1. Цілі та напрями досліджень туристичних дестинацій
Напрями досліджень туристичних дестинацій:
Приблизний бланк сканування макросередовища розвитку дестинації
Приклади змін макросередовища
Приблизний бланк оцінки інфраструктури загального користування на території дестинації
Приблизний бланк оцінки туристичних ресурсів (атракцій) на території дестинації
Приблизний бланк оцінки туристичної привабливості атракцій на території дестинації
3. Оцінка ринкових тенденції і ринкової продуктивності дестинації
Приблизний бланк рейтингової оцінки конкурентів
2.Методи дослідження туристичних дестинацій
• Сітчаста діаграма дає статичний образ дестинації, на відміну від "Динамічного опису", коли хронологічна послідовність доступна.
Фаза 1 ДІАГНОСТИЧНИЙ ПРОЦЕС  
Фаза 2 ДІАГНОСТИКА КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ ТА СТАЛОСТІ ДЕСТИНАЦІЙ  
Фаза 3 СФОРМУЛЮВАТИ КОРОТКОСТРОКОВІ І ДОВГОСТРОКОВІ ПЕРСПЕКТИВИ СТРАТЕГІЇ РОЗВИТКУ ДЕСТИНАЦІЇ  
3. Показники для оцінки стану і розвитку туристичних дестинацій
Питання для самоконтролю:
5.55M
Category: managementmanagement

Методологія дослідження в менеджменті туристичних дестинацій

1.

ТЕМА 2. МЕТОДОЛОГІЯ ДОСЛІДЖЕННЯ
В МЕНЕДЖМЕНТІ ТУРИСТИЧНИХ ДЕСТИНАЦІЙ
План лекції
1.
2.
3.
Цілі та напрями досліджень туристичних дестинацій.
Методи дослідження туристичних дестинацій.
Показники оцінювання стану і розвитку туристичних
дестинацій.

2. 1. Цілі та напрями досліджень туристичних дестинацій

Основною метою дослідження
туристських дестинацій є надання
достовірних даних для
раціонального процесу планування.

3. Напрями досліджень туристичних дестинацій:

1.Сканування макросередовища розвитку дестинації.
Сканування середовища – пошук вже сформованої інформації, яка
існує у ретроспективі.
Моніторинг середовища – відстеження поточної і нової інформації.
Прогнозування – спроба представити інформацію про майбутній
стан середовища.
Для аналізу інформації в організації створюється спеціальна
система оцінки зовнішнього середовища, яка передбачає
проведення спеціальних спостережень, пов’язаних з особливими
подіями, і регулярних спостережень за станом важливих зовнішніх
чинників.

4. Приблизний бланк сканування макросередовища розвитку дестинації

Формування інформаційної бази починається із
збирання інформації щодо критичних елементів
середовища такими способами:
Приблизний бланк сканування
макросередовища розвитку дестинації
Чинник
Поточний вплив на Прогнозований вплив на Заходи, необхідні для
макросередовища розвиток дестинації
розвиток дестинації
корегування впливу
1. Економічні:
________________

5.

_________________
2. Політичні
________________
3. Екологічні
________________
4. Технологічні
________________
5. Соціальнодемографічні
_________________

6. Приклади змін макросередовища

Економічна
Курси валют
Процентні
ставки за
користування
позиками
Економічна
стабільність
Інфляція
Ціни на пальне
Авіа витрати
Приватизація
Валюта
Переоцінка
Соціальнодемографічна
Демографічні
тренди
Загрози для
здоров’я
Спосіб життя і
ціннісні тенденції
Нові смаки і
соціальні
тенденції
Управління
поведінкою
споживачів
впродовж
відпочинку
Спорт, здоров’я,
фітнес
Вплив ЗМІ
Політична
Технологіч-на
Глобальні/регіо
нальні
конфлікти
Регіональні
відносини
Зміни в
структурах
влади
Поява
екстремальних
подій
Правові
обмеження
Позитивні
політичні події
Глобальні
розподільчі
системи (GDS)
Інтернеттехнології в
маркетингу
Транспортні
інновації
Віртуальна
реальність
Відео і
телеконферен
ції
Екологічна
Екологічне
навантаження в
популярних
дестинаціях
Відповідальність
бізнесу за
безпечну
подорож
усвідомлення
видів
Підвищена увага
до цінності,
стійкості та етики

7.

2. Оцінка існуючих і потенційних ресурсів туризму
здійснюється за видами ресурсів:
A. Матеріальні ресурси_____________________________
Приблизний бланк оцінки характеру
землекористування на території дестинації
Класифікація землекористування
Ліс
Сільське господарство
Співвідношення міського і сільського
типів поселень
Зони, визначені для використання та
розвитку туризму
Інші
Площа (га)
Частка в земельному фонді
(%)

8. Приблизний бланк оцінки інфраструктури загального користування на території дестинації


Тип
інфраструктури
1 Аеропорт:
2 Морський порт:
Дорога: (за
класифікацією
національна,
3
провінційна,
муніципальна
дорога)
Атрибути
Назва аеропорту
Довжина злітно-посадкової смуги або тип здатності повітряного
судна
Пропускна спроможність пасажирського терміналу / розмір
Будь-які проблеми / обмеження на існуючих об'єктах
Майбутній план (новий / розширення / поліпшення)
Навза морського порту
Кількість причалів або пристаней для пасажирських суден
Пропускна спроможність пасажирського терміналу
Будь-які проблеми / обмеження на існуючих об'єктах
Майбутній план (новий / розширення / поліпшення)
Загальна довжина дорожньої мережі в ЛДУ / провінції за
класифікацією
Загальна довжина асфальтованої дороги за класифікацією
Карта дорожньої мережі за класифікацією
Будь-які проблеми / обмеження на існуючих об'єктах
Майбутній план (Новий / розширення / поліпшення)

9.

4
5
6
7
Ім'я водопостачющої компанії / організації
Розташування очисних споруд і потужностей
Постачання води:
Будь-які проблеми / обмеження на існуючих об'єктах
Майбутній план (Новий / розширення / поліпшення)
Назва компанії/організації
Розташування каналізаційних очисних установок і здатностей
Каналізація
Будь-які проблеми / обмеження на існуючих об'єктах
Майбутній план (Новий / розширення / поліпшення)
Назва енергозбуткової компанії / організації
Розташування електростанції генеруючої потужністю
Електропостачання Зона обслуговування або основне місце лінії живлення
Будь-які проблеми / обмеження на існуючих об'єктах
Майбутній план (Новий / розширення / поліпшення)
Ім'я телекомунікаційної компанії
Зона обслуговування покриття
Телекомунікації:
Будь-які проблеми / обмеження на існуючих об'єктах
Майбутній план (Новий / розширення / поліпшення)

10. Приблизний бланк оцінки туристичних ресурсів (атракцій) на території дестинації

Тип
Ресурс
Гори
Нагір’я
Озера і ставки
1. Природа
Річка і ландшафт
Узбережжя і ландшафт
Морський парк
Дайвінг
Кількісна
Атрактивність
х-ка

11.

Фортеці і замки
Собор і церква
Сад
Вуличний та міський пейзаж
2. Історія і
культура
Історичні стежки та дороги
Історичні залишки
Музеї
Галереї
Зоопарк, ботанічний сад
Акваріуми
Інші споруди і будівлі
Агро (лісовий/зел)
3.
Ферма і Ранчо для туризму
Спеціалізова Рибальський туризм
ний туризм
Мистецтво і ремесла

12.

Гольф
Теніс
Велосипедні дорожки
Піший туризм
Кемпінг
4. Спорт таСтежка екологічні
рекреація
Пляж для купання на морі
Марина і гавань
Великомасштабний парк
Національні парки Тематичний парк
Спорт і курортний комплекс
Інші спортивні та рекреаційні об'єкти
Магазини, Торгові площі/моли (центр)
5. Шопінг
Ринки «просо неба» недільний ринок, традиційний
ринок площа і т.д.

13.

6. Побутові
традиції
7.
Подія і фестиваль
Народна музика і танці
Місцева культура і традиції
Експозиція
Спеціальний Івенти
захід
8. Здоров'я і
велнес
9. Інші
Інші заходи
Лікування
Спа
Естетика
Казино

14. Приблизний бланк оцінки туристичної привабливості атракцій на території дестинації

Річна кількість

Назва Місцерозта
Специфікація
відвідувачів
з/п атракції
шування
Внутрішніх Іноземних

15.

B.
Нематеріальні ресурси оцінюються в рамках
будь-якої з існуючих методик
Приклади нематеріальних ресурсів
Репутація
Образ дестинації
дестинації
гроші
охорона та
якість
безпека
обслуговування унікальність
гостинність
досвіду та
пропозиції
готовність до
прийому туристів
C.
Культура
Людські ресурси
дестинації
бажаність навички,
туристів
кваліфікація і
гостинність
досвід
спосіб
трудова етика
життя
навчальні
системи і схеми
Фінансові ресурси (інвестиції в основний капітал,
суспільний капітал в послуги, інфраструктура і т.д.,
фінансування у розвиток ринку туризму).

16. 3. Оцінка ринкових тенденції і ринкової продуктивності дестинації

Ринкові
тренди
глобальні туристські потоки_____________________
послідовність, надійність, непротирічлевість попиту
глобальним тенденціям _________________________
сезонні коливання попиту________________________
чутливість до ціни попиту________________________
канали продажу та бронювання___________________
ринкові переваги_________________________________

17.

Ключові
(генеруючи)
ринки та
сегменти
Профіль – хто, скільки, звідки, як, коли, як довго;
Потенціал – поточна прибутковість, потенційне
розширення, ринки, що розвиваються, майбутні
можливості;
Результативність – тривалість перебування,
витрати туристів, повторне відвідування;
Продуктивність місцевого (внутрішнього) ринку;
Споживчі сегменти – сегменти загальні
поведінкові, демографічні, діяльність і спосіб
життя.

18.

Ринкові
розриви
Де / коли / в якому сегменті ми не отримати нашу
законну частку і які причини ___________________
4. Аналіз конкурентоспроможності дестинації

19.

Відстеження
конкурентного
середовища
_____________________________________
_____________________________________
_____________________________________
_____________________________________
_

20.

Вплив на
ринок
На ключових аспектах, таких як створення
робочих місць, інвестицій, авіації, охорони
навколишнього середовища, соціальної і
т.д.____________________________________
_______________________________________

21. Приблизний бланк рейтингової оцінки конкурентів

Критерій оцінки, бали
# 1 = надзвичайно різні
5 = надзвичайно схожі
1 Tоп 10 генеруючих ринків
2 Відстань від ключових генеруючих ринків
3 Схожість туристичного продукту
4 Цільові сегменти ринку
5 Середньорічне зростання за останні 5 років
6 Пікові туристичні місяці
Середній
Потенційні конкуренти
дестинації
A B C D E
F

22.

Загальний
Поточний
огляд ринку_________________________
ринковий огляд______________________

23. 2.Методи дослідження туристичних дестинацій

Дослідження туристичних дестинацій ґрунтується на використанні
таких наукових методів, як:
системно-структурний аналіз____________________________
експертні оцінки__________________________________________
економічне районування__________________________________
Типологія__________________________________________________
Групувань__________________________________________________
Картографування__________________________________________
Статистичні________________________________________________

24.

Додатково для оцінки дестинації застосовуються
спеціально розроблені методики
IDES (Інтерактивна система оцінки дестинації) цілісна
діагностична система для оцінки процесів, що відбуваються
всередині дестинації, яка також може бути використана для
імітації різних сценаріїв її розвитку.

25.

Функції моделі :
1. дає менеджерам дестинацій стратегічну інформацію про поточну
ситуацію і ризик зниження, що може бути легко інтерпретованим
2. демонструє еволюцію дестинації протягом тривалого часу
3. моделюється за допомогою зображень (створених з простим
інтерфейсом) впефект впливу на змінні моделі
Релаізація IDES побудована на таких змінних:
A. Туристи/Резиденти________________________________________
B. Частка екскурсантів_______________________________________
C. Економічна роль туризму __________________________________
D. Індекс сезонності Джині____________________________________
E. Індекс структури попиту Джині______________________________
F. Співпраця___________________________________________________
G. Вплив на навколишнє середовище__________________________

26. • Сітчаста діаграма дає статичний образ дестинації, на відміну від "Динамічного опису", коли хронологічна послідовність доступна.

Найчастіше для оцінки туристичних дестинацій в рамках
моделі IDES застосовуются такі методи, як: сітчасті діаграми,
життєвого циклу і сезонність потоку туристів.
• Сітчаста діаграма дає статичний образ дестинації,
на відміну від "Динамічного опису", коли хронологічна
послідовність доступна.

27.

Міський розмір
Сектор
обслуговування
Туристи/Резиденти
Денна частка
відвідувачів
Інновація
Вплив на місцеву
мобільність
Економічна роль туризму
Значення туристичної мобільності
для повної мобільності

28.

Життєвий цикл дестинації______________
Потік туристичної сезонності. Крива Лоренца і
коефіцієнт Джині - інструменти для вимірювання
сезонності_____________________________
DIM метолологія організовує групу діагностичних
інструментів, які аналізують ситуацію, що склалася в цілях
розробки майбутніх стратегій розвитку та створення керівних
принципів для зворотного зв'язку та моніторингу стратегії.
Вона складається з трьох етапів, які організовують процес
діагностики, розробки стратегії і створення
конкурентоспроможної та стійкої моделі менеджменту
дестинації.

29. Фаза 1 ДІАГНОСТИЧНИЙ ПРОЦЕС  

Фаза 1
ДІАГНОСТИЧНИЙ ПРОЦЕС
Дослідити просторову частину в галузі планування законодавства
та регулювання туристичної діяльності в дестинації
Встановити туристичний потенціал дестинації
Характеристика поточного попиту дестинації та її сегменти,
використовуючи різні критерії

30.

Визначення конкурентів дестинації для різних існуючих
продуктів і ринків
Оцінка моделі туристичного менеджменту, використовуваної в
дестинації та участі державних і приватних зацікавлених сторін і
представників суспільства
Визначити засоби та інвестиції, доступні для управління і
реалізації майбутньої туристичної діяльності.

31. Фаза 2 ДІАГНОСТИКА КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ ТА СТАЛОСТІ ДЕСТИНАЦІЙ  

Фаза 2
ДІАГНОСТИКА КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ
ТА СТАЛОСТІ ДЕСТИНАЦІЙ
Провести внутрішній аналіз сильних і слабких сторін дестинації
Проведення зовнішнього аналізу можливостей і загроз,
викликаних навколишнім середовище
Розробити SWOT -матрицю дестинації

32.

Провести SWOT аналіз оцінки стратегічних варіантів різних
комбінацій сильної сторони і можливостей, щоб протистояти
загрозам і слабким сторонам.
Визначити додаткову вартість, оскільки кожен елемент ланцюга
вартості дестинації сприяє конкурентному управлінню
Оцінка впливу п'яти сил Моделі Портера
Визначити етап у життєвому циклі дестинації кожного
продукту/ринку.

33.

Розробити конкурентне позиціонування карти різних
продуктів/ринків дестинацій.
Визначити джерела конкурентних переваг.
Діагностика сталості туризму в дестинації за допомогою якісних
та кількісних показників, що визначають пропускну здатність,
екологічне збереження і економічні та соціальні наслідки
туризму.

34. Фаза 3 СФОРМУЛЮВАТИ КОРОТКОСТРОКОВІ І ДОВГОСТРОКОВІ ПЕРСПЕКТИВИ СТРАТЕГІЇ РОЗВИТКУ ДЕСТИНАЦІЇ  

Фаза 3
СФОРМУЛЮВАТИ КОРОТКОСТРОКОВІ І
ДОВГОСТРОКОВІ ПЕРСПЕКТИВИ СТРАТЕГІЇ
РОЗВИТКУ ДЕСТИНАЦІЇ
Сформулюйте різні сценарії зростання і позиціонування:
застосовувати методи прогнозування, які дозволяють
моделювати різні сценарії майбутнього розвитку та імовірність
розробки планів дій.

35.

Сформулюйте конкурентної стратегії. Розробка стратегії
дестинації, бачення, місії і стратегічних цілей дозволить
розробити набір цінностей, які відрізняють
конкурентоспроможне і стійке управління в дестинації від інших
напрямків. Це включає в себе визначення конкурентних переваг і
локалізація закуплених на ринку
Дизайн планів дій, необхідних для реалізації стратегії. Реалізація
планів дій дозволить виконувати стратегічні цілі. Участь всіх
зацікавлених сторін є головним значенням.

36.

Реалізація моделі управління в дестинації, що гарантує стійкість.
Вона включає в себе Конституцію і розширення прав і
можливостей організації, відповідальної за керівництво
туристичної діяльності, координації участі різних зацікавлених
сторін в секторі відповідно до його роллю в управлінні
дестинацією.
Визначте бюджети, необхідні для реалізації різних планів і
програм і, як вони будуть фінансуватися.

37.

Дослідити існуючі недоліки в існуючому правовому полі і
прийняти відповідні коригувальні дії.
Дизайн програми моніторингу для реалізації та контролю
стратегії, обраної за допомогою збалансованих показників в
якості основи.

38.

Реалізація моделі управління в дестинації, що гарантує стійкість.
Вона включає в себе Конституцію і розширення прав і
можливостей організації, відповідальної за керівництво
туристичної діяльності, координації участі різних зацікавлених
сторін в секторі відповідно до його роллю в управлінні
дестинацією.
Визначте бюджети, необхідні для реалізації різних планів і
програм і, як вони будуть фінансуватися.

39. 3. Показники для оцінки стану і розвитку туристичних дестинацій

Продукт
3. Показники для оцінки стану і
розвитку туристичних дестинацій
1.1. Кількість і динаміка розміщення установ, спа та оздоровчих процедур
1.2. Кількість і динаміка місць в закладах розміщення, спа-центрах і медичних
установах
1.3. Розмір динаміки туроператорів і турагентів
1.4. Пропускна здатність атракцій
1.5. Динаміка працівників у сфері туризму в регіоні кількість (у цілому і з окремих
видів туризму)
1.6. Розподіл зайнятості в туристичних підприємствах по типу, активності, статі, віку,
освіті
1.7. Частка зайнятих у туризмі, у загальній чисельності робочої сили в регіоні (у
динаміці)
1.8. Еластичність пропозиції за ціною (у динаміці)
2.1. Значення туристичних потоків, структурованих за місцем його формування,
напрям, соціально-демографічні і мотиваційних змінних (у динаміці)
2.2. Обсяг туристичних послуг в цілому і для кожного компонента потоку туру (у
динаміці)

40.

Попит
Ціни
Конкуренція
Ділова
активність
динаміці)
2.3. Кількість ліжко-днів в цілому і для кожного компонента з потоку туристів (у
динаміці)
2.4. Середня тривалість перебування (у динаміці)
2.5. Витрати туристів залежно від стадії поїздки, виду туризму, категорії
туристського продукту (у динаміці)
2.6. Цінова еластичність попиту на споживчі доходи або час
3.1. Середні ціни на окремі туристичні послуги та туристичний продукт для різних
сегментів ринку
3.2. Структура цін на туристичний продукт та окремих туристичні послуги
3.3. Ціни варіаціям в межах тієї ж групи продуктів або сегмента клієнтів, сезон
4.1. Розбивка ринку акцій з погляду туристичних підприємств подаються туристи і
обсяг продажів (у цілому і для кожного сегмента ринку)
4.2. Інтенсивність конкуренції
4.3. Розбивка туристичних підприємств за формами власності, організаційноправовою формою, розміром, спеціалізацією
5.1. Кількість, обсяг і динаміка торговельних угод
5.2. Коефіцієнт навантаження для проживання, спа і велнес-центр
5.3. Інвестиційний ризик
5.4. Ризик ринку випадкових коливань

41. Питання для самоконтролю:

1.
Що є головною метою дослідження туристичних
дестинацій?
2.
Які напрями досліджень для туристичних
дестинацій ви знаєте?
3.
Опишіть основні методи дослідження для
туристичних дестинацій.
4.
Які показники використовуються для ситуаційного
аналізу туристичних дестинацій?
English     Русский Rules