Бактериялық клетканың құрылысы. Күрделі бояу әдістері
2.23M
Category: biologybiology

Бактериялық клетканың құрылысы. Күрделі бояу әдістері

1. Бактериялық клетканың құрылысы. Күрделі бояу әдістері

2.

ЖОСПАР
І.Кіріспе
1.Бактерия клеткасы, классификациясы
2.Жағынды дайындау
ІІ.Негізгі бөлім
1.Қарапайым және күрделі бояу әдістері
ІІІ.Қорытынды

3.

Тiрi дүние жүйесiнде бактериялар клеткалылар
империясына, Прокариоттар дүние тармағына
немесе Бытыраңқылылар (Монера) дүниесiне жатады.
Молекулалы-биологиялық зерттеулерге байланысты
бактерияларда екi дүние тармағын: Архебактериялар
және Эубактериялар (Серавин, 1991) немесе үш
дүние тармағын: Архебактериялар, Эубактериялар
және Оксифотобактериялар (Мамонов және т.б.,
1992) қарастырады.
Бактерияларды микроскопиялық ядросы жоқ
организмдердiң тобы ретiнде және ескi оқулықтардағы
бактерияны бiр бактериялар дүние деңгейiнде
қарастыру, қазiргi кезде ескiрген. Л.Н. Серавиннiң
(1991) пiкiрiнше, бактериялар - бұл ерекше клеткаға
дейiнгi (прокариотты) бактериоидты деңгейлi
құрылысы бар организмдер, оның құрылысы:
процитке, процит отарына, полипроциттерге бөлiнедi.
Бактериялар бiздiң планетаның қарапайым
организмдерi болып табылады, олар құрылысы және
тiршiлiк ету процестерi бойынша әртүрлi болып келедi

4.

Бактериялар – ядросыз, микроскопиялық бiр клеткалы
организмдер (құрылымның прокариоттық
типi).Бактериялардың тұқым қуалау материялы
(нуклеоид) цитоплазмада орналасқан сақина тәрiздi
нуклеин қышқылымен (ДНК) берiлген. Бактериялардың
нуклеин қышқылындағы гендердiң саны адам
клеткасындағыдан 500 есе аз.
Бактерия клеткасы жарғақшамен қоршалған.
Оның iшiнде сiлемейлi капсуланы, клеткалық
қабықшаны, және цитоплазмалық жарғақшаны керуге
болады.

5.

Клеткалар бiрiгу ерекшелiктерiнiң түрлерi
жағынан бiрнеше топқа бөлiнедi: шартәрiздес
– кокктар, жұп байланысқан кокктар –
диплококктар, жiп тәрiздес стрептококктар,
жүзiм шоғы тәрiздес – стафиллококктар, жiп
тәрiздi – таяқшалар мен бациллалар,
спиральдi иiрiлген – спириллалар, ұзын, қатты
иреленген-спирохеттер.
Кейбiр бактерияларда қозғалыс органоидтары
талшықтары болады.
Спораның түзiлуi тек кейбiр бактерияларға
ғана тән, мысалы клостридиуль бациллалары.

6.

Боялған препараттың дайындалуы келесі
кезеңдер арқылы өтеді:
жағыңды дайындау,
кептіру,
фиксациялаау,
бояу.

7.

Жағынды дайындау:
Майсыздандырылған зат әйнегінің астына қарындашпен d – 10 – 15мм болатын
шеңбер сызады. Бактерия дақылын алардың алдында бактериологиялық ілмекті
от жалынында шоқтанғанша қызыдырып аламыз, ілмекті сабынан оң қолымен
ұстайды. Дақылы бар пробирканы сол қолға дақыл бетімізге қарайтындай етіп
ұстаймыз да, оң қолдың кішкентай бөбек және шылдыр шүмек саусақтарымен
(4,5) тығынын алақанға қысып ұстап пробирка аузын от жалында бір өткізіп
өңдеп, ішіне ілмекті енгізіп зерттеу затын алады; ілмекті абайлап шығарып,
пробирканың аузын өңдеп, тығыны мен тығындап жабады.

8.

Егер препаратты тығыз қоректік ортада өскен бактерия
дақылынан дайындасақ, онда зат әйнегіне алдымен 1 тамшы
физиологиялық ерітінді тамызамыз. Алынған дақылды
бірыңғай бағытпен, айналдырып отырып шеңбердің ішіне
жағып шығамыз, ілмекті дереу от жалынында өңдеу керек. Бұл
кезде тірі микроорганизмдермен жұмыс жасалып жатқанын
естен шығармау керек, икемсіз қимылдар зерттеу затының
қолды жіне айналадағы заттарды ластауына әкеледі.

9.

. Жағындыны ауада немесе от
жалынының жылы лебінде кептіруге
болады.Жағымдыны фиксациялау
үшін зат әйнегін (жағымдысы
жоғарыда) от жалынының үстінен
ұш рет өткізеді. Фиксация кезінде
микроорганизмдер зат әйнегінің
бетіне жабысып, өледі, өңдеулер
кезінде шайылып кетпейді. Аса ұзаақ
қызыдыру жасуша құрылысын бұзуы
мүмкін.Бұлай фиксациялаған кезде
бактериялардың формалары,
споралары, болютин дендері
сақталады, бірақ бұл әдістері қаннан
дайындалған, ағзалардан отпечатка –
жағымдыларды дайындаған кездерде
талшықтарды анықтауда қолдануға
болмайды. Бұл кездерде фиксацияны
этиль спирттерінде (20мин),
Никифороф қоспасында (сприт пен
эфирдің мөлшері біркелкі-20мин),
Салқын ацетонда жүргізеді.

10.

Қарапайым және
күрделі әдістері.
Қарапайым бояу
әдістерін
ммикроорганизмдердің
формаларын анықтау
үшін қолданады. Бұл
кезде жағымдыларды
қандай да бір бояумен
бояиды. Негізгі
бояулардың ішінде
көбінде негізгі, фенолды
фукцинді, сафранилді,
бейтарапты қызғылт,
безуви, генциан күлгін
қолданылады. Қышқыл
бояулардын-қышқыл
фукцн эозин, қызыл
канго эритрозин

11.

Күрделі бояу әдістерін жасуша құрылыс мен
микроорганизмдердің дифференциациясын
жасауда қолданылады.
Күрделі және сонымен бірге универсалды бояу
Грамша бояу әдісі. Соған бойланысты барлық
микроорганизмдердің грамм оң және грамм
терістерге бөлінеді.

12.

Боялған микрорганизмдерді зерттеу.
Микрорганизмдердің боялған
денелері препараттың жалпы
фонынан ерекшеленіп тұрады да ол
зерттеу объектісіндегі микроб
пейзажының құрамын болжамдауға,
дақылдың тазалығын,
микроорганизмдердің
морфологиялық ерекшеліктерін
(пішінін, мөлшерін, спораларының
боуын, талшықтарын, капсулаларын)
анықтауға мүмкіндіктер береді.

13.

Клеткалық қабықша муреиннен тұрады. Клеткалық
қабықшалардың бояғыштармен бояу қабiлетiне
қарай грамм – оң және грамм терiс деп ажыратады
(бұл әдiс зат ғалымы Грамм ұсынған). Грамм оң
бактериялардың муреин қабақшасына басқа
заттардың – полисахароид және ақуыздардың
молекулалары ендiрiлген, ал грамм терiс
бактерияларда клеткаларының қабықшаларына
ерекше қасиет беретiн муреин үстiнде липидтер
қабаты (майтәрiздес заттар) орналасқан. Кейбiр
бактериялардың плазмалық жарғақшасы клетканың
iшiне майысып, фотосинтезбен тыныс алуда
қатысатын ферменттердiң негiздерiн құрайды.
Бактериялардың цитоплазмасында клетка
органоидтарынан тек рибосомалар ғана бар.
Эукариот клеткаларына тән органоидтар (ядро,
митохондриялар, пластидтер, Гольджи аппараты)
бактерияларда болмайды.

14.

Грамм теріс бактериялардың жасуша қабығында
диаминопимилен қышқылы болады. Грамм оң микробтардың
жасуша қабығында пефтидогликан көп, ол көпқабатты және
жасуша бетінде магний йиодтарын тұрақтандыратын тейхой
қышқылдарымен байланысқан. Сонымен бірге грамм оң
бактериялардың беткі қабатында прибонуклеин қышқылының
магний тұздары орналасады. Бұл спирттен бірнеше иқайтара
өңделген кезде бұзылмайтын белокпен генцианвиолетқен және
йодпен тұрақты химиялық кешен түзеді
English     Русский Rules