ТАҚЫРЫП 2 . Қазіргі замандағы іскерлік мансап
Ұйымда ең бастысы – қызметкерлермен қамтамасыз етілетін еңбек және оның нәтижелері.
Еңбекпен қанағаттанушылық неден тәуелді?
Қызметкерлердің жұмысымен қанағаттанбауы
Кәсібіліктің даму кезеңдері
Э.Шейн бойынша мансаптың негізгі жеті стратегиялары («зәкірлер»)
Адам өмірінің іскерлік кезеңдері
Адамның іскерлік өмірінің кезеңдері
4.65M
Category: managementmanagement

Қазіргі замандағы іскерлік мансап

1. ТАҚЫРЫП 2 . Қазіргі замандағы іскерлік мансап

2. Ұйымда ең бастысы – қызметкерлермен қамтамасыз етілетін еңбек және оның нәтижелері.

Еңбек
объектілері –
кәсіби
қасиеттері
мен білімдер
иелері
Еңбек
субъектілері

ерекше
тұлғалар

3. Еңбекпен қанағаттанушылық неден тәуелді?

Жұмыстың өзінен
Әлеуметтік
маңыздылығы сезімінен
Ұйымға және жұмыс
берушіге құрмет

4.

Еңбекақы
Табыстың
ойламаған түрлері
Өсу мен даму
келешектері

5.

Тікелей жетекшімен
қарым-қатынас
Әріптестер
Тұрақтылық,
қорғаныстық, болашақ
күнге сеніммен қарау
сенімдері

6.

Жұмыс орнының
жайлылығы
Ұйымдастырушылық
мәдениет

7. Қызметкерлердің жұмысымен қанағаттанбауы

8.

Барлық
ұйымның
миссиясы мен
құндылықтар
Жеке
мақсаттар,
басымды
жақтар және
персоналдың
өзін-өзі
сезінуінің
сәйкес келуі
Жағымды
әлеуметтікпсихологиялық
климат

9.

Біріне-бірі сену және жоғары міндеттілік
Қиын жағдайларда өзара көмек көрсету және
эмоциялық қатысулардың жоғары дәрежесі
Ұйым ісінің жай-күйіне деген жауапкершілік
барлық қызметкерлерге ортақ
Сынға алудың конструктивтік және іскерлік
сипатта болуы
Өндірістік мәселелерді талқылау барысында жеке
ойын еркін айта алу
Ұйымды басқаруда ұжымның қатысу құқығы
қабылданады
Ұйымның даму стратегиясы, ағымдағы жұмыс жағдайы

10. Кәсібіліктің даму кезеңдері

Оптант
Бедел
Адепт
Шебер
Адаптант
Интернал
Басшы

11.

оптант
• Адам таңдау сұрақтарымен
немесе
кәсібін
ауыстыру
бойынша ойларда жүретін
және таңдау жасауы
адепт
Бұл
адам
кәсібін
қалыптастыру
және
оны меңгеру жолында
түскен адам
адаптант
• Жас
маман
жұмысына
үйренеді

12.

интернал
• Өз ісін жақсы көретін
тәжірибелі жұмысшы және
негізгі кәсіби қызметтерді
өз бетінше атқарады
шебер
• Жұмысшы ең оңай және
қиын кәсіби тапсырмалар
мен
сұрақтарды
шеше
алады
бедел
• Өз ісінің шебері, кәсіби
шеңберінде және одан тыс
(салада немесе елде) өте
танымал
басшы
• Өз ісінің беделді шебері, кез келген
кәсіпте
ойлары
бір
жерден
шығатындар, тәжірибе алмасушылар
немесе оқушыларымен бітісіп кете
алатын тұлға

13. Э.Шейн бойынша мансаптың негізгі жеті стратегиялары («зәкірлер»)

Э.ШЕЙН БОЙЫНША МАНСАПТЫҢ НЕГІЗГІ
ЖЕТІ СТРАТЕГИЯЛАРЫ («ЗӘКІРЛЕР»)
Кәсіби
компетенттілік
Менеджмент
Автономия
(тәуелсіздік)
Белгілі бір облыста
адаммен өз
мүмкіндіктері мен
таланттарын іздеу
(ғылыми
зерттеулер,
техникалық
жобалау,
қаржылық талдау
және т.б.)
Басқа адамдардың
күштерін біріктіру
және соңғы нәтижеге
толықтай
жауапкершілікке ие
болатындай істерге
ұйыммен басқаруға
мүмкіндік беретін
лауазымды тұлғаның
бағдарлануы
Осы бағытта
тұлға үшін
бірінші міндет –
ұйымдастырушылық тәртіптер,
ережелер және
шектеулерден
арылу

14.

Тұрақтылық
Болашақ
өмірлік
оқиғалар
болжанатындай
қауіпсіздік
пен
тұрақтылыққа
қажеттіліктер.
Қызмет
ету
Негізгі
құндылықтар «адамдармен
жұмыс жасау»,
«адамзатқа
қызмет ету»,
«адамдарға
көмек көрсету»,
«әлемді
жақсарту
тілегінің
болуы».
Шақырулар
Кәсіпкерлік
Негізгі
құндылықтар
– бәсеке,
басқаларды
жеңіп шығу,
кедергілерден өте алу,
қиын
тапсырмалар
ды шешу
Мұндай
мансаптық
бағыты бар
мұндай адам
жаңа бірдене
ойлап
табуды
көздейді,
бар кедергіні
басып өтіп
тәуекелге
баруға
дайын.

15. Адам өмірінің іскерлік кезеңдері

АДАМ ӨМІРІНІҢ ІСКЕРЛІК КЕЗЕҢДЕРІ
Кезең 1.
Алғашқы
Оқу, білім алу, түрлі жұмыстарда тәжірибе
алу
Кезең 2.
Қалыптасу
Жұмысты меңгеру, қасиеттерді дамыту,
кәсіби білікті мамандарды қалыптастыру
Қызметтік баспалдақ бойынша жоғары
көтерілу, жаңа қасиеттер мен тәжірибелерге
ие болу, біліктіліктің өсуі
Маманның біліктілігінің жетілуінің шыңы,
жастарды үйрету
Кезең 3.
Алға жылжу
Кезең 4.
Сақтау
Кезең 5.
Аяқтау
Зейнетақыға шығуға дайындық, өз орнына
адам дайындау, зейнетақы кезеңінде жаңа іс
түріне дайындалу
Кезең 6.
Зейнеткерлік
Жаңа қызмет түрімен айналысу

16. Адамның іскерлік өмірінің кезеңдері

АДАМНЫҢ ІСКЕРЛІК ӨМІРІНІҢ КЕЗЕҢДЕРІ
кәсібилілік
зейнеткерлік
шеберлік
кезең
табысқа жету
білім алу
10
қосылу
20
30
40
жас
50
60
70

17.

Мансап кезеңі
Жас кезеңі Қысқаша сипаттама Қызмет
Мотивация
ерекшеліктері
(Маслоу
бойынша)
Алғашқы
25 жасқа
дейін
Еңбек қызметіне
дайындалу, қызмет
облысын таңдау
Қауіпсіздік,
әлеуметтік
қабылдану
Қалыптасу
30 жасқа
дейін
Ұйымға жұмысқа келу, Маман, аға
кәсіби қызметке
маман
бейімделу, өзін шебер
ретінде көрсету,
жұмысты меңгеру, кәсіби
қасиеттерді дамыту
Студент
Әлеуметтік қабылдау,
тәуелсіздік

18.

Қозғалу
30-40 жас Кәсіби даму, ғылымиәдіснамалық шеберлікті
жетілдіру, таңдап алынған
бағытта қызметтің барлық
кешенін игеру, мамандарды
басқару, болашақта басшылық
резервіне ену, басқарушылық
қасиеттерді үйрену
35-45 жас Басқару лауазымына бекітілу,
басқарушылық
компетенцияларды дамыту,
жоғары звенодағы
басқарушылық резервке ену
Бас маман Әлеуметтік
қабылдау, өз
мүмкіндіктерін
жүзеге асыру
бөлім
басшысы

19.

Сақтау
40–50
жас
Кәсіби кемелділіктің Департамент
табысы. Мақсат
басышы
жоғарғы буынның
басқар- лауазымына
басқарма
Кәсіби және
лауазымды
мансаптың
45–60 шоқысының табысы.
жас
Тілектестің басқару
командасының
жаралғаны
Ұйым
кәсіпорын
басшысы
Әлеуметтік
мерей,өзін өзі
көрсету

20.

Аяқтау
60 жастан Зейнетақыға
кейін шығуға даярлық,
өз орнына адам
іздеу немесе оны
оқыту
Зейнеткерлік 65 жастан Басқа қызмет
кейін түрлерімен
айналысу,
тәжірибесін
өзгелерге беру
Әлеуметтік
қабылдауды ұстап
қалу
Кеңесші
Жаңа қызмет
аясында өзін өзі
қабылдауды іздеу
English     Русский Rules