вітамінів та
мінеральних речовин.

52.

МЕТОДИ КОНТРОЛЮ ПОВНОЦІННОСТІ ГОДІВЛІ ПТАХІВ
ЗООТЕХНІЧНО-ВЕТЕРИНАРНІ
Оцінка поживності кормосумішок
БІОХІМІЧНІ
Визначення поїдаємості кормів і
стан травлення у тварин
Визначення вмісту у сироватці крові:
кальцію;
фосфору;
білку та його фракцій;
вітамінів;
активності ферментів.
Визначення зміни живої маси,
несучості, витрат кормів, тощо
Визначення вмісту вітамінів у
яйцях і печінці
Визначення причин відходу птиці
Визначення у крові вмісту
еритроцитів, лейкоцитів та
гемоглобіну
Аналіз збалансованості раціонів
Контроль за зоогігієнічними
показниками
Визначення функціонального
стану травного каналу

53. Повноцінна годівля забезпечується за рахунок:

Оптимального співвідношення
речовин в раціонах;
поживних
Використання балансуючих добавок;
Використання високоякісних кормів:
– протеїнових,
– мінеральних,
– вітамінних,
– комбінованих.

54.

Наслідки ненормованої годівлі високопродуктивних корів
Через недостатню утилізацію молочної кислоти в передшлунках і
нестачу мінеральних речовин та вітамінів настає зниження синтезу
сполучнотканинних білків, від чого послаблюється міцність зв’язків і
фасцій, що часто призводить до розриву сухожилля, обриву вимені,
розм’якшення рогу ратиць.
Розвивається загальне ослаблення організму, м’язова кволість
(тварини довго лежать в одній позі (пролежні), а деякі корови
самостійно не можуть підніматися). Волос у них стає скуйовджений,
матовий і часто випадає. Тварини сильно пітніють, а при найменшому
пониженні температури у них настає тимпанія мускулатури.

55.

Дякую за увагу!
Лекцію підготував доцент кафедри годівлі
тварин і технології кормів ГОЛОДЮК І.П.
English     Русский Rules