Роботу виконав учень 11 класу Артемівського НВК “ДНЗ – ЗОШ I-III ступенів” Собенко Кирил
8.20M
Category: historyhistory

СРСР у 20-30-ті роки

1.

Урок 22
Тема: СРСР У 20-30-ті роки.

2.

3.

Індустріалізація – це процес створення
великого машинного виробництва і на
цій основі перехід від аграрного до
індустріального суспільства.
Грудень 1927р. – проголошення XV
з'їздом РКП(б) курсу на прискорену
індустріалізацію.

4.

Темпи індустріалізації планувалися за
п'ятирічними планами – п'ятирічками.
Перша розпочалася 1928р. (1928/291932/33 господарчі роки).
У листопаді 1929 р. у «Правді»
з'явилася стаття Сталіна «Рік великого
переламу», в якій проголошувався курс
на різке форсування індустріалізації. Це
означало
надзвичайне
напруження
внутрішніх сил.

5.

Результати: перетворення СРСР на
потужну індустріальну країну; розвиток
нових
галузей
промисловості;
будівництво нових заводів і фабрик;
покращення технічного оснащення
сільського господарства;
створення
потужного
військово-промислового
комплексу;
формування адміністративно-планової
економіки без урахування ринкових
законів;
підірваний
розвиток
сільського
господарства, галузей легкої і харчової
промисловості;

6.

нераціональне
і
нерівномірне
розміщення продуктивних сил: до 40 %
капіталовкладень у промисловість
заморожено у незавершених проектах;
господарство
республік
повністю
підпорядковувалося
центральним
органам влади;
замість економічного стимулювання
застосовані
адміністративні
(примусові) методи;
надвисокі
темпи
індустріалізації
призводили
до
частих
аварій,
марнотратства, але це пояснювали
«диверсіями
ворогів
народу»,
«саботажем» і карали передусім
інженерно-технічних працівників.

7.

8.

Виробництво промислової продукції в роки першої
п’ятирічки

9.

10.

11.

12.

Колективізація сільського господарства
в СРСР – це масове створення
колективних господарств (колгоспів), що
супроводжувалося
ліквідацією
одноосібних господарств, переданням у
колгоспи землі, худоби, інвентаря.

13.

Грудень, 1927р. – курс XV з'їзду ВКП (б)
на колективізацію.
Січень, 1928 р. – рішення політбюро ЦК
КПРС про примусове вилучення у
селянства зернових надлишків та
необхідність форсованої колективізації.
Грудень, 1929р. – перехід до відкритого
терору проти «куркульства».

14.

Результати та наслідки колективізації:
фізичне
знищення
самостійних,
заможних селян, які бажали працювати
без диктату з боку держави;

15.

люмпенізація села;
дезорганізація
сільськогосподарського
виробництва;

16.

скорочення поголів'я худоби; повне
одержавлення
сільськогосподарського
виробництва, підпорядкування усіх
сфер сільського життя партійнодержавному керівництву, масове
переселення селян у міста.

17.

18.

19.

20. Роботу виконав учень 11 класу Артемівського НВК “ДНЗ – ЗОШ I-III ступенів” Собенко Кирил

English     Русский Rules