Етапи розробки презентації
Розробка презентації
За якими етапами створюють презентацію?
За якими етапами створюють презентацію?
За якими етапами створюють презентацію?
За якими етапами створюють презентацію?
За якими етапами створюють презентацію?
За якими етапами створюють презентацію?
Як створити якісну презентацію?
Як створити якісну презентацію?
Як створити якісну презентацію?
Як створити якісну презентацію?
Як створити якісну презентацію?
Як створити якісну презентацію?
Як створити якісну презентацію?
Домашнє завдання
Працюємо за комп’ютером
Дякую за увагу!
3.73M
Category: informaticsinformatics

Етапи розробки презентації

1. Етапи розробки презентації

9
Урок 8
За новою програмою

2. Розробка презентації

Розділ 3
§5
Розробка презентації
9
Пригадайте:
Ви дізнаєтеся:
• які програми використовують
для створення презентацій;
• які
об'єкти
можуть
розміщуватися
на
слайдах
презентації;
• як вставляти таблиці та схеми
в текстових документах;
• діаграми яких типів можна
створити на основі числових
даних;
• яку середовищі табличного
процесора створити діаграми
• за якими етапами створюють
презентацію;
• як
створити
якісну
презентацію;
• як користуватись макетами
слайда;
• як створити у презентації
діаграму;
• на основі числових даних що
таке дизайн презентації;
• як
змінювати
дизайн
презентації.

3. За якими етапами створюють презентацію?

Розділ 3
§5
За якими етапами створюють
презентацію?
9
Ви вже створювали комп'ютерні презентації для
супроводу виступів під час захисту навчальних проектів
чи представлення деяких матеріалів на уроках.
Знаєте,
що
успіх
виступу
залежить
не
тільки
від
умінь
висловлювати
свою
думку та презентувати
власні результати, а й від
якості
підготовлених
матеріалів та презентації.

4. За якими етапами створюють презентацію?

Розділ 3
§5
За якими етапами створюють
презентацію?
9
Створення якісної презентації складається з таких
етапів:
1
•Визначення мети та умов представлення презентації.
2
•Складання плану презентації.
3
•Розробка сценарію.
4
•Пошук, збирання й підготовка матеріалів.
5
•Створення презентації.
6
•Апробація презентації та внесення коректив.

5. За якими етапами створюють презентацію?

Розділ 3
§5
За якими етапами створюють
презентацію?
9
Презентації розраховані, як правило, на перегляд не
лише однією особою, а певною групою. Залежно від
цього презентація може, бути:
Демонструватись на
моніторі комп'ютера,
На великому екрані
за допомогою
мультимедійного
проектора
Роздрукованою на
папері як
роздатковий
матеріал.

6. За якими етапами створюють презентацію?

Розділ 3
§5
За якими етапами створюють
презентацію?
Під час створення презентації слід враховувати:
Мету — почніть із визначення
суті того, що потрібно донести
до аудиторії, та конкретизації
фактів і форм їх подання для
відповідної
аргументації.
Застосування таблиць, діаграм,
схем,
вдало
дібраних
зображень
тощо
сприяє
кращому сприйняттю даних та є
зручною формою для їх аналізу;
9
Те, що
хоче
сказати
автор
Те, що
цікаво та
потрібно
аудиторії
Мета
презентації

7. За якими етапами створюють презентацію?

Розділ 3
§5
За якими етапами створюють
презентацію?
Аудиторію, для якої створюється презентація:
Вік
Навчальні
інтереси
Пізнавальні
інтереси
9
Психологічні
особливості
тощо

8. За якими етапами створюють презентацію?

Розділ 3
§5
За якими етапами створюють
презентацію?
9
Приміщення, де планується демонстрація, та його
обладнання.
Якщо використовується
один екран для
демонстрації
Якщо під час показу
освітлення може бути
недостатнім
То що більшим є
приміщення, то більшими
мають бути зображення й
меншим обсяг дрібного
тексту.
Використовуйте світлі
кольори для фону слайдів.
Це додасть ілюзії світла й
дасть можливість аудиторії
приділити більше уваги
змісту презентації.

9. Як створити якісну презентацію?

Розділ 3
§5
Як створити якісну презентацію?
9
Існують
такі
загальні
рекомендації щодо
наповнення слайдів та оформлення презентацій.
1. Кожен
думку.
слайд
має
відображати
одну
2. Заголовки
мають
бути
короткими,
привертати
увагу
аудиторії
та
узагальнювати головну думку.
3. У
заголовках
слід
великі й малі літери.
використовувати
4. Текст пояснень має бути коротким
складатися із простих речень.
і

10. Як створити якісну презентацію?

Розділ 3
§5
Як створити якісну презентацію?
5. Усього на слайді мас бути не більш ніж
6-8 рядків тексту.
6. Дієслова мають бути в одній часовій
формі.
7. Слайди
мають
яскравими.
бути
не
занадто
8. Фон має бути нейтральним, домінуючим
має бути зміст слайду.
9. Кількість
блоків,
що
відображають
графічні чи статистичні дані, має бути в
межах 1-4.
9

11. Як створити якісну презентацію?

Розділ 3
§5
Як створити якісну презентацію?
9
5. Підписи до ілюстрацій доцільно розміщувати знизу.
6. Усі
слайди
презентації мають
бути витримані в
одному стилі.
7. Для використаних
цитат,
графіків,
зображень
із
зовнішніх
джерел
потрібно вказувати
посилання.

12. Як створити якісну презентацію?

Розділ 3
§5
Як створити якісну презентацію?
9
Значною допомогою при створенні презентації є
попереднє ознайомлення з критеріями, згідно з якими
можна оцінити її якість. Загальні критерії оцінювання,,
можуть бути змінені відповідно до мети створення
презентації та особливостей цільової аудиторії.
Загальні критерії оцінювання презентації
Зміст
Чи є презентація чітко спланованою,
доступною, цікавою для даної аудиторії?

13. Як створити якісну презентацію?

Розділ 3
§5
Як створити якісну презентацію?
9
Наскільки достовірною є подана інформація? Чи є
достатньою
кількість
використаних
джерел
для
обґрунтування поданих даних?
Чи
подані
повідомлення
є
актуальними
та
практично
значущими для аудиторії?
Чи
дані?
грамотно
викладені
Чи
є
відповідні
рекомендації?
подані
висновки,

14. Як створити якісну презентацію?

Розділ 3
§5
Як створити якісну презентацію?
Дизайн
9
Чи сприяє легкості читання та сприйняття змісту
презентацію добір шрифтів та їхнього розміру?
Чи
відповідає
змісту
та
є
психологічно комфортним обраний
фон?
Чи використовуються зображення
у презентації? Чи подані зображення
опрацьовані належним чином? Чи є
доповненням
змісту
використані
зображення?

15. Як створити якісну презентацію?

Розділ 3
§5
Як створити якісну презентацію?
Чи використовуються діаграми,
Наскільки доцільним є їх вибір?
Наскільки
використані
анімації?
доцільно
можливості
Чи
раціонально
обрано
кількість слайдів презентації
для
розкриття
її
змістової
частини відповідно до мети її
створення?
графіки,
9
схеми?

16.

Розділ 3
§5
Як користуватись макетами слайда?
9
Для більшості презентацій, які планують використати
для супроводу усного виступу, доцільно застосовувати
таку класичну структуру.
1
•Вступ.
2
•Окреслення проблеми або актуальних питань, що
складають зміст презентації
3
•Розв'язування проблеми (основна найбільша частина
презентації).
4
•Висновок (повторення основних міркувань, заклик до
дії, список використаних джерел).

17.

Розділ 3
§5
Як користуватись макетами слайда?
9
Проектувати презентацію краще без комп'ютера — на
папері або використовуючи нотатки. Проектування
передбачає
створення
структури
презентації:
послідовність та призначення кожного її слайда та
схема розміщення різних об'єктів на кожному слайді:
Заголовок
Текст
Зображення
Після проектування можна перейти
перенесення
розробленої
структури
редакторі презентацій.
Діаграма
тощо
до
в

18.

Розділ 3
§5
Як користуватись макетами слайда?
9
Як і в текстовому документі в середовищі текстового
процесора, структуру презентації в середовищі й
створення визначають заголовки та підзаголовки
слайдів.
Заголовок
Підзаголовок

19.

Розділ 3
§5
Як користуватись макетами слайда?
9
Щоб швидко переглянути структуру презентації в
Microsoft PowerPoint, слід обрати вкладку
Подання Подання структури.

20.

Розділ 3
§5
Як користуватись макетами слайда?
Звичайний
9
Подання структури

21.

Розділ 3
§5
Як користуватись макетами слайда?
Слайди презентації можуть містити різні об'єкти:
Заголовки,
текстові
написи
Зображення
Таблиці
Схеми,
діаграми
9
Відеокліпи
тощо
Які саме об'єкти міститиме слайд та як вони
будуть розміщуватися один відносно одного,
визначає макет слайда.

22.

Розділ 3
§5
Як користуватись макетами слайда?
У Microsoft PowerPoint
при додаванні нового
порожнього слайда до
презентації
за
допомогою інструмента
Створити
слайд,
що
розміщений на вкладці
Основне, можна вибрати
потрібний
макет
для
поточного слайда.
9

23.

Розділ 3
§5
Як користуватись макетами слайда?
9
За замовчуванням до першого слайда застосовується
макет Титульний слайд, що містить заголовок у верхній
його частині та підзаголовок.
Підзаголовок

24.

Розділ 3
§5
Як користуватись макетами слайда?
9
При виборі макета Заголовок і вміст визначаються
області для введення заголовка та вставляння об'єкта.
Для вибору типу об'єкта на екрані відображається набір
значків, що відповідають об'єктам:
Таблиця
Малюнок
з файла
Діаграма
Схема
Відеокліп
Онлайнові зображення

25.

Розділ 3
§5
Як користуватись макетами слайда?
Для зміни макета
раніше створеного
слайда
потрібно
виділити
його,
обрати
інструмент
Макет на вкладці
Основне й у списку
доступних
макетів
слайдів
обрати
необхідний.
9

26. Домашнє завдання

Розділ 3
§5
Домашнє завдання
9
Проаналізувати
§ 5, ст. 44-47

27. Працюємо за комп’ютером

Розділ 3
§5
Працюємо за комп’ютером
9
Сторінка
47

28. Дякую за увагу!

9
Урок 8
За новою програмою
English     Русский Rules