Электромагниттік толќындар
Электромагниттік толќын ќасиеттері
Электромагниттік толќын ќасиеттері
Электромагниттік толќын ќасиеттері
Электромагниттік толќын энергиясы
Умов-Пойнтинг векторы
Жарыќтыѕ техникалыќ бірліктері
Геометриялыќ оптика
351.50K
Category: physicsphysics

Электромагниттік толќындар

1. Электромагниттік толќындар

Электромагниттік толқындар
Дәрістің жоспары
1.Электромагниттік толқын қасиеттері
Электромагниттік энергия құйынының
тығыздығы
3.Умов-Пойнтинг векторы
4.Фотометрия
5.Геометриялық оптика заңдары

2.

Электромагниттік толқын деп кеңістікте
соңғы жылдамдықпен айнымалы электр
және магнит өрістерінің таралу процессін
айтады

3. Электромагниттік толќын ќасиеттері

Электромагниттік толқын
қасиеттері

4. Электромагниттік толќын ќасиеттері

Электромагниттік толқын
қасиеттері
Электромагниттік толқын:
► Вакуумда
жарық жылдамдығымен
қозғалады:
► Көлденең
болып келеді.

5. Электромагниттік толќын ќасиеттері

Электромагниттік толқын
қасиеттері
Электромагниттік
толқында:
Н векторлары және u
әрқашан бір-біріне
перпендикуляр және
оңвинтті жүйені құрайды;
► Е,
►Е
и Н векторлары
әрқашан бірдей
фазаларда тербеледі.

6.

7. Электромагниттік толќын энергиясы

Электромагниттік толқын
энергиясы

8. Умов-Пойнтинг векторы

► Умов-Пойнтинг
векторының модулі S шамамен
өзінің таралу бағытына сәйкес аудан бірлігінен
уақыт бірлігіне ауысатын толқын энергиясына
тең.
► Оның орташа мәні жарық толқынының
► қарқындылығы (интенсивтілігі) деп аталады.

9.

10. Жарыќтыѕ техникалыќ бірліктері

Жарықтың техникалық бірліктері
Жарық ағыны
Жарық күші
Жарықтану
(освещенность)
Жарықырау
(светимость)
(Лм) Люмен
Кандела (Кд)
Люкс (Лк)

11.

Фотометрияның негізгі заңы (Ламберт заңы):
Жарықтылық тең болғанда E1 = E2

12. Геометриялыќ оптика

Геометриялық оптика
Оптикалық
біртекті
түзусызықты таралады.
ортада
жарық
Шағылу заңы: шағылысқан сәуле түсетін сәулемен
бір жазықтықта жатыр және шекараға өткізілген түсу
нүктесіндегі екі ортаның бөлініуіне перпендикуляр.

13.

Сыну заңы: түсетін сәуле, сынған сәуле, түсу
нүктесіне
тұрғызылған
перпендикуляр,
бір
жазықтықта жатыр;түсу бұрышы синусының сыну
бұрышының синусына қатынасы екінші ортаның
бірінші ортамен салыстырғандағы сыну көрсеткіші
аталған орталар үшін тұрақты шама болып
саналады:

14.

15.

16.

НАЗАРЛАРЫҢЫЗҒА РАХМЕТ!
English     Русский Rules