Івано-Франківський державний медичний університет Кафедра терапії і сімейної медицини ФПО
Актуальність теми
Мета роботи
Завдання дослідження
Об’єкт дослідження
Методи дослідження
Рентгенологічні ознаки ХОЗЛ
Спірографічні показники
Добові ритми ПШВ
Показники ВСР
Добові ритми HF
Залежність між ПШВ і тонусом парасимпатичної нервової системи протягом доби
Дослідження якості життя за SGRQ
Дослідження сонливості за шкалою Epworth
Діагностика депресивних станів згідно опитувальника Бека
Висновки
Перспективою подальших досліджень є розробка схем застосування бронхолітиків у хворих на ХОЗЛ із використанням
1.09M
Category: medicinemedicine

Особливості бронхіальної обструкції у хворих на ХОЗЛ

1. Івано-Франківський державний медичний університет Кафедра терапії і сімейної медицини ФПО

Лікар-інтерн З.П. Богайчук
Особливості бронхіальної
обструкції у хворих на ХОЗЛ
Науковий керівник
к.мед.н., ас. Н.В.Чаплинська

2. Актуальність теми

Хронічне обструктивне
захворювання легень
зустрічається у 4-10%
дорослої популяції.
Летальність при
загостреннях ХОЗЛ
становить близько 10%.
За прогностичними
даними ВООЗ, ХОЗЛ до
2020 року займе 5 місце у
світі за соціальноекономічними збитками.

3. Мета роботи

дослідити особливості добових
коливань стану бронхіальної
прохідності та їх вплив на якість життя,
рівні депресії і сонливості у хворих на
ХОЗЛ

4. Завдання дослідження

Проаналізувати клініко-функціональні особливості
перебігу ХОЗЛ.
Дослідити добові коливання стану бронхіальної
прохідності методом пікфлоуметрії.
Оцінити стан вегетативної нервової системи у
хворих на ХОЗЛ на основі вивчення варіабельності
серцевого ритму.
Вивчити вплив синдрому бронхіальної обструкції
на якість життя, рівні денної сонливості і депресії у
хворих на ХОЗЛ.

5. Об’єкт дослідження

14
30
Здорові
Хворі
11
19
ХОЗЛ ІІ
ХОЗЛ ІІІ
Обстежено:
- 21 чоловік
- 9 жінок
Середній вік пацієнтів:
59,51±1,17 років
- чоловіків – 63,25 ±1,23 р.
- жінок – 52,51 ±1,19 р.

6. Методи дослідження

Проведення загально-клінічного обстеження,
рентгенографії, спірографії у хворих на ХОЗЛ.
Реєстрація ПШВ протягом доби методом
пікфлоуметрії.
Добове моніторування варіабельності
серцевого ритму.
Дослідження якості життя за SGRQ, денної
сонливості за шкалою Epworth і депресивних
станів згідно опитувальника Бека.

7.

Ознака
Клінікофункціональні
ознаки перебігу
ХОЗЛ в
обстежених
хворих
Кількість хворих
Кашель
Харкотиння
Задишка
Куріння
Професійні шкідливості
Ціаноз
Пальці Гіпократа
Емфізематозна грудна клітка
30 (100,0%)
28 (93,3%)
25 (83,3%)
21 (70,0%)
6 (20,0%)
20 (66,6%)
9 (30,0%)
18 (60,0%)
Коробковий звук
Жорстке дихання
Ослаблене везикулярне дихання
Сухі хрипи
Акцент ІІ тону над a.pulmonalis
25 (83,3%)
12 (40,0%)
18 (60,0%)
27 (90,0%)
20 (66,6%)
Набряки
Підвищений гематокрит
Нейтрофіли в харкотинні
Гіпертрофія правого шлуночка
Легенева гіпертензія
5 (16,7%)
15 (50,0%)
20 (66,6%)
19 (63,3%)
19 (63,3%)

8. Рентгенологічні ознаки ХОЗЛ

Посилення і деформація
легеневого малюнку за
рахунок
перибронхіального і
периваскулярного
пневмофіброзу.
Розширення коренів
легенів.
Підвищення прозорості
окремих відділів легенів.

9. Спірографічні показники

4
3,69±0,27
3,5
90
3
70
2,5
60
**
1,95±0,21
*
53,36±3,11
**
53,33±3,2
50
2
**
1,04±0,17
40
30
1
20
0,5
10
0
0
ФЖЄЛ, л
82,66±4,3
80
3,05±0,21
1,5
82,71±4,21
ОФВ1, л
Здорові
ОФВ1, %
ІТ, %
Хворі
Достовірність відмінності від здорових * р<0,01, * * р<0,001

10. Добові ритми ПШВ

ПШВ, л/хв
600
500
400
300
200
100
0
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 1 2
Здорові
Хворі
Період доби, год

11. Показники ВСР

Показник
Здорові
Хворі
День
Ніч
День
Ніч
SDNNi, мс
42,01±1,78
47,64 ±2,31
16,93 ±1,87
20,37 ±2,01
pNN50,%
1,13±0,19
1,49 ±0,27
2,71 ±0,34
4,33 ±0,53 *
LF, мс2
67,32 ±4,51
108,17 ±8,31
48,18 ±2,03
91,25 ±5,12
HF, мс2
42,74 ±1,39
52,11 ±2,04
37,53 ±1,79
68,37 ±3,69 **
LF/HF
1,58 ±0,07
2,07 ±0,11
1,28 ±0,07
1,33 ±0,09 *
Достовірність відмінності від здорових * р<0,01, * * р<0,001

12. Добові ритми HF

мс2
1200
1000
800
600
400
200
0
0
2
4
6
8
10
12
Здорові
14
16
Хворі
18
20
22
24
Період доби, год

13. Залежність між ПШВ і тонусом парасимпатичної нервової системи протягом доби

1200
1000
800
600
400
200
0
0
2
4
6
8
10
12
ПШВ, л/хв
14
16
18
HF, мс2
20
22 24
2
Період доби, год
Зворотній кореляційний зв’язок – 0,67; р<0.05

14. Дослідження якості життя за SGRQ

%
**
76,35±5.16
80
70
60
**
54,3±3,65
53,12±3,84
*
51,43±3,87
50
*
32,17±3,08
40
30
24,23±2,17
39,16±3,17
21,13±2,03
20
10
0
Симптоми
Активність
ХОЗЛ ІІ
Вплив
Загальний
ХОЗЛ ІІІ
Достовірність відмінності від хворих на ХОЗЛ ІІ * р<0,01, * * р<0,001

15. Дослідження сонливості за шкалою Epworth

Рівень сонливості
Бали
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
Розподіл хворих на ХОЗЛ за
наявністю ознак сонливості
(більше 6 балів за шкалою)
8,58±0,41
** ○
6,79±0,3
*
10(33,4%)
3,54±0,21
Здорові
ХОЗЛ ІІ
16
(53,3%)
4 (13,3%)
ХОЗЛ ІІІ
ХОЗЛ ІІ-ІІІ без сонливості
ХОЗЛ ІІ з сонливістю
ХОЗЛ ІІІ з сонливістю
Достовірність відмінності від здорових * р<0,01, * * р<0,001
Достовірність відмінності від хворих на ХОЗЛ ІІ ○ р<0,001

16. Діагностика депресивних станів згідно опитувальника Бека

Більше 10 балів (легкий рівень депресії ситуативного чи
невротичного генезу) зареєстровано у 12 (40,0%) обстежених
Бали
Бали
16
16
15,62±0,6
**
14
14
12
12
10
10
8
10,17±0,51
8
9,23±0,54
6
6
4
4
2
2
0
0
ХОЗЛ ІІ
14,95±0,63
*
ХОЗЛ ІІІ
Чоловіки
Жінки
Достовірність відмінності між показниками * р<0,01, * * р<0,001

17. Висновки

1.
У хворих на ХОЗЛ найчастішими клінічними проявами
захворювання були кашель і задишка. Діагноз
підтверджувався даними рентгенологічного дослідження
ОГК та результатами спірографії, при якій реєструвалося
достовірне зменшення провідних “маркерів”
бронхообструкції – ОФВ1 та ІТ.
2.
Зниження ПШВ було найбільш вираженим у вечірні, нічні
і, особливо, ранкові періоди доби.
3.
Відзначено достовірну кореляцію підвищеного
парасимпатичного тонусу і порушень бронхіальної
прохідності протягом доби.
4.
Зростання рівня бронхіальної обструкції супроводжувалося
погіршенням якості життя, підвищенням денної сонливості і
частоти депресивних станів. Останні у жінок, хворих на
ХОЗЛ, були більш вираженими ніж у чоловіків.

18. Перспективою подальших досліджень є розробка схем застосування бронхолітиків у хворих на ХОЗЛ із використанням

хронотерапевтичного підходу до
лікування даної патології враховуючи добові
коливання брохіальної прохідності і тонусу
вегетативної нервової системи

19.

Починаєш курити, щоб довести, що Ти чоловік.
Потім намагаєшся кидати курити, щоб довести,
що Ти чоловік.
Жорж Сименон
Цигарка – це бікфордів шнур, на
одному кінці якого вогник, а на
іншому – дурник.
Бернард Шоу

20.

Дякую за увагу
English     Русский Rules