4.00M
Category: biologybiology

Типи взаємовідносин між організмами

1.

Міністерство освіти і науки України
Національний університет біоресурсів і природокористування
України
Презентація на тему:
“Типи взаємовідносин між організмами”
Виконала:
студентка 2 курсу 1 групи
факультету “Екології і сталого розвитку”
Костюк Інна Вікторівна
Київ 2014

2.

Типи відносин між організмами
• алелопатія
• антибіоз (аменсалізм, конкуренція)
• нейтралізм
• хижацтво
• симбіоз: мутуалізм
паразитизм
протокооперація
коменсалізм
(інквілінізм, форезія, метабіоз,
квартиранство)

3.

Алелопатія

4.

Антибіоз
Конкуренція
(внутрішньовидова,
міжвидова)
Аменсалізм

5.

Аменсалізм
Горіх чорний виділяє через корені хімічні речовини,які пригнічують
ріст інших рослин.

6.

Конкуренція
Взаємне затінення рослин
Боротьба за самку

7.

Нейтралізм
Нейтралізм — це форма біотичних взаємовідносин,
при якій співіснування двох видів на одній території
не здійснює на них безпосереднього впливу
та не має ні позитивних, ні негативних наслідків.

8.

Хижацтво
“хижак – жертва”

9.

Симбіоз
мутуалізм
паразитизм
протокооперація
коменсалізм
• інквілінізм
• форезія
• метабіоз
• квартиранство
(синойкія, епіойкія, ендойкія)

10.

Мутуалізм
Червонодзьобий шпак
їсть кліщів на хутрі імпали
рак-самітник з
актинією

11.

Паразитизм
Типи паразитизму:
• ендопаразити
• ектопаразити
• епіпаразити

12.

Паразитизм
• паразити-нектотрофи
• паразити-біотрофи
• соціальні паразити
• клептопаразитизм
Специфічний
гніздовий паразитизм
Птах фрегат

13.

Протокооперація
Випадковий взаємозв’язок

14.

Коменсалізм
• форезія
• інквілінізм
риби-прилипали
на акулі
Дерево покрите рослинами-епіфітами

15.

Коменсалізм
• метабіоз
• квартиранство
(синойкія, епіойкія, ендойкія)
Рак-самітник
Вусоногі раки,
що поселяються на китах

16.

Дякую за увагу!
English     Русский Rules