ќоѓамдыќ ењбек бµлінісініњ пайда болуы
АЌША
Аќшаныњ 3 т‰рі: 1. Металл аќшалар 2. Ќаѓаз аќшалар 3. Несиелік аќшалар
Ќ±н µлшемі
Аќша айналымыныњ жылдамдыѓы - ќолдан ќолѓа µтетін аќша шапшандыѓы:
211.00K
Category: economicseconomics

Қоғамдық шаруашылық нысандары

1.

Қоғамдық шаруашылық
нысандары.

2.

• Жоспар:
• Тауар шаруашылығының пайда
болу шарттары мен себептері
• Натуралдық шаруашылық
ерекшеліктері
• Тауарлы шаруашылық
ерекшеліктері

3.

Мақсаты:
Қоғамдық шаруашылықтың
нысандарын, натуралды
шаруашылықтың тауарлы
шаруашылықтан айырмашылығын
түсіндіру

4.

ҚОҒАМДЫҚ
ШАРУАШЫЛЫҚ
Натуралды
шаруашылық
Тауарлы
шаруашылық

5.


Натуралды шаруашылық:


-Қоғамдық өндірісті
ұйымдастырудың ең ертедегі түрі.

-Адам өзі үшін өнім өндіреді және өзі
пайдаланады.

Тауарлы шаруашылық:

-Өндірген өнімді тауар ретінде басқа
адамдарға сату

6. ќоѓамдыќ ењбек бµлінісініњ пайда болуы

Тауар өндірісінің пайда болу
себептері
қоғамдық еңбек
бөлінісінің пайда
болуы
тауар өндірушілердің шаруашылықтық
оқшаулануы
жеке меншіктің
пайда болуы

7.

Тауар өндірісінің сипатты белгілері
Ұйымдастырушылықэкономикалық
қатынастардың ашық
жүйесі
Кәсіпорындардың мамандандырылу
дәрежесіне
тәуелді; өндірістік күштер
процесіне байланысты
Өндіріс пен тұтыну
арасында жанама,
экономикалық
байланыстар бар.
Экономикалық қатынастар нарық
арқылы орнатылады

8.


Тауар өндірісінің 2 түрі бар: жай және
капиталистік.

Жай тауар өндірісінде өнім тауар
өндірушінің өзіндік еңбегімен жасалады.
Жұмыс күшін жалдау жоқ.


Капиталистік тауар өндірісінде өнімді
өндіріс құрал-жабдығы жоқ жалдамалы
жұмысшы жасайды

9. АЌША

АҚША
Кез-келген уақытта басқа бір тауарларға
затқа айырбастала алатын жалпылама
эквивалент
Аристотель: “ақша – бұл белгілі шарт,
адамдар арасындағы келісім нәтижесі”
Томас Мэн: “алтын мен күміс өзінің
табиғатына қарай және олардың табиғи
қасиетінің күш-қуаты бойынша – ақша
болып табылады”
Пол Самюэльсон: “ақша – бұл әлеуметтік
шарттылық ”

10.

Ақша жүйесінің элементтері
Ақша
бірлігі
Елдегі бірлік ретінде қабылданған
ақша мөлшері
Баға
ауқымы
Елде ақша бірлігі және оның
құрылымдық бөлігі болып
саналатын ақша металының салмақ мөлшері
Эмиссиялық
жүйе
Ақша мен бағалы қағаздарды
шығаратын мекемелер
Ақша
түрлері
Тауарлы (алтын), қағаз, несие ақша, тиын
Ақша жүйесінің
институттары
Ақша айналымын реттейтін мемлекеттік және
мемлекеттік емес мекемелер

11. Аќшаныњ 3 т‰рі: 1. Металл аќшалар 2. Ќаѓаз аќшалар 3. Несиелік аќшалар

Ақшаның 3 түрі:
1. Металл ақшалар
2. Қағаз ақшалар
3. Несиелік ақшалар
Ақшаның типтері:
1. Биметаллизм
2. Монометаллизм
Ақшаның қасиеттері:
1. жалпыға тікелей
айырбастау формасы
2. құның дербес формасы
3. заттың сыртқы өлшемі

12. Ќ±н µлшемі

Құн өлшемі
Айналым құралы
Ақшаның
қызметтері
Төлем
құралы
Қор жинау
құралы
Әлемдік
ақшалар

13. Аќша айналымыныњ жылдамдыѓы - ќолдан ќолѓа µтетін аќша шапшандыѓы:

Ақша айналымының жылдамдығы қолдан қолға өтетін ақша
шапшандығы:
V = PY/M
V – ақша айналымының
жылдамдығы
P – баға деңгейі
Y – өндірілген өнім мөлшері
M – ақша мөлшері
English     Русский Rules