Основи, їх склад, назви, класифікація.
Мета:
Наприклад:
0.98M
Category: chemistrychemistry

Основи, їх склад, назви, класифікація

1. Основи, їх склад, назви, класифікація.

Виконали учні 8-А класу

2. Мета:

Сформувати поняття про основи, їх склад, назви,
класифікацію за розчинністю у воді.
Навчити складати формули основ за валентністю
металів та гідроксогруп, читати і розпізнавати їх.
Демонстрація: Зразки основ

3.

Гідроксиди металів із
загальною формулою
Ме(ОН)n,
де Ме — метал, а n —
валентність цього металу,
належать до класу основ.

4.

Основами
називають складні
речовини, до складу
яких входять лише
атоми металу і
гідроксильні групи.

5.

OH
1
Кількість гідроксогруп у складі основи
залежить від валентності металу.
Наприклад:
1
2
3
Na OH , Ca (OH ) 2 , Fe (OH ) 3 .

6.

Відповідно і назви гідроксидів
утворюються з назви металу в
називному відмінку і слова
“гідроксид”.

7.

Назва основ
назва металу
+
Валентність римскими цифрами
+
слово “гідроксид”.

8. Наприклад:

, NaOH — натрій гідроксид, Al(OH)3
— алюміній гідроксид.
Для металів, що мають змінну
валентність, у дужках після назви
металу римською цифрою зазначають
його валентність в даному гідроксиді.
Наприклад, Fe(OH)3 — ферум(ІІІ)
гідроксид, Fe(OH)2 — ферум(ІІ)
гідроксид.

9.

Усі гідроксиди мають
немолекулярну будову.
Їх формули показують не
склад молекул, так як в
кристалах гідроксидів
молекул немає, а
співвідношення атомів
металу і гідроксильних
груп.

10.

Класифікація основ
розчинні,
або луги
NaOH
Ca(OH)2
нерозчинні
Al(OH)3
Сu(OH)2

11.

12.

Індикатор – від лат. «indication» - указатель
Лакмус
Метиловый
оранжевый
Фенолфталеин
NaOH
NaOH
NaOH
English     Русский Rules