95.83K
Categories: psychologypsychology pedagogypedagogy

Өзін-өзі тану рухани адамгершілік білім беру бағдарламасының психологиялық-педагогикалық негіздері

1.

Абай атындағы Қазақ Үлттық Педагогикалық Университеті
Математика,Физика және Информатика институты
Өзін-өзі тану рухани адамгершілік білім
беру бағдарламасының психологиялықпедагогикалық негіздері
Орындаған: Сахиева Ж.А.
Тексерген: Нургалиева Д.А.
Алматы, 2017

2.

«Өзін-өзі тану» курсы адамның өзінөзі табуына, ең жақсы қасиеттерін
ашуға, өзінің кейпін өзгертпеуге,
адамгершілігін және әрқашан адам
қалпын сақтауға көмектеседі.
Негізінде, адамзат тарихының өзі
адамгершілік тұрғысынан өзін-өзі
жетілдірудің тұрақты және
үздіксіз процесі болып табылады.
Назарбаева Сара Алпысқызы

3.

Дүниедегі ең оңай нәрсе –
біреуге ақыл айту, Ең қиын
нәрсе – өзіңді-өзің түсіну.
Әл-Фараби
Кімде-кім өзін-өзі тани білсе, ол өзінің не істей
алатынын және не істей алмайтынын түсіне біледі.
Ол – халқымыздың ұлттық құндылықтарынан,
рухани мұраларынан, тағылымдық ойтолғауларынан бастау алады. «Өзін-өзі тану» пәні
бастауы бұрыннан болған, біздің арғы атабабаларымыздан келе жатқан жақсы
дәстүрлеріміздің жалғасы іспеттес деуге болады.

4.

Адамның өзін — өзі тану арқылы қалыптастырудың әдіснамалық негізі
ретінде маңызы артып келеді
оқыту
жүйесіндегі
көзқарастар
отандық және
щетелдік оқыту
теориясындағы,
педагогика мен
психологияда
ізгіліктік
дәстүрлер мен ой
– пікірлер
тұлғаның
шығармашылық
және кәсіби
дербенстігін
дамыту туралы
идеялар
тәрбиенің
адамға
бағытталған
әлеуметтік –
психологиялық
қырларын
қарастыру

5.

Мұғалімнің түпкі мұраты
Баланың рухани өсуіне, өзін-өзі тануына
басшылық жасау

6.

Т.И. Петракова құндылықтар жүйесінің жіктемесін өз
зерттеуінде құндылықтарды үш түрге бөліп қарастырған:
Табиғи құндылықтар – бұл адамның табиғи күші мен
жан-дүниесінің қабілетілігі құндылықтары: яғни ақыл-ой,
сезім, күш-жігер (ақылдың айқындығы, ойдың ұшқырлығы,
сезімнің тазалығы, естің сенімділігі, күш-жігердің
қайраттылығы).
Жүре пайда болған құндылықтар – бұл адамның
интеллектуалды және адамгершілік тұрғыдан дамуы
барысында меңгерген құндылықтар (әдептілік, сыпайылық,
сыйластық, жанашырлық, кеңпейілділік, ақкөңілділік,
сабырлылық және т.б.)
Абсолюттік жалпыадамзаттық құндылықтар – ол
уақытқа бағынбайтын, ешқандай ортамен, қоғаммен
шектелмейтін, бүкіл адамзат үшін маңызы зор құндылықтар.

7.

Әркімнің рухани байлығы
оның ісінен, мінез-құлқынан,
адамдармен қарымқатынасынан, өмір сүру
салтынан, ағайын, еңбек
ұжымы, ел алдындағы
абырой, сый-құрметінен
айқын көрінеді. Жан тәнді
нәзік болмыс арқылы
билейді. Сондықтан жан
неғұрлым таза болса,
адамның іс-әрекетіде
соғұрлым саналы болып
келеді. Бұл адам өмірін
мазмұнды етіп, бақытқа
бөлейді
Білім беру ұйымдарында
өзін-өзі тану пәнін
ингерациялау арқылы
ақиқатқа жетуде риясыз
сүйіспеншілікпен қызмет
етуге, дұрыс іс-әрекет жасауға
баса назар аударатын болса
жас ұрпаққа тағылымды
тәрбие, үлгілі өнеге беруге
болатыны, өзін-өзі тәрбиелей
отырып жүрегінде ішкі
тыныштық орнату арқылы
ешкімге, ешқашанда қиянат
жасамауға үйрету басты
ұстаным болып қалады.
English     Русский Rules