Особливості живлення тварин
Живлення – це процес надходження в організм поживних речовин, необхідних для його нормальної життєдіяльності.
Живлення
Етапи живлення
За об ̓ єктами живлення :
Способи життя тварин
Форми співіснування тварин
Ареал – це частина простору, у межах якого поширені особини виду
Среды жизни и места обитания
Розприділи тварин по середовищам життя
Розприділи тварин по середовищам життя
Вид: лисиця звичайна
Видова назва тварин
Різноманітність тварин
Значення тварин
Значення тварин
Значення тварин
Значення тварин
Значення тварин
Значення тварин
Значення тварин
Значення тварин
Значення тварин
Значення тварин
Значення тварин
Домашнее задание
4.64M
Category: biologybiology

Особливості живлення тварин

1. Особливості живлення тварин

2. Живлення – це процес надходження в організм поживних речовин, необхідних для його нормальної життєдіяльності.

3. Живлення

Міксотрофне змішане
(у евглени зеленої)
Автотрофне
(у рослин)
тобто самостійно
(автономно,
незалежно)
виробляють
органічну речовину
з неорганічної
Гетеротрофне
(у тварин) тобто
їдять готові органічні
речовини, які
виробили інші живі
організми («гетеро»означає інший,
чужий)

4. Етапи живлення

1. Кормодобування
2. Травлення
3. Всмотування

5. За об ̓ єктами живлення :

Всеїдні
Хижаки
Паразити
Травоїдні

6. Способи життя тварин

Активний
Денний
Пасивний
Нічний

7. Форми співіснування тварин

Мутуалізм
Аменсалізм
Симбіоз
Квартиранст
Нейтралізм
Квартиранство Паразитизм

8.

Мутуалізм – взаємовигідне співжиття
Аменсалізм

біотичне співвідношення між організмами
Квартиранство-
це співжиття двох видів, за
якого особини одного використовують інших для проживання
і при цьому не приносять господару ніякої користі та шкоди
Коменсалізм – це вид симбіотичної взаємодії між двома
живими організмами
Нейтралізм – це коли співжиття не приносить ні користі ні
шкоди
Паразитизм –це організми, які хазяйнують на чужому тілі і
приносять йому шкоду

9. Ареал – це частина простору, у межах якого поширені особини виду

10. Среды жизни и места обитания

Основне середовище життя тварин –
це водне, надземно-повітряне і
грунтове.
Не можна забувати і про організменне
середовище життя

11.

ОРГАНІЗМЕННЕ (паразити: хвороботворні бактерії,
паразитичні гриби, черви, комахи, віруси тощо.

12. Розприділи тварин по середовищам життя

Розприділи тварин по середовищам житт
1
3
2
4
4
6
5
7
8

13. Розприділи тварин по середовищам життя

14. Вид: лисиця звичайна

15.

Систематика тварин
Царство:
Тип:
Клас:
Порядок:
Родина:
Рід:
Вид:
Тварини
Хордові
Ссавці
Хижі
Собачі
Лисиці
Лисиця звичайна

16. Видова назва тварин

Їжак європейський
Запамятай, перше слово
вказує на рід, до якого
належить дана
тварина, а друге на
конкретний вид
Тигр усурійський

17.

Розприділи таксономічні одиниці
класифікації в правильному порядку,
починаючи з найменшого:
Тип
Царство
Вид
Порядок
Рід
Клас
Родина

18. Різноманітність тварин

Найпростіші
70 тисяч
видів
Різноманітність
тварин
Губки
2500 видів
Кишковопоро
жнинні
9 тисяч
видів
Молюски
Біля 120 тисяч
видів
Членистоногі
Біля 2
млн.видів
Черви
Понад 43
тисячі видів
Хордові
Понад 36
тисяч видів

19. Значення тварин

Запилюють рослини

20. Значення тварин

Розповсюджують плоди і насіння

21. Значення тварин

Шкідники рослин

22. Значення тварин

Паразитичні тварини викликаюь
захворювання людей і тварин

23. Значення тварин

Дикі промислові тварини –
білкова їжа для людей

24. Значення тварин

Хижі тварини регулюють
чисельність своїх жертв

25. Значення тварин

Знищують шкідників лісу
та поля

26. Значення тварин

Покращують структуру
грунту

27. Значення тварин

Домашні тварини виконують різноманітну
роботу;
дають продукти живлення і сировину для
промисловості

28. Значення тварин

Лікують та заспокоюють
людей

29. Значення тварин

Вони просто наші
друзі, охоронці,
улюбленці і навіть
часто - частина сім ̓ ї

30. Домашнее задание

Опрацювати § _____,
відповісти на питання в кінці §.
Прочитати
English     Русский Rules