Біз қабылдаймыз
Қабылдау күшейеді
Мультемедиалық технологияның қолданудың тиімділігі
Мультемедиалық технологияның мүмкіндіктері
Білім сапасы
Мультимедиа сабақтың тиімділігі
2.94M
Category: informaticsinformatics

Мультемедиялық тенологияларды ң оқу үдеріснде пайдалану

1.

Мультемедиялық
тенологияларды ң оқу үдеріснде
пайдалану

2.

Технология
Оқыту
Оқытудың
интерактивті
режимі
Оқыту технологиясы
Ақпараттық
технология
Компьютерлер
Компьютер
Интернет
Коммуникация
Электрондық
пошта
Электрондық
оқулық
Мультимедиялық
технология

3.

Мультемедиа
әртүрлі
типті
ақпараттарды
өңдеу
мен
ұсынудың тиімді құралы болып
табылады.

4.

Мультемедиалық технологиялар мен
оқыту әдістерінің өзара байланысы
біркелкі болмайды,бір
мультемедиалық құрал бірнеше
оқыту әдістеріниқамтыса,ал
керісінше, бір оқыту әдісінде бірнеше
мультемедиалық кешен
пайдаланылуы мүмкін.

5. Біз қабылдаймыз

10%
20%
30%
50%
70%
80%
95%
оқығанымыздан
естігенімізден
көргенімізден
көріп, естігенімізден
басқалармен бірге талқылағанымыздан
өзіміз сезінгенімізден
басқа біреуге үйреткенімізден
Уильям Глассер

6. Қабылдау күшейеді

Мәтін
бейне
дыбыс
анимация
графика

7. Мультемедиалық технологияның қолданудың тиімділігі

Сабақтың
қарқынды өтуі
Қызығушылықтың
артуы
Берілетін
материалдың
тиімділігі
Әр балаға жеке білім
беру
Шектеусіз
ресурстар

8. Мультемедиалық технологияның мүмкіндіктері

Болып жатқанды жазып, сақтау
Қолмен жазылған мәтінді танып білу
Көру материалдарын көрсетуді басқару
Сабақтың кез –келген кезеңіне оралу
Суреттер кітапханасын жасау

9.

бірінші
Заңдылықта
р мен
теорияларды
және тағы
басқа күрделі
оқу
материалдар
ының болуы
Екінші
Студенттер
мен
оқушыларда
репродуктив
ті дағдының
қалыптасуы.
Үшінші
Студентт
ер мен
оқушылард
а
шығармаш
ылық
(креативті
лік)
дағдының
қалыптасу
ы
Төртінші

10. Білім сапасы

Жеке
тапсырмалар
Жеке траектория
Электронды
оқулықтар
Дидактикалық
материалдардың
түрлілігі
Компьютерлік
тестілеу
Тапсырманы
дұрыс
орындауға
бірден әрекет
жасауы

11. Мультимедиа сабақтың тиімділігі

1. Электронды оқулықтар
2. Энциклопедиялар
3. Презентациялар
4. On-LINE тесттері
5. Модельдеуші орта
English     Русский Rules