Адміністративне право
Зміст
Адміністративне право
Основні принципи державної служби:
Склад адміністративного проступку:
Адміністративне стягнення
445.50K
Category: lawlaw

Адміністративне право

1. Адміністративне право

Робота: Хорольської
Анастасії

2. Зміст

Загальна характеристика
адміністративного права
Суб’єкти адміністративного права
Державна служба
Адміністративний проступок
Підстави адміністративної
відповідальності
Адміністративні стягнення

3. Адміністративне право

Це самостійна галузь права, задопомогої
якої держава регулює суспільні відносини
у сфері державного управління.

4.

Адміністративна
правоздатність- це
здатність індивіда
бути носієм прав і
обов’язків у сфері
державного
управління.
Адміністративна
дієздатність- це
визнана законом та
іншими нормативноправовими актами
здатність громадян
особисто своїми
діями здійснювати,
набувати права.

5. Основні принципи державної служби:

Служіння народу України
Демократизм і законність
Гуманізм і соціальна справедливість
Пріоритет прав людини і громадянина

6.

7. Склад адміністративного проступку:

Об’єкт адміністративного проступку
Об’єктивна сторона
Суб’єкт адміністративного проступку
Суб’єктивна сторона

8.

Адміністративна відповідальність-це вид
юридичної відповідальності яка
застосовується за вчинення
адміністративного порушення

9. Адміністративне стягнення

Є мірою відповідальності і застосовується
з метою виховання особи, яка вчинила
адміністративне правопорушення.

10.

Література правознавство: підручник для
10 класу загально-освітнього навчального
закладу рівень стандарту академічний
рівень\ С.Б. Гавриш
English     Русский Rules