ПРЕДМЕТ І МЕТОДИ ЕТНОПСИХОЛОГІЇ
Предмет етнопсихології
Коло проблем етнопсихології
М
методи досліджень:
Методи
Висновки
Література.
Цікаво і пізнавально
прокоментуйте
hgf
 
175.24K
Categories: psychologypsychology sociologysociology

Предмет і методи етнопсихології

1. ПРЕДМЕТ І МЕТОДИ ЕТНОПСИХОЛОГІЇ

План.
Ефект соціальності як предмет
етнопсихології.
Понятійний апарат етнопсихології.
3. Значення та завдання
етнопсихології.
4. Місце етнопсихології в системі наук
про людину.
5. Принципи і методи вивчення
психології етнічних спільнот.

2. Предмет етнопсихології

Л.
С. Виготський (1896-1934) предметом
вивчення етнопсихології вважав етноси великі соціальні групи, які об»єднує
спільна територія, мова, історія,
економічні зв»язки і усвідомлення
належності до саме цієї спільноти.
За Б. Д. Паригіним (1930-2012),
філософом, творцем вітчизняної соціальної
психології), етнопсихологія вивчає
соціальну психіку як міру всіх
редметречей:

3. Коло проблем етнопсихології

Відмінності інтелекту (сприймання, пам»яті,
мислення, уяви), емоцій, поведінки людей,
зумовлені культурним оточенням.
Зміст національної самосвідомості, її
становлення, менталітет як спосіб сприймати,
думати, діяти.
Особливості спілкування, як в рамках
моноетносів, так і в межах міжетнічної
взаємодії.
Особливості національного характеру і
стереотипи поведінки: гостинність,
відвертість, щирість, мрійливість,
практичність, жорстокість тощо.

4.

Категорійний
апарат етнічної психології, терміни і
поняття “етнос”, “нація”, “етнопсихологія”,
“психологія народів”, “етнічна картина світу”,
“етнічна особистість”, “базова особистість”,
“модальна особистість”, “маргінальна
особистість.“етнічні стереотипи”, “етнічні
установки”, “національний характер”,
“національна вдача”, “національна свідомість”,
“самосвідомість” та ін.

5.

завдання
Описати,відстежувати, осмислювати закономірності
життя етнічних груп, народів, їх представників.
Прогнозувати тенденції розвитку міжетнічних відносин.
Забезпечувати прикладний характер етнопсихологічних
знань.
Місце етнопсихології серед інших наук.
їнш.
Основ філософії, історії, літератури,
етнології, етнографії, географії та

6. М

Принципи етнопсихології:
- об”єктивності, що наука має одну мету –
правду задля правди без турботи про наслідки добрі, чи
злі, щасливі, чи нещасливі, які ця правда може мати на
практиці.
(цінності, установки,етноцентризм,мова, розвиток і
мінливість, іст.період)
- Історизму (єдність психіки ісвідомості,
системності,
вірогід. Детермінізму:
ландшафт,клімат,ресурси)
- Дотримання етики досліджень)

7. методи досліджень:

- спостереження, відображення
доступних цілеспрямованому
сприйманню феноменів етнічного
життя.
.

8. Методи

- анкети, опитувальники,
-інтерв”ю, бесіда, (різновиди,
характер запитань, репрезентативність
вибірки
- вивчення прод діяльності, (предмети мат. І дух
культури)
- Тести (Біне, Сімон, Айзенк. Пристрасті навколо
тесту інтелекту. Вільні від культур?) та інші

9. Висновки

Отже
• Людство - один біологічний вид і з погляду біологічних
особливостей, і з погляду можливостей психічного
та
соціального становлення.
• Землю населяють різні народи (етноси) - кожен з них має
загальнолюдські риси і специфічні характеристики притаманні
спільноті.
• народи творять свою культуру, що обіймає різні сфери їх
життя, історію, етнічну самосвідомість, національний характер
тощо.
• Розвиток сучасного людства: глобалізація і усвідомлення
народами власної етнічності
• Етнопсихологія - одна з гуманітарних наук, що вивчає психіку
людини в контексті етнічного буття та проблеми
функціонування і взаємодію культур
• Етнопсихологія пов'язана з загальною психологією,
філософією, історією, географією, фольклором, літературою і
т.д., має свої завдання.
• Принципи і методи науки: спільне з іншими науками і
специфічне.

10. Література.

Баронин А. С. Этническая психология. –
К., 2000.
Бороноев А.О., Павленко В.Н.
Этническая психология. – СПб., 1994.
Льовочкіна
А.М. Етнопсихологія. – К.,
2002.
Современная зарубежная
этнопсихология. – М., 1979.
Стефаненко Т.Г. Этнопсихология. – М.,
2007.

11. Цікаво і пізнавально

Бенедикт Рут Хризантема и меч: Модели японской
культуры пер. с англ. М. РОССПЭН 2004. 256с.
Садохин А.П., Грушевицкая Т.Г. Этнология М.
Изд.центр «Академия» 2000 с.304 c.19
Спешнев Н. А. Китайцы: особенности
национальной психологии СПб. изд КАРО, 2011,
336 с.
Цветов В. Пятнадцатый камень сада Реандзи М.
Издательство политической литературы, 1986,
с.304
Інтернет-джерела:
Маргарет Мид Иней на цветущей ежевике
режим доступу: http://www.psycholok.ru/lib/mead/ince/ince_01.html

12. прокоментуйте

Якщо хтось ніщо, але тільки
спартанець, капіталіст, пролетаріат
чи буддизм – це прямий шлях бути нічим і
навіть не існувати зовсім.
Чорне прекрасне, воно може бути
істинним і функціональним, але лише при
умові визнання, що і біле теж прекрасне,
але по-іншому
Дж. Деверо

13. hgf

Якщо хтось ніщо, але тільки спартанець, капіталіст, пролетаріат
Дж. Деверо
чи буддизм – це прямий шл

14.

••

15.  

English     Русский Rules