Економічна і соціальна рада ООН (ЕКОСОР) — головний орган з координації економічної діяльності ООН та спеціалізованих установ,
Президент
Країни-члени
Функції і повноваження
Функції і повноваження
Функціональні комісії
Регіональні комісії
Постійні комітети і комісії на правах комітетів
807.88K
Categories: economicseconomics sociologysociology

Економічна і соціальна рада ООН (ЕКОСОР)

1.

2. Економічна і соціальна рада ООН (ЕКОСОР) — головний орган з координації економічної діяльності ООН та спеціалізованих установ,

Економічна і соціальна рада ООН (ЕКОСОР) — головний орган з
координації економічної діяльності ООН та спеціалізованих
установ, пов'язаних з ООН.
Важливість цього органу
засвідчує той факт, що на
нього припадає майже
70 % всіх бюджетних ресурсів, а також персоналу
ООН. У 1965 р. кількість
членів Економічної і
Соціальної Ради було
збільшено з 18 до 27 і в 1973
р. — до 54 членів (друга і
четверта поправки до
Статуту).

3. Президент

10 січня 2012 року 68
президентом ЕКОСОР
було обрано Мілоша
Котереца, посла та
постійного представника
Словаччини при ООН в
місті Нью-Йорк. Президент
обирається терміном на 1
рік з-поміж малих чи
середніх за впливом країн,
представлених в ЕКОСОР.

4. Країни-члени

ЕКОСОР складається з 54
країн-членів, які
обираються Генеральною
Асамблеєю ООН терміном
на 3 роки, щорічно по 18
членів. Місця в Раді
розподіляються за
географічним критерієм:
14 місць - крїни Африки, 11
місць - країни Азії, 6 країни Східної Європи, 10 країни Латинської
Америки та Карибського
басейну і 13 - країни
Західної Європи та інші
країни. Кожен член Ради
має один голос, рішення
приймаються простою
більшістю голосів.
ЕКОСОР проводить
щорічно дві сесії
тривалістю в один місяць:
у Нью-Йорку і в Женеві.
Країни-члени

5.

6. Функції і повноваження

Функції і повноваження
обговорює міжнародні економічні й соціальні проблеми глобального і
міжгалузевого характеру і розробляє рекомендації щодо політики з цих
проблем для країн-членів і для системи ООН;
проводить дослідження, складає доповіді, розробляє рекомендації з
міжнародних проблем в економічній і соціальній сферах Генеральній Асамблеї,
членам Організації та зацікавленим спеціалізованим установам;
заохочує держави до дотримання прав людини і основних свобод для всіх;
скликає міжнародні конференції і розробляє для подання Генеральній
Асамблеї проекти конвенцій з питань, що входять до її компетенції;
веде переговори зі спеціалізованими установами відносно домовленостей,
угод, що стосуються взаємовідносин цих установ з ООН;
погоджує діяльність спеціалізованих установ через консультації з ними і
надання рекомендацій;
надає послуги і допомогу (за ухвалою Генеральної Асамблеї) членам ООН, а
також спеціалізованим установам на прохання останніх;
консультує відповідні неурядові організації з питань, які входять до її
компетенції.

7. Функції і повноваження

Функції і повноваження
Протягом року робота ЕКОСОР провадиться в її допоміжних
органах: комісіях і комітетах, які регулярно збираються, і подають доповіді і звіти.
Механізм допоміжних органів ЕКОСОР складається з
функціональних комісій, постійних комітетів, регіональних
комісій, постійних експертних органів. Крім того, сімнадцять
спеціалізованих установ, пов'язаних з ООН спеціальними
угодами про співробітництво і координацію, взаємодіють з
нею і одна з одною через координуючий апарат ЕКОСОР. Це
самостійні міжнародні організації, створені на основі
міжурядових угод, які мають широку компетенцію і працюють
у співробітництві з ООН. Спеціалізовані установи
користуються самостійністю і мають повну юридичну
правоспроможність. ЕКОСОР координує їхню діяльність

8. Функціональні комісії

Статистична комісія,
Комісія з народонаселення,
Комісія соціального розвитку,
Комісія з прав людини,
Комісія про становище жінок,
Комісія з наркотичних засобів;

9. Регіональні комісії

Економічна комісія для Африки,
Економічна і соціальна комісія для Азії і Тихого океану,
Європейська економічна комісія,
Економічна і соціальна комісія для Латинської Америки і
Карибського басейну,
Економічна комісія для Західної Азії.

10. Постійні комітети і комісії на правах комітетів

Комітет по програмі і координації,
Комітет по природних ресурсах,
Комітет по неурядових організаціях,
Комітет по переговорах з міжурядовими установами,
Комісія по транснаціональних корпораціях,
Комісія по населених пунктах.
Функціонує також ряд експертних органів з питань:
запобігання злочинності та боротьба з нею,
планування розвитку,
Міжнародне співробітництво з питань податків,
перевезення небезпечних вантажів.
English     Русский Rules