Конфликтіні басқару
Конфликтінің алдын алу 4 негізгі бағыт бойынша жүргізілуі мүмкін:
Дистьруктивті конфликтілердің алдын алуға мүмкіндік беретін негізгі объективті жағдайдар:
Конфликтілердің алдын-алудың келесідей ұйымдастыру –басқару факторлары болады.
647.26K
Category: psychologypsychology

Конфликтілердің алдын алу

1.

{
Конфликтілердің
алдын алу

2. Конфликтіні басқару

Конфликтінің пайда болуының, дамуының,
аяқталуының барлық сатыларында конфликт
қатысушылардың немесе үшінші жақтың жүзеге
асатын оған қатысты саналы іс-әрекеті.
Конфликтология басқару симптоматикадан,
диагностикадан, болжаудан, алдын-алудан,
ескеруден, әлсіреуден, реттеуден және шешуден
тұрады.

3.

Конфликтілердің алдын алу
Конфликтіні басқарудың маңызды тәсілі.
Конфликтіні болдырмауды ескерту.
Конфликттердің алдын-алуға байланысты іс-әрекетті
әлеуметтік өзараәрекеттесуге қатынасушылардың
өздері, ұйым басшылары, конфликтологтар жүзеге
асыра алады.

4.

Конфликтілердің алдын-алуы әлеуметтік өзара
әрекет субъектілерінің өмірлік ісәрекеттерінідегі конфликтілердің пайда
болуының минимум ықтималдығын көрсетеді.
Конфликтілердің алдын-алу оларды
конструктивті шешуге қарағанда әлде қайда
жеңіл.

5. Конфликтінің алдын алу 4 негізгі бағыт бойынша жүргізілуі мүмкін:

Бұл конфликт алдындағы
ситуациялардың пайда болуына
және деструктивті дамуына
кедергі келтіретін обьективті
жағдайлар туғызу
Конфликттердің алдын-алудың
маңызды обьективті-субьективті
алғышарты ұймның құрылуы
мен қызмет атқаруының
ұйымдық-басқарушылық
жағдайларын оңтайландыру
Конфликтердің көпшілігінің
алдын алу бір мезетте барлық
төрт бағытта жүргізілуі тиіс.
Әлеуметтік-психологиялық
себептерін жою
Конфликттердің пайда болуының
тұлғалық себептерін
оқшауланған жөн

6. Дистьруктивті конфликтілердің алдын алуға мүмкіндік беретін негізгі объективті жағдайдар:

ұйым жұмысшыларының іс-әрекеттері үшін жағымды жағдай
жасау;
ұжымда материалдық және рухани байлықтарды әділ бөлу;
конфликтіні алдыналу үшін нормативті процедуралар өңдеу;
Адамды қоршаған материалды ортаның қолайлы болуы;

7. Конфликтілердің алдын-алудың келесідей ұйымдастыру –басқару факторлары болады.

- құрылымдық- ұйымдық
шарттары ұйымдық және әлеуметтік
топтардың құрылымдарын шешілетін
мәселеге сәйкес кезеңмен келтірумен
байланысты. Ұжымның формалды және
фармалды емес құрылымының максималды
түрде сәйкес болуы қайшылықтардың
төмендеуін қамтамасыз етеді;

8.

- Функционалдық ұйымдық шарттар – ұйым және
қызметкерлердің құрылымдық элементтер арасындағы
функционалдық өзара байланыстарды оптималдау;
- тұлғалық-функционалдық шарттар- тұлғаның өз
дәрежесіне сәйкес келетін максималды талаптарына сәйкес
келу принципін ескеру;Қызметтің кәсіби, адамгершілік өзге
де психологиялық және физикалық сапаларға сәйкес келмеуі
басшымен, бағыныштымен, қызметтестермен
конгфликтінің пайда болуына әкеледі
- ситуациялық басқару шарттары – оптималды
басқару шешімдерін қабылдау және қызметкерлердің
іс-әрекет нәтижелерін дұрыс бағалау;
English     Русский Rules