Харківський національний економічний університет імені Семена Кузнеця Факультет менеджменту і маркетингу Кафедра економіки.
Зарплатний діапазон, $ Вимоги і побажання до професійних навиків
ЛОГІСТИКА
В результаті отриманих знань на практиці ви маєте можливість:
ФУНКЦІОНАЛЬНА ЛОГІСТИКА
В результаті отриманих знань на практиці ви маєте можливість:
ЛОГІСТИЧНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ
В результаті отриманих знань на практиці ви маєте можливість:
Основи логістичного менеджменту  
В результаті отриманих знань на практиці ви маєте можливість:
Запрошуємо на навчання
1.62M
Category: managementmanagement

Логістична діяльність підприємства

1. Харківський національний економічний університет імені Семена Кузнеця Факультет менеджменту і маркетингу Кафедра економіки.

ХАРКІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ
УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ СЕМЕНА КУЗНЕЦЯ
ФАКУЛЬТЕТ МЕНЕДЖМЕНТУ І МАРКЕТИНГУ
КАФЕДРА ЕКОНОМІКИ. ОРГАНІЗАЦІЇ ТА
ПЛАНУВАННЯ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА
ЛОГІСТИЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ
ПІДПРИЄМСТВА
МАЙНОР

2.

ВИПУСКНИКИ ПІСЛЯ ВИВЧЕННЯ МАЙНОРА МОЖУТЬ ПРАЦЮВАТИ:
• фахівцями і менеджерами відділів (служб) логістики
промислових, торговельних, аграрних підприємств;
фінансових установ, банків тощо;
• фахівцями в компаніях, які професійно займаються наданням
логістичних послуг: в транспортно-експедиційних компаніях; на
складських комплексах і митних терміналах; в транспортнологістичних і дистрибутивних центрах;
• консультантами та експертами в компаніях, які займаються
логістичним консалтингом та аутсорсингом;
• менеджерами із постачання та збуту на різних підприємствах.

3.

ОТРИМАННЯ КОПЕТЕНТНОСТЕЙ МАЙНОРА ДАЄ МОЖЛИВІСТЬ
ПРАЦЕВЛАШТУВАННЯ:
$ Вони, зазвичай, починають свою кар’єру з ПОСАДИ ФАХІВЦЯ
ВІДДІЛУ логістики виробничого чи торговельного підприємства і
займаються управлінням закупівлями або збутом продукції,
транспортуванням чи складуванням товарів, організацією
дистрибуційної мережі чи управлінням запасами.
$
Наступний щабель – ОПЕРАТИВНА ДІЯЛЬНІСТЬ НАЧАЛЬНИКА
ГРУПИ, пов’язана з аналізом, плануванням і контролюванням
товарного руху від виробника до споживача.
$ Найвищий ступінь кар’єрного росту – це КЕРІВНИК
ДЕПАРТАМЕНТУ ЛОГІСТИКИ, ДИРЕКТОР АБО ВІЦЕ-ПРЕЗИДЕНТ
престижної компанії, де фахівець з логістики виступає в ролі
системного інтегратора бізнес-процесів компанії.

4. Зарплатний діапазон, $ Вимоги і побажання до професійних навиків

ЗАРПЛАТНИЙ ДІАПАЗОН, $
ВИМОГИ І ПОБАЖАННЯ ДО ПРОФЕСІЙНИХ НАВИКІВ
до 500 $
Освіта вища (неповна вища) або середня спеціальна;
Знання основ складської, товарної та транспортної логістики;
Досвідчений користувач ПК (Office, Аccess, Exel, 1С);
Практичні навички з обробки, систематизації та аналізу великих обсягів
інформації.
500-1000 $
Освіта профільна вища (неповна вища);
Наявність сертифікатів про закінчення спеціалізованих курсів вітається;
Досвід роботи в сфері логістики не менше року;
Знання методів статистичного аналізу та оптимізації;
Знання англійської мови;
Досвідчений користувач різних інформаційних і статистичних систем.
понад 1000 $
• Досвід роботи не менше 1,5-2 років;
• Сертифікати та свідоцтва про закінчення курсів з підвищення професійної
кваліфікації;
• Досвід в програмуванні (побудові архітектури) інформаційних логістичних
систем;
• Вільне володіння англійською мовою обов'язково.

5.

Логістика
Функціональна логістика
Логістичне обслуговування
Основи логістичного менеджменту
Формування у фахівців компетентностей:
►управління логістичною діяльністю підприємства;
►організаційного, технологічного, технічного та
інформаційного забезпечення базових логістичних функцій
• транспортування;
• складування;
• закупівлі;
• збуту;
• управління запасами;
• вантажопереробки;
• логістичної підтримки виробництва;
• передпродажного та післяпродажного обслуговування
споживачів

6. ЛОГІСТИКА

Вивчає
Забезпечує
Управління
матеріальними,
фінансовими та
інформаційними
потоками, а також
сервісом, яке допомагає
досягти бізнесу мети з
оптимальними
витратами ресурсів,
забезпечує ефективне
функціонування
підприємства
формування у фахівців
здатності ефективно
управляти потоковими
процесами з метою
задоволення потреб
споживачів та
оптимізації загальних
логістичних витрат.

7. В результаті отриманих знань на практиці ви маєте можливість:

В РЕЗУЛЬТАТІ ОТРИМАНИХ ЗНАНЬ НА
ПРАКТИЦІ ВИ МАЄТЕ МОЖЛИВІСТЬ:
Управляти закупівлями
Обирати постачальників
Управляти рухом матеріальних
потоків на виробництві
Обирати систему організації
виробництва
Управляти збутом продукції
Управляти складуванням
Управляти транспортом
Управляти інформаційними і
фінансовими потоками
Організовувати роботу
розподільчих центрів, оптових
складів, роздрібних магазинів,
Інтернет магазинів
Організовувати рух товарів між
містами, країнами та
континентами
Організовувати обслуговування
клієнтів

8. ФУНКЦІОНАЛЬНА ЛОГІСТИКА

Вивчає
організаційне,
технологічне, технічне
та інформаційного
виконання базових
функцій логістики
(закупівля, виробництво,
збут, складування,
транспортування,
вантажопереробка,
запаси, інформаційні
системи)
Забезпечує
формування у фахівців
здатність здійснювати
управління логістичною
діяльністю підприємств у
сферах закупівель,
виробництва та запасів,
складування, збуту,
транспортування,
вантажопереробки та
інформаційного
забезпечення

9. В результаті отриманих знань на практиці ви маєте можливість:

В РЕЗУЛЬТАТІ ОТРИМАНИХ ЗНАНЬ НА
ПРАКТИЦІ ВИ МАЄТЕ МОЖЛИВІСТЬ:
Управляти матеріальнотехнічним постачанням
Організовувати прямі та змішані,
мультимодальні, інтермодальні
міжнародні перевезення
Визначати оптимальний
перелік та організовувати
надання транспортноекспедиційних послуг
Організовувати процес розподілу
готової продукції
Організовувати складське
господарство та процес руху
вантажопотоків
На основі використання
інформаційних систем системно
пов’язувати закупівлі матеріальних
ресурсів із виробництвом і збутом
готової продукції
Організовувати гнучке
виробництво

10. ЛОГІСТИЧНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ

Вивчає
Забезпечує
систему логістичного
обслуговування клієнтів,
формувати логістичний
сервіс та систему
якості надання послуг
на підприємстві, щодо
після- та
підчаспродажного
обслуговування
споживачів
формування у фахівців
здатності організувати
систему логістичного
обслуговування
споживачів та
приймати управлінські
рішення на основі
оптимізації рівня
обслуговування.

11. В результаті отриманих знань на практиці ви маєте можливість:

В РЕЗУЛЬТАТІ ОТРИМАНИХ ЗНАНЬ НА
ПРАКТИЦІ ВИ МАЄТЕ МОЖЛИВІСТЬ:
Організовувати
обслуговуванням клієнтів в
мережі Інтернет
Управляти логістичним циклом
постачань
Організовувати роботу мережі
сервісних центрів
Організовувати
передпродажний, після
продажний сервіс та
сервіс в момент продажу
товару
Визначати оптимальні методи
обслуговування
Організовувати співпрацю з
клієнтами
Забезпечувати надання якісних
логістичних послуг на основі
стандартів ISO 9000, 9001
Оптимізувати витрати на
обслуговування

12. Основи логістичного менеджменту  

ОСНОВИ ЛОГІСТИЧНОГО
МЕНЕДЖМЕНТУ
Вивчає
ефективне
управління
логістичною
діяльністю
підприємств всіх
галузей та форм
власності
Забезпечує
обґрунтовані
управлінські рішення у
виробництві,
постачанні, збуті,
складуванні,
транспортуванні з
метою зниження
ризиків і максимізації
доходів

13. В результаті отриманих знань на практиці ви маєте можливість:

В РЕЗУЛЬТАТІ ОТРИМАНИХ ЗНАНЬ НА
ПРАКТИЦІ ВИ МАЄТЕ МОЖЛИВІСТЬ:
працювати логістом у відділі
закупівель
управляти взаємодією з
постачальниками і клієнтами
управляти виробничими
процесами на підприємстві
використовувати сучасні методи
управління просуванням
продукції
проектувати систему управління
процесом обслуговування
продукції
організовувати логістичні
підрозділи на підприємстві;
використовувати варіанти
організації процесів
дистрибуції;.
управляти потоками в
транспортно-складській
системі
використовувати сучасні
інформаційні системи логістиці

14. Запрошуємо на навчання

МЕЛЬНИКОВА
КАТЕРИНА
ВАЛЕРІЇВНА
ЗАПРОШУЄМО НА
НАВЧАННЯ
КАФЕДРА ЕКОНОМІКИ,
ОРГАНІЗАЦІЇ ТА
ПЛАНУВАННЯ
ДІЯЛЬНОСТІ
ПІДПРИЄМСТВА:
перший корпус, кім. 510.
Контактний тел.: (057)
702-01-46
https://vk.com/kafedraeo
pdp
https://www.facebook.co
m/groups/kafedraeopdp/
КОЛОДІЗЄВА
ТЕТЯНА
ОЛЕКСАНДРІВНА
АВРАМЕНКО ОЛЕНА
ВОЛОДИМИРІВНА
English     Русский Rules