Денсаулық сақтауды басқаруда мемлекет саясатының негізгі қағидалары.
Мазмұны
ҚР денсаулық сақтауда заңнамалары
Денсаулық сақтау - бұл
Денсаулық сақтау жүйесі бұл
Денсаулық сақтау аясында мемлекет саясатының негізгі қағидалары
Денсаулық сақтау аясында мемлекет саясатының негізгі қағидалалры
Денсаулық сақтау аясында мемлекет саясатының негізгі қағидалалры
Денсауліқ сақтауді мемлекеттік реттеу
Денсаулық сақтауды мемлекет тарапынан қадағалау
Денсаулық сақтау субъектілері
Денсаулық сақтау субъектілері
Денсаулық сақтау субьектілері
Медициналық көмек түрлері
Медициналық көмек түрлері
Медициналық көмек түрлері
Медициналық көмек түрлері
Денсаулық сақтау жүйесін дамыту стратегиясы
895.50K
Category: medicinemedicine

Денсаулық сақтауды басқаруда саясатының негізгі қағидалары

1. Денсаулық сақтауды басқаруда мемлекет саясатының негізгі қағидалары.

ДЕНСАУЛЫҚ САҚТАУ САЯСАТЫ ЖӘНЕ
БАСҚАРУ КАФЕДРАСЫ
Денсаулық
сақтауды
басқаруда
саясатының негізгі қағидалары.
мемлекет
«Қоғам салауатты өмір салты және өз денсаулығына
жауапкершілікпен қарағаны яғни бұл - мемелекеттік саясаттың
ішіндегі денсаулық сақтау саласындағы және күнделікті
адамдардың өміріндегі негізгі қағидаларының бірі болу керек»
Назарбаев Н.А.
Алматы 2011

2. Мазмұны

1. ҚР-ның денсаулықта заңнамалары
2. Денсаулық сақтау жүйесі мен денсаулық
сақтаудың анықтамалары.
3. ҚР денсаулық сақтауда мемлекеттік саясаттың
17 ұстанымы.
4. Денсаулық сақтауды мемлекет тарапанынан
реттеу.
5. ҚР денсаулық сақтау субъекттері туралы ұғым.
6. Медициналық көмек түрлері.
7. «Саламатты Қазақстан» денсаулық сақтауды
дамытудың мемлекеттік бағдарламасы.

3. ҚР денсаулық сақтауда заңнамалары

ҚР
денсаулық
заңнамалары
сақтауда
КОНСТИТУЦИЯ
ҚР- мен
ратифицирленген
халықаралық
келісім шарттар
Халық денсаулығы
мен денсаулық
сақтау жүйесінің
кодексі
Басқа құқтық
нормативтік
актілер
Денсаулық сақтау жүйесі мен халық денсаулығы кодексінің 3 ші бабына сай

4. Денсаулық сақтау - бұл

Әр бір азаматтың денсаулығын жоғалтқан
жағдайда аурулардын алдын алуына мен
емдеуге бағытталған , әлеуметтік
санитралық гигиеналық жағдайды дұрыс
деңгейде ұстап тұруға және әр бір жеке
азаматтың денсаулығын нығайту мен өмір
сүру ұзақтығын ұлғайтуға бағытталған
саясаттық,экономикалық, құқықтық шаралар
жүйесі.

5. Денсаулық сақтау жүйесі бұл

ҚР азаматтарының
денсаулыққа құқығын
қамтамасыз ету
мақсатында қізмет
ететін мемлекеттік
органдар мен
субъекттер
жиынтығы

6. Денсаулық сақтау аясында мемлекет саясатының негізгі қағидалары

1. Азаматтарды сапалы,эффективті,қауіпсіз медициналық
көмекпен тең құқылы қамтамасыз ету ;
2. Коғам мен жеке әр бір адамның денсаулығын сақтау мен
нығайту мақстанында мемлекет пен жұмыс берушілердің
және әр азаматтың тілектес жауапкершілігі.
3. Ана мен бала денсаулығын нығайту ;
4. Ақысыз кепілді медициналық көмек көлемімен қамтамасыз
ету.
5. Денсаулық сақтау жүйесінің профилактика бағытында
басым жұмыс істеуі.
6. Медициналық көмектің қолжетерлігі.

7. Денсаулық сақтау аясында мемлекет саясатының негізгі қағидалалры

7. медициналық көмек сапасының түпкілікті жоғарлауы.
8. Халықтың санитарно-эпидемиологиялық игілігін қамтамасыз
ету.
9. Медициналық көмек көрсетуде денсаулық сақтау мекеме
қізметтерінің сабақтастығы.
10. Қазіргі заманға сай медицина мен фармацевтикадағы
білім беру технологияларды қолдана отырып үсдіксіздік пен
сабақтастықты камтамасыз ету.
11. Денсаулық сақтау аясында халықаралық ғылым мен
техниканың озық нәтижелерін қолдана отрып мемлекет
тарапынан отандық медициналық ғылымғы көмек көрсету.
12. Ерікті тегін донорылқты мадақтау.

8. Денсаулық сақтау аясында мемлекет саясатының негізгі қағидалалры

13. Бәсекеге түсе алатын медицина мен фармацевтикалық
өнеркәсіптер мен ғылыми өңдеулерге мемлекет
тарапынан қолдау көрсету
14. Қоғамдық бірлестіктердің денсаулық сақтауда
азаматтық құқығын қамтамасыз ету.
15. Денсаулық сақтауды халық мұқтаждығы мен өмір
сапасын көтеру мақстанында әлеуметтік бағыттандыру.
16. Салауатты өмір салты мен сау тамақтануды
қалыптастыруда жәрдемдесу
17. Халық денсаулығының қауіпсіздігі және дәрілік
заттарыдың эффективитлігі мен спасын ұлттық қауіпсіздік
факторларына жатқызу.

9. Денсауліқ сақтауді мемлекеттік реттеу

Реттеу
бағынышсатысы
ҚР үкметі
Өкілетті орган
Кодекс компетенциясында басқа да
орталық және тұрғылықты органдар.

10. Денсаулық сақтауды мемлекет тарапынан қадағалау

медициналық, фармацевтикалық қызметтердің мемлекет пен сан.-эпид
кадағалаудың тарапынан тексерілуі
Р
е
т
т
е
у
д
і
ң
медициналық, фармацевтикалық қызметтердің лицензиядан өтуі
ж
о
л
д
а
р
ы
Денсаулық сақтау облысында Аккредитация;
Денсаулық сақтау облысында Аттестация;
Дәрілік заттар мен медициналық бұйымдардың досьелеріне
регистрация мен қайта регистрация мәләметтері
Дәрілік заттар мен таурлардың (жұмыстар, қізметтер)денсаулық
талаптарына сәйкестігін растау
мемлекеттік мекемелердегі дәрілік заттар мен көрсетіліп жатқан
қізметтер бағасына мемлекет тарапынан қадағалау мен реттеу жүргізу

11. Денсаулық сақтау субъектілері

1) амбулаторлы-поликлиникалық көмек көрсететін
мекемелер;
2) стационарды көмек көрсететін мекемелер;
3) санитарлық авиация мен жедел медициналық
көмек көрсететін мекемелер
4) апатты медицина мекемелері
5) қалпына келтіруші ем және реабилитация
мекемелері

12. Денсаулық сақтау субъектілері

6) бикелик күту мен паллиативті көмек
көрсететін мекемелер
7) қан аясында жұмыс жүргізетін мекемелер
8) паталогиялық анатомия мен сот медицина
аясында жүргізтін мекемелер
9) фармацевтикалық қізмет көрсететін
денсаулық сақтау мекемелер
10) тұрғындардың санитарлы-эпидемиологиялық
қауіпсіздігін қамтамасыз ететін денсаулық сақтау
мекемесі

13. Денсаулық сақтау субьектілері

11) денсаулық сақтаудағы ғылыми мекемелер
12) денсаулық сақтаудағы білім беру мекемелер
13) салауатты өмір салты мен сау тамақтануды
калыптастыру қізметін атқаратын денсалық
сақтау мекемелер
14) ВИЧ/СПИД профилактикасын жүргізетін
денсаулық сақтау мекмелер
15) Ұлттық холдингтер

14. Медициналық көмек түрлері

1.Дәрәгерге дейінгі медициналық көмек.
Аурудын алдын алуы мен емдеу, диагностика,
реабилитацияға дәрәгердің қатысун қажет етпейтін орта
медициналық білімі бар қізметкермен көрсетіледі.
Төтенше жағдайда дәрігерге дейінгі көмек медициналық
білімі жоқ, бірақ керекті дайындығы бар адамдармен
көрсетіледі.
2. Білікті медициналық көмек.
Арнайы медициналық көмекті, диагностиканы,
реабилитация шараларын қажет етпейтін жоғары
медициналық білімі бар қізметкерлермен көрсетіледі.

15. Медициналық көмек түрлері

3.Мамандырылғын медициналық көмек.
Арнайы медициналық ем дәрежелерді, диагностиканы
және реабилитация шараларын қажет ететін арнайы
мамандырылған қізметкерлермен көрсетіледі.
Консультативті диагностика мен стационарлық ем
түрінде көп профильді денсаулық сақтау мекемелерімен
көрсетіледі.
4.Жоғары мамандырылған медициналық көмек.
Арнайы өкілеттілігі бар Диангостика мен емдеуде және
реабилитацияда жаңы озық технологиярады
қолданатын органдарда көрсетіледі.

16. Медициналық көмек түрлері

5.Әлеуметтік медициналық көмек.
Әлеуметтік мані бар ауруларды арнайы
мамандар емдейді. Көмектің тізімі Казақстан
Республикасының үкметі анықтайды.

17. Медициналық көмек түрлері

1) амбулаторлы-поликлиникалық көмек:
біріншілік медико-санитарлық көмек;
консультативті-диагностикалық көмек;
2) стационарлық көмек;
3) стационаралмастырушы көмек;
4) Жедель медициналық көмек ;
5) санитарлық авиация;
6) төтенше жағдайларда көрсетілетін медициналық
көмек;
7) медициналық реабилитация мен қайта қалпына
келтіруші ем
8) паллиативті көмек пен бикелік күту;
9) дәстүрлі медицина, халықтық медицина

18. Денсаулық сақтау жүйесін дамыту стратегиясы

Казахстан Республикасын
2030 жылға дейін дамыту Стратегиясы
Қазақстанды 2020 жылға дейін
дамытутудың стратегиялық жоспары
2010 жылдың 29 қаңтарда Елбасы
Қазақстан халқына жолдауы
Қазақстан Республикасының 2010-2014
жылдары индустриалды инновациялық
дамуды жылдамдату мемлектеттік бағдарламасы
Қазақстан Республикасының 2011-2015 жылдарына денсаулық
сақтауды дамыту «Саламатты Қазақстан» бағдарламасы
English     Русский Rules