Жалпы сипаттама
Биофизиканың ғылым ретінде қалыптасу тарихы
Ғалымдар
Биофизика тараулары
Тараулары
Клеткалық процестердің Биофизикасы
Басқару және реттеу процестері Биофизикасы
Қазақстанда Биофизикалық зерттеулер
Қазақстанда Биофизикалық зерттеулер
Ауыл шаруашылық дақылдарының биоэлектрлік активтілігі олардың физиологиялық қасиеттерімен (Ф. Полымбетова), ал жүйке жасушасының биоэлек
Назарларыңызға рахмет!
1.06M
Categories: biologybiology physicsphysics

Биофизиканың ғылым ретінде қалыптасу тарихы

1.

әл- Фараби атындағы Қазақ ұлттық университеті
Биология және биотехнология факультеті
Тақырыбы: Биофизиканың
ғылым ретінде
қалыптасу тарихы
Орындаған: Құлымбет Қ.Қ
Болатхан М.Б
Қабылдаған: Орынбаев М
Алматы.2015 ж.

2.

Биофизиканың
ғылым ретінде
қалыптасу тарихы
Биофизика
тараулары
Қазақстанда
Биофизикалық
зерттеулер

3. Жалпы сипаттама

Биофизика, биологиялық физика (био.. және физика) —
тірі организмдерде жүретін физикалық және физикалықхимиялық процестерді, сондай-ақ, биологиялық
жүйелердің ультрақұрылымын зерттейтін
ғылым. Физика, химия, математика ғылымдарының идеяс
ы, теориялық негіздері мен биологиялық әдістердің
ұштасуы Биофизиканың дамуына зор мүмкіндік туғызды.
==Биофизиканың даму тарихы== Физика мен химия
заңдылықтарын биологиялық құбылыстарды талдауға
қолдану жөніндегі Биофизикалық жеке зерттеулер XVII
ғасырдан белгілі.

4. Биофизиканың ғылым ретінде қалыптасу тарихы

5.

Даму тарихы
Француз ғалымы Р. Декарт адам денесін күрделі машина
деп,
ал Италия ғалымы Л.Гальвани жануарлардың организміне эл
ектр тогымен әсер еткенде, олардың бұлшық
етінің жиырылуын “жануарлардың электрлік қасиеті” деп
қараған. XIX — XX ғасырларда энергияның сақталу және
айналу заңы (Ю.Р.Майер), қозудың иондық теориясы,
жарықтың биология құрылымдарға әсері (Г.Гельмгольц, П. П.
Лазарев), тірі организмдердің мүшелері
мен клеткаларындағы осмостық және биоэлектрлік қасиеттер
(Э. Дюбуа-Реймон, Ю.Бернштейн, Ж.Леб, В.Нернст)
зерттелді.

6. Ғалымдар

Р. Декарт
Л.Гальвани
Г.Гельмгольц
Ю.Р.Майер

7. Биофизика тараулары

8. Тараулары

Молекулярлық Биофизика;
Клеткалық процестер Биофизикасы;
Басқару және реттеу процесінің Биофизикасы

9.

Молекулярлық Биофизика;
Молекулярлық Биофизика тірі организмдерді
синтездейтін макромолекула мен молекулалық
биобірлестіктердің физикалық-химиялық қасиеттерін,
олардағы биохим. процестердің қарым-қатынастары
мен энергия сипатын анықтайды.

10. Клеткалық процестердің Биофизикасы

Клеткалық процестердің Биофизикасы жасушалардың физикалық-химиялық негіздерін,
биологиялық мембраналар мен жасуша
органоидтарының молекулалық құрылысын, олардың
атқаратын қызметіне сәйкес механикалық және
электрлік қасиеттерін, жасушадағы биохимиялық
процестердің энергиясын, биологиялық процестердің
термодинамикасын зерттейді, Биофизикалық
факторлардың тірі организмдерге
(жануарлар мен өсімдіктерге, микроорганизмдерге
және адамға) әсерлерін анықтайды.

11. Басқару және реттеу процестері Биофизикасы

Биологиялық жүйелердегі басқару және реттеу
процестері Биофизикасы организмдердегі басқару
жүйесінің ішкі байланыстарын зерттейді, олардың
Биофизикалық моделін жасау арқылы физикалық
табиғатын анықтайды.

12.

13. Қазақстанда Биофизикалық зерттеулер

14. Қазақстанда Биофизикалық зерттеулер

Биофизика молекулалық биология, биохимия
ғылымдарымен тығыз байланысты. Биофизиканың негізгі
салалары радиобиология, биомеханика, биоэнергетика,
фотобиология, биолюминесценция, т.б. Қазақстанда
Биофизикалық зерттеулер XX ғасырдың 60-жылдарында
басталды. Қазір Биофизикамен Онкологиялық және
радиологиялық ғылыми-зерттеулер институты, Ботаника
және фитоинтродукция институты, “Биоген” жабық
акциондық қоғамы, Қазақ мемлекеттік ұлттық
университеті, Алматы мемлекеттік медицина
университеті шұғылданады.

15.

Қазақстанда, әсіресе, радиологиялық зерттеулер жақсы
дамыған (С. Балмұқанов, С.Рысқұлова, А.Сейсебаев). Қазақ
мемлекеттік ұлттық университетінде лазер технологиясын
ауыл шаруашылығында пайдаланып, ауыл шаруашылық
дақылдардың тұқымын, егістіктерді, суды гелийнеон лазерінің сәулесімен өңдеу арқылы астықтың өнімін,
өсімдіктің әр түрлі кеселге төзімділігін арттыруға
болатындығы дәлелденді (В.М. Инюшин, Қ.Өрісбаев, С.
Төреханов, т.б.). Суды лазермен активтендіру арқылы
өндірістік ластанған судағы ауыр металдардың
(қорғасын, сынап, кадмий, никель, т.б.) мөлшерін және
органикалық зиянды заттарды азайтуға болатындығы
анықталды (Инюшин, Өрісбаев, т.б.)

16. Ауыл шаруашылық дақылдарының биоэлектрлік активтілігі олардың физиологиялық қасиеттерімен (Ф. Полымбетова), ал жүйке жасушасының биоэлек

Зерттеулер
Ауыл шаруашылық дақылдарының биоэлектрлік активтілігі
олардың физиологиялық қасиеттерімен (Ф.
Полымбетова), ал жүйке жасушасының биоэлектрлік
активтілігі жылу реттелу процестерімен (С. Тілеулин)
байланыстылығы зерттелді. Клетка мембранасының
өткізгіштік қасиеті және оның механизмі (О. В. Есырев),
ауыл шаруашылық дақылдарының фотосинтезі зерттелді
(В. П. Беденко). Жүн талшығының өсуін реттейтін
биологиялық механизмдер ашылды (Э.Б. Всеволодов).
Гендікақпаратты ядродан цитоплазмаға тасымалдайтын
молекулалардың бір жерден екінші жерге ауыстырылуын
қамтамасыз ететін биополимерлерде байқалатын бірқатар
физикалық-химиялық процестер молекулалық биология
мәселелерімен байланыстыра зерттелді

17. Назарларыңызға рахмет!

English     Русский Rules