Генетична і ієрархічна структура
Генетична структура
Ієрархічна структура
Структура популяцій
Дякуємо за увагу!
783.45K
Categories: biologybiology ecologyecology

Генетична і ієрархічна структура популяції

1. Генетична і ієрархічна структура

2. Генетична структура

сукупність алелів у цій популяції і їх
співвідношення. Генетична структура популяції
формується та змінюється під впливом природного
і штучного відбору.

3.

Дія природного відбору полягає в тому, що переважне
розмноження мають особини з високою життєздатністю
тобто вони є більш пристосованими до умов навколишнього
середовища. При штучному відборі визначальне значення
мають ознаки продуктивності. У закритій популяції
співвідношення домінантних і рецесивних алелей
знаходитися в певних співвідношеннях.

4. Ієрархічна структура

множина будь-чого, частково
упорядкована так, що існує
тільки один елемент цієї
множини, який не має
попереднього, а всі інші
елементи мають тільки один
попередній; багаторівнева
форма організації об'єктів з
чіткою
приналежністю об'єктів нижньо
го рівня
певному об'єкту верхнього
рівня.Графічно представляється
у вигляді дерева.

5.

За визначенням академіка
С.С. Шварца, популяція –
це елементарна
угруповання організмів
певного виду, що володіє
всіма необхідними
умовами для підтримки
своєї чисельності
неосяжно тривалий час в
постійно мінливих умовах
середовища.

6. Структура популяцій

7. Дякуємо за увагу!

Презентація:
Студентки групи ПО16-2/9
Гудик Ілона
English     Русский Rules