СBL ТЕХНОЛОГИЯСЫ БОЙЫНША ТӘЖІРИБЕЛІК САБАҚ ТАҚЫРЫП: ЖҮРЕК ГИСТОЛОГИЯСЫ. ЖҮРЕКТІҢ ЖИЫРЫЛҒЫШ ЖҮЙЕСІНІҢ МОРФОФУНКЦИЯЛЫҚ
Жүрек қан-тамырлар жүйесі
Жүрек- қантамырлар жүйесі қызметтері
Жүрек қабырғасы 3 қабықтан тұрады
Эндокард қабаттары
Қарыншалардың жиырылғыш кардиомиоцит- тері тік бұрышты, жасуша ортасында 1-2 ядро, көптеген миофибриллалар мен митохондриялар
Жүрекшелердің жиырылғыш кардиомиоциттері өсінді тәрізді және көлемі кішірек, миофибриллалары, митохондриялары сондай-ақ тегіс
Т - және L-жүйелері
Жүректің өткізуші жүйесі
Гистологиялық препараттар диагностикасы
Жүрек қабырғасы. Бояуы гематоксилин-эозин
Миокард. Бояуы темірлі гематоксилин
Жүрек. Бояуы А – гематоксилин және эозин; Б – темірлі гематоксилин.
6.41M
Category: medicinemedicine

Жүрек гистологиясы. Жүректің жиырылғыш жүйесінің морфофункциялық ерекшеліктері

1. СBL ТЕХНОЛОГИЯСЫ БОЙЫНША ТӘЖІРИБЕЛІК САБАҚ ТАҚЫРЫП: ЖҮРЕК ГИСТОЛОГИЯСЫ. ЖҮРЕКТІҢ ЖИЫРЫЛҒЫШ ЖҮЙЕСІНІҢ МОРФОФУНКЦИЯЛЫҚ

ЕРЕКШЕЛІКТЕРІ
«Гистология-2» пәні

2. Жүрек қан-тамырлар жүйесі

ЖҮРЕК
ҚАН ТАМЫРЛАРЫ
ЛИМФА
ТАМЫРЛАРЫ
20.09.2017

3.

Жүрек қан-тамырлар жүйесі қандай
қызмет атқарады?

4. Жүрек- қантамырлар жүйесі қызметтері

Трофикалық – тіндерді қоректік заттармен
қамтамасыз ету;
Тыныс алу – тінді оттегімен қамтамасыз ету.
Экскреторлық – тіннен зат алмасу өнімдерін
шығару.
АҚҚ сақтау.
Қабыну және иммундық реацияларға қатысу.
20.09.2017

5. Жүрек қабырғасы 3 қабықтан тұрады

Ішкі қабық – эндокард
Ортаңғы - миокард
Сыртқы - эпикард

6.

Эндокардтың даму көзін атаңыз?
Мезенхима
Миокардтың даму көзі не?
Мезодерманың висцералды жапырақшасының миоэпикардиалды табақшасының
ішкі бөлігі.
20.09.2017

7.

Эпикардтың шығу тегін атаңыз?
Мезодерманың висцералды жапырақшасының миоэпикардиалды табақшасының
сыртқы бөлігі.

8.

Эндокардта неше қабатты ажыратады?
Эндокардта 4 қабатты ажыратады.
20.09.2017

9.

Эндокардтың
аталады?
Эндотелиалды қабат
Бұл қабаттың құрылысы қандай?
Базальді
мембранада
орналасқан
бірқабатты жазық эндотелиоциттерден
тұрады.
20.09.2017
бірінші
қабаты
қалай

10.

Эндокардтың
аталады?
Эндотелий асты қабаты
Бұл қабат қандай тіннен түзілген?
Аз түрленген дәнекер тін жасушаларына
бай БТДТ.
20.09.2017
екінші
қабаты
қалай

11.

Эндокардтың үшінші қабаты қалай аталады?
Бұлшық етті эластикалық қабат
Бұл қабат неден түзілген?
Тегіс
миоциттер
талшықтардан.
20.09.2017
мен
эластикалық

12.

Эндокардтың төртінші қабаты қалай аталады?
Сыртқы дәнекер тінді қабат.
Ол неден түзілген?
Жуан коллагенді, эластикалық, ретикулярлы
талшықтары бар дәнекер тіннен.
20.09.2017

13. Эндокард қабаттары

20.09.2017

14.

Эндокардтың қоректенуі қалай жүреді?
Эндокардтың қоректенуі диффузды түрде
жүрек камералары мен сыртқы қабатының
қан тамырларындағы қаннан қоректік
заттарды алу арқылы жүреді.
20.09.2017

15.

Жүректің
әр
бөлігінде
қалыңдығы бірдей болады ма?
Эндокардтың қалыңдығы әртүрлі. Жүректің
сол жақ камераларында, әсіресе қарынша
аралық
бөліктерде,
аорта
мен
өкпе
артериясының байланысатын жерлерінде
эндокард қалың, ал сіңірлік жіпшелерде
айтарлықтай жұқа болып келеді.
20.09.2017
эндокардтың

16.

Жүрек қақпақшасы деген не?
Жүрек қақпақшасы тығыз талшықты
дәнекер
тіннен
түзілген
және
эндотелиймен астарланған фиброзды
табақша.
20.09.2017

17.

Қақпақшалар қандай қызмет атқарады?
Жүрек қақпақшалары ашылып және
жабылып қанды бір бағытта өткізеді.
20.09.2017

18.

Қақпақшалар жармаларының жүрекше
және қарынша бөліктерінің құрылысы
әртүрлі болады.

19.

Қақпақшаның жүрекше жағы құрылысы
қандай?
20.09.2017

20.

Қақпақшаның жүрекше жағы тегіс
болады, эндотелий асты қабатында
эластикалық талшықтардың өрімдері
мен
тегіс
миоциттердің
будалары
орналасқан.
I – жүрекше жағы
20.09.2017

21.

Қақпақшаның қарынша жағының құрылысы
қандай?
20.09.2017

22.

Қақпақшаның қарынша жағының беті тегіс
емес. Ол сіңір жіпшелері өтетін өсінділермен
жабдықталған,
эндотелий
астында
аз
мөлшерде
эластикалық
талшықтар
орналасқан.
II – қарынша жағы
20.09.2017

23.

Науқаста
жүректің
айтарлықтай өзгерген?
Миокард
20.09.2017
қай
қабығы

24.

Миокард неден түзілген?
Миокард - көлденең жолақты
бұлшық ет
жасушаларынан тұрады. Онда симпласт
болмай, керісінше кардиомиоциттер болады.
Кардиомиоциттердің
арасында
БТДТ
қабатшалары, қан тамырлары және нервтер
орналасады.
20.09.2017

25.

Кардиомиоциттердің қандай түрлерін
ажыратады?
жиырылғыш (немесе жұмысшы):
1. жүрекше кардиомиоциттері
2. қарынша кардиомиоциттері
өткізуші (атипті) кардиомиоциттер.
20.09.2017

26.

Қарыншалардың жиырылғыш кардиомиоциттерінің құрылыс ерекшеліктері қандай?
20.09.2017

27. Қарыншалардың жиырылғыш кардиомиоцит- тері тік бұрышты, жасуша ортасында 1-2 ядро, көптеген миофибриллалар мен митохондриялар

Қарыншалардың жиырылғыш кардиомиоциттері тік бұрышты, жасуша ортасында 1-2 ядро,
көптеген миофибриллалар мен митохондриялар
орналасқан, Т-жүйелер мен L- жүйелері жақсы
дамыған.
1 – базалды мембрана; 2 - сарколемма; 3 - саркоплазма: 3.1 миофибриллалар, 3.2 - митохондриялар, 3.3 – липидты
тамшылар;
4 - ядро; 5 - кірістірмелі диск.
20.09.2017

28.

Жүрекшелердің жиырылғыш кардиомиоциттерінің құрылыс ерекшеліктері қандай?
20.09.2017

29. Жүрекшелердің жиырылғыш кардиомиоциттері өсінді тәрізді және көлемі кішірек, миофибриллалары, митохондриялары сондай-ақ тегіс

ЭПТ аз мөлшерде
болады,
Т-жүйелері
нашар
дамыған.
1 - базалды мембрана; 2 - сарколемма; 3 - саркоплазма: 3.1 миофибриллалар, 3.2 - митохондриялар, 3.3 – секреторлы
түйіршіктер; 4 - ядро; 5 - ендірмелі диск
20.09.2017

30. Т - және L-жүйелері

31.

Бұлшық ет талшықтарына кардиомиоциттер
жолақталған ендірмелі дисктер арқылы
байланысады. Онда үш түрлі бөлімдерді
ажыратады: десмосома, миофибриллалардың
плазмолеммаға өрілген жері және нексус.
20.09.2017

32.

20.09.2017
Жүректің өткізуші жүйесіне не енеді?

33. Жүректің өткізуші жүйесі

34.

1.
2.
3.
Өткізуші (атипті) кардиомиоциттердің
қандай түрлерін ажыратады?
Р-жасушалар, пейсмекерлы
ауыспалы (аралық)
Гис шоғыры жасушалары
жасушалары).
20.09.2017
(Пуркинье

35.

Өткізуші (атипті) кардиомиоциттердің
құрылыс ерекшеліктері қандай?
Р-жасушалар
көпбұрышты
үлкен
емес
жасушалар, миофибриллары аз, Т-жүйелері жоқ.
Ауыспалы
(аралық)
жіңішке,
созыңқы
жасушалар , миофибриллалары көп болады.
Пуркинье жасушалары буда болып орналасқан
ірі жасушалар, Т-жүйелері жоқ, миофибриллалары жіңішке және ұзыншақ болып келеді.
20.09.2017

36.

Жүректің сыртқы
құрылысы қандай?
20.09.2017
қабығы
-
эпикардтың

37.

Эпикардтың ішкі қабаты БТДТ, сыртқы қабаты
мезотелийден
түзілген.
Ол
перикардтың
висцералды жапырақшасы болып табылады.
Висцералды жапырақша құрылысы жағынан
сірлі қабыққа ұқсас.
20.09.2017

38. Гистологиялық препараттар диагностикасы

Жүрек қабырғасы. Бояуы: гематоксилин-эозин.
Стенка сердца. Окраска гематоксилин-эозином.
Heart wall. Stained by hematoxylin-eosin.
Миокард. Бояуы: темірлі гематоксилин.
Миокард. Окраска железным гематоксилином.
Myocardium. Stained by iron hematoxyolin.

39. Жүрек қабырғасы. Бояуы гематоксилин-эозин

40. Миокард. Бояуы темірлі гематоксилин

41. Жүрек. Бояуы А – гематоксилин және эозин; Б – темірлі гематоксилин.

I – ЭНДОКАРД: 1 – эндотелий;
2 – эндотелий асты қабаты
3 – бұлшық-етті эластикалық қабық
4 – сыртқы дәнекер тінді қабат
II – МИОКАРД: 5 – өткізуші
кардиомиоциттер
6 – жиырылғыш кардиомиоциттер
7 – ендірмелі дискілер;
8 – қан тамырлары мен нервтері бар
дәнекер тін
III – ЭПИКАРД IV – ПЕРИКАРД
9 – мезотелий; 10 –дәнекер тін

42.

43.

Стенка сердца. Эндокард и миокард Волокна Пуркинье

44.

Стенка сердца. Эпикард и миокард
English     Русский Rules